Doç. Dr. MÜJGAN ÖZDEMİR ERDOĞAN(Dahili Tıp Bilimleri)
E-posta Adresi mjgnzdmr1977@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : TIBBİ GENETİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : İSTANBUL ÜNİ.CERRAHPAŞA TIP FAK.TIBBİ BİY. BİL. 1998
Yüksek Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.TIBBİ BİYOLOJİ 2001
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.TIBBİ GENETİK 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Genotyping for Cx26 And Cx30 Mutations in Cases with Congenital Hearing Loss, Genetic Testing , 12(2), 253-256, 2008(Evirgen N., Solak M., Dereköy S., Yıldız H., Eser B., Arıkan S., Erkoç A, ile birlikte)
2Analysis of Familial Mediterranean Fever Gene Mutations in 202 Patients with Familial Mediterranean Fever, Genetic Testing , 12(3), 341-344, 2008(Solak M., Yıldız H., Köken R., Eser B., Şen T., Evirgen N., Erdem S., Arıkan E, ile birlikte)
3Analysis of MEFV Gene Mutations in 165 Patients Formerly Diagnosed as Familial Mediterranean Fever, Turkish Journal of Medical Sciences, 28:, 117-122, 2008(Solak M., Yıldız H., Köken R., Eser B., Şen T., Evirgen N., Erdem S , ile birlikte)
4Analysis of The Dermatoglyphics in Turkish Patients with Klinefelter's Syndrome, Hereditas, 145(4), 163-166, 2008(Çam F.S., Gül D., Tunca Y., Fıstık T., Yıldız H., Erdem S., Solak M, ile birlikte)
5Evidence of association of Vitamin D receptor Apa I gene polymorphism with bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis, Clinical Rheumatology, 28, 1187-1191, 2009(Dündar Ü., Solak M., Kavuncu V., Çakır T., Yıldız H., Evcik D., ile birlikte)
6677C>T and 1298A>C Polymorphisms of Methylenetetrahydropholate Reductase Gene and Biochemical Parameters in Turkish Population with Spina Bifida Occulta, Turk Neurosurg, 20, 9-15, 2010(Eser B, Cosar M, Eser O, Aslan A, Yildiz H, Boyaci G, Buyukbas S, Solak M., ile birlikte)
7Association of Estrogen Receptor Alpha and Collagen Type I Alpha 1 Gene Polymorphisms with Bone Mineral Density in Postmenopausal Women, Osteoporosis International, , , 2010(Yıldız H., Artan S., Solak M., Taşcıoğlu F., Dündar Ü., Eser B., Çolak E., ile birlikte)
8Assosiation Between The Polymorphisms of Vitamin D Receptor and Aggrecan Genes with Degenerative Disc Disease, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 14, 313-7., 2010(Eser B., Cora T., Eser O., Kalkan E., Haktanır A., Solak M. , ile birlikte)
9Association of Estrogen Receptor Alpha and Collagen Type I Alpha 1 Gene Polymorphisms with Bone Mineral Density in Postmenopausal Women, Osteoporosis International, 22, 1219-1225, 2011(Yıldız H., Artan S., Solak M., Taşcıoğlu F., Dündar Ü., Eser B., Çolak E, ile birlikte)
10Assessment of Opioid Receptor Mu 1 Gene A118G Polymorphism and its Association With Pain Intensity in Patients With Fibromyalgia, DOI 10.1007/s00296-014-2995-1, , , 2014(Solak Ö, Yıldız S. H., Ulaşlı A., Yaman F., Arıkan Terzi E. S., Ulu S., Dündar Ü., Solak M., ile birlikte)
11Association of obesity with rs1421085 and rs9939609 polymorphisms of FTO gene, DOI 10.1007/s11033-014-3627-2, , , 2014(Solak Ö, Yıldız S. H., Ulaşlı A., Yaman F., Ulu S., Dündar Ü., Solak M., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Association of Alzheimer's Disease With APOE and IL-1? Gene Polymorphisms, American Journal of Alzheimer’s Disease & Other De, , , 2012(S.H. Yıldız, S. Artan, M. Solak, M. Yaman, B.D. Özbabalık, E.S. Arıkan Terzi, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Helicobacter pylori ve Tanısı, Kocatepe Tıp Derg, 2, 1-12, 2003(Altındiş M, ile birlikte)
2Bir Bakteri Belirleyicisi : Prokalsitonin, İnf. Derg, 17, 251 – 257, 2003(Altındiş M, ile birlikte)
3Afyon Bölgesi Farklı Risk Gruplarında TT Virus ve Hepatit G Virus Araştırılması, Mikrobiyol. Bült, 38, 61-67, 2004(Altındiş M., Aktepe O.C., Çetinkaya Z, ile birlikte)
4KLL ve AML’li Hastalarda Telomeraz Enzim Aktivitesinin Tayini, Kocatepe Tıp Derg, 5, 25-28, 2004(Güneş, H.V., Başaran, A., Değirmenci, İ., Solak, M., Coşan, D. , ile birlikte)
5Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Laboratuvarı’nda Sitogenetik Analizler, Osmangazi Tıp Derg, 29(2), 93-99, 2007(Solak M., Fıstık T., Eser B., Söylemez Z., Yıldız H., Çağlayan S., Yüksel E., Şamlı H., Erdem S, ile birlikte)
6Non- Obstruktif Azoospermik Erkekte 3/21 Translokasyonu İle 9 İnversiyonu Birlikteliği, Osmangazi Tıp Dergisi, 30(1), 34-39, 2008(Solak M., Fıstık T., Yıldız H., Eser B, ile birlikte)
7Klinefelter Sendromlu Beş Olguda Sitogenetik ve Moleküler Analizler, Osmangazi Tıp Dergisi, 30(2), :51-58, 2008(Solak M., Güler C., Eser B, Fıstık T., Yıldız H., Söylemez Z, ile birlikte)
8Dispeptik yakınmalı hastaların dental plak ve mide biyopsi örneklerinde helicobacter pylori’nin real Time-PCR ile araştırılması, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 17, 1-7, 2010(Altındiş S., Altındiş M., Ellidokuz E., Uslan İ., Duran İ., Dilek H., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Seropositivity and Genotypic Analysis of Hepatitis C Viruses in Afyon, Turkey, 6th Annual Meeting of the European Society for Cli, 2003, 54, 2003(Altındiş M., Aktepe O.C., Çetinkaya Z, ile birlikte)
2The Importance of The Detection of Telomerrase Activity in Patients with Chronic Lymphocytic and Acute Myeloblastic Leukemia: Our First Results, European Human Genetics Conference, European J. of, 2004, 178, 2004(Güneş, H.V., Başaran, A., Değirmenci, İ., Solak, M., Coşan, D , ile birlikte)
3Cytogenetic Analyses in Medical Biology Department in Afyonkarahisar Kocatepe University, 6th European Cytogenetics Conference, July 07 – 10, 2007, 116, 2007(Solak M., Fıstık T., Eser B., Söylemez Z., Yıldız H., Çağlayan S., Yüksel E., Şamlı H., Şimşek S, ile birlikte)
4Genotyping for Cx26 and Cx30 Gene Mutations in The Cases with Congenital Hearing Loss, 6th. European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, H, June 30-July 4, 2007, 233, 2007(Evirgen N., Dereköy FS., Eser B., Yıldız H., Solak M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kronik Lenfositik ve Akut Myeloblastik Lösemili Hastalarda Telomeraz Enzim Aktivitesinin Tayini, 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18-21 Eylül, 2001, 68, 2001(Güneş, H.V., Başaran, A., Değirmenci, İ., Coşan, D., Durak, B., Başaran, N, ile birlikte)
2Afyon Bölgesi Farklı Risk Gruplarında TT Virus ve Hepatit G Virus Araştırılması, VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim – 2 Kasım, 2002, P 98, 2002(Altındiş M., Aktepe O.C., Çetinkaya Z., , ile birlikte)
348,XXY,+21 Karyotipli Bir Olgu, 2. Ege Genetik Sempozyumu, 24 Kasım, 2006 , 63-64, 2006(Eser B., Fıstık T., Yıldız H., Şamlı H., Solak M, ile birlikte)
4The C677T Polymorphism of the Methylenetetrahydropholate Reductase Gene and Folic Acid, Vitamin B12, Homocysteine Levels in Turkish Children with Neural-Tube Defects: A Case-Control Study, II. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart, 2007, 290, 2007(Eser O, Cosar E., Yıldız H., Koken R., Eser E., Buyukbas S., Solak M, ile birlikte)
5Metabolic Effects of A1298C Polymorphism of Methylenetetrahydropholate Reductase Gene in Turkish Children with Neural-Tube Defects: A Case-Control Study, II. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart, 2007, 290, 2007(Eser O, Yıldız H., Cosar E., Eser B., Kocabaş V., Aslan A., Solak M, ile birlikte)
6Spina Bifidalı Hastalarda Methylenetetrahydropholate Reductase (MTHFR) Geninin C677T ve A1298C Polimorfizmlerinin Analizi ve Biyokimyasal Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Türk Nöroşirürji Derneği, XXI. Bilimsel Kongresi, 20- 24 Nisan, 2007, 175, 2007(Cosar M., Eser B., Eser O, Aslan A., Boyacı G., Yıldız H., Buyukbas S., Solak M, ile birlikte)
7Ailevi Akdeniz Ateşi Ön Tanısı İle Başvuran 202 Olgunun MEFV Geni Mutasyonlarının İncelenmesi, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, , 6-9 Eylül, 2007, P 99, 2007(Solak M., Yıldız H., Köken R., Eser B., Evirgen N, ile birlikte)
8Non- Obstruktif Azoospermik Erkekte 3/21 Translokasyonu İle 9 İnversiyonu Birlikteliği, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 6-9 Eylül, 2007, P 122, 2007(Solak M., Fıstık T., Yıldız H., Eser B, ile birlikte)
9Genotyping for Cx26 and Cx30 Gene Mutations in The Cases with Congenital Hearing Loss, II. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart, 2007, 289, 2007(Evirgen N., Solak M., Dereköy S., Eser B., Yıldız H., Erkoç A., Arıkan S, ile birlikte)
10Psödotümör Serebri Hastalarının C677T MTHFR, A1298C MTHFR ve Faktör V Leiden Gen Polimorfizmlerinin Analizi, Türk Nöroşirürji Derg, 18, 184, 2008(Coşar M., Eser O., Eser B., Aslan A., Yıldız H., Korkmaz S., Yavaş G.F., Solak M, ile birlikte)
11Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Östrojen Reseptör Alfa ve Kollajen Tip I Alfa 1 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi, Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, 2010, 117, 2010(Yıldız S.H., Artan S., Solak M., Taşcıoğlu F., Dündar Ü., Eser B., ile birlikte)
12Morqio (Mukopolisakkaridoz Tip Iva) Sendromlu Bir Olgu Sunumu, 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 19-23 Aralık, 2012., 123, 2012(A. Topak, T. Kalkan, M. Elmas, P. Kurtgöz, B. Halıcı, E. Günay, S.S. Ulaşlı, M. Solak, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Üriner Sistem EnfeksiyonlarınınAyrımında Prokalsitonin (PCT) ve C-Reaktif Protein (CRP) Düzeylerinin Önemi
2Nöral tüp defektli olgularda MTHFR geninde C677T ve A1298C mutasyonlarının analizi
3Dejeneratif Disk Hernili hastalarda Aggrecan Gen Polimorfizminin araştırılması
4Dejeneratif Disk Hernili Hastalarda Vitamin D Reseptör Gen ve Aggrecan Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
5Vitamin D Reseptör ApaI polimorfizm ve Osteoporoz İlişkisi
6Olası Alzheimer Tanısı Almış Olgularda Apolipoprotein E (APO E) ve İnterlökin -1 Alfa Geni C(-889)T Gen Polimorfimlerinin Hastalık ile İlişkisinin Araştırılması
7Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Östrojen Reseptör Alfa ve Kollajen Tip I Alfa 1 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi
0Diğer Etkinlikler
12. Ege Genetik Sempozyumu, 24 Kasım, Afyonkarahisar, 2006 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
0Ödüller :
1Kronik Lenfositik ve Akut Myeloblastik Lösemili Hastalarda Telomeraz Enzim Aktivitesinin Tayini, 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18-21 Eylül, Eskişehir, 2001 (Poster Teşvik Ödülü)
2Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Östrojen Reseptör Alfa ve Kollajen Tip I Alfa 1 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi” Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, 8-10 Ekim, Bolu, 2009 (Poster Teşvik Ödülü)
Diğer Bilgiler :