Yrd.Doç.Dr. AHMET DENİZ(ÇAY M.Y.O.)
E-posta Adresi ahmetdeniz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.FEN FAK. 2003
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ.FEN BİL.ENS. 2005
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİ.FEN BİL.ENS. 2012
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Çay M.Y.O.Hemşirelik Bakım Hizmetleri Böl.Bşk.20092010
Çay MYOElektrik ve Enerji Bölümü Bşk.2011 


Yayınları : 
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Investigating pure alumina ceramics by ultrasonic attenuation method, APMAS2012, , , 2012(Mevlüt DOĞAN, ile birlikte)
2Effect of grain sizes on ultrasonic attenuation coefficients in low carbon steels, APMAS 2012, , , 2012(Mevlüt DOĞAN, ile birlikte)
3Bolvadin'de Biyokütle Kullanımının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim, , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Alümina Seramiklerinde Tanecik Boyutunun Ultrases ile Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Ulusal Kongresi, 2004, 424, 2004(Emrullahoğlu C B, Doğan M, ile birlikte)
2Investigation of Particle Sizes in Alumina Ceramics with Ultrasonic Attenuation Methods, Turkish Physical Society 23th International Physic, 2005, , 2005(Doğan M, ile birlikte)
3Sinterleme Öncesi Kullanılan Alumina Toz Boyutlarının Ultrasonik Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VII. Seramik Kongresi, Afyonkarahisar, , 2008(Doğan M, ile birlikte)
4Karbon Çeliklerinde Isıl İşlem Etkilerinin Ultrasonik Olarak İncelenmesi, 26th international Physics Congress, 24-27 September, 364, 2009(M.Doğan, G.Said, ile birlikte)
5Düşük Karbon Çeliklerinde Ultrasonik Metot ile Tane Boyutu Karakterizasyonu, ADIM Fizik Günleri-1, 21-22.06.2010, 55, 2010(M.Doğan, G.Said, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Seramik Kalitesine Etki Eden Tanecik Boyutlarının Ultrases İle belirlenmesi" (BAPK-02.FENED.05)
2"Metallerde Isıl İşlem İle Değişen Tane Boyutlarının Ultrasonik Yöntemlerle Belirlenmesi" (BAPK-07.FENED.13)
0Verdiği Dersler : 
1Bilgisayar Destekli Tasarım-I2009
2Alternatif Akım Devre Analizi2009
3Analog Elektronik2009
4Ticari Matematik2009
5Kalite Güvence ve Standartlar2009
6Yüksek Gerilim Tekniği2009
7Sistem Analizi ve Tasarım2009
8Matematik2009
9Teknolojinin Bilimsel İlkeleri2009
10Elk.Elt.Ölçmeleri2009
11Bilgisayar Destekli Tasarım -II2009
12İşçi Sağlığı İş Güvenliği2009
13İklimlendirme Elektriği2010
14Matematik II2010
15İklimlendirmenin Esasları2010
16Matematik, Mesleki Matematik, 2016
17Araştırma Yöntem ve Teknikleri2016
18Fizik2016
19Termodinamik2016
20Kalite Güvencesi ve Standartları 2016
21Sarım Tekniği2016
22İstatistik2017
23Ticari Matematik2017
24Mesleki Matematik–II 2017
25Meslek Etiği 2017
26Elektrik Enerji Santralleri 2017
Diğer Bilgiler :