Doç. Dr. İRFAN CELAL ENGİN(Maden Mühendisliği Bölümü)
E-posta Adresi icengin@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kaya Mekaniği, Kaya Kesme-Kazı Mekaniği, Açık Ocaklarda Delme - Patlatma, Su Jeti Teknolojisi, Mermer Teknolojisi, Aşındırıcı Malzemeler
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1997
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 2000
Doktora : Hacettepe Üniversitesi Fen Bil. Ens. Maden M. ABD 2006
Doçentlik : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İscehisar Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcısı 20042011
Mermer ve Doğal Taş Teknolojisi Uygulama ve AraştıYönetim Kurulu Üyesi 2008 
İscehisar Meslek YüksekokuluErasmus Koordinatörü20082011
İscehisar Meslek YüksekokuluFarabi Rehberi 20082011
Maden Mühendisliği BölümüFarabi Rehberi 20112012


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Statistical and microscopic investigation of the segment wears on disc cutting in sawing Ankara-Andesites, International Journal of Rock Mech. And Mining Sci, 40, 404, 2003(Eyuboglu, A.S., Ozcelik, Y., Kulaksiz, S., ile birlikte)
2A correlation for predicting the abrasive water jet cutting depth for natural stones, South African Journal of Science , 9/10, 69-79, 2012
3Investigation on the usage of different rock aggregates as abrasive materials in natural stone aging process, Arabian Journal of Geosciences , 6 (12), 5043-5054, 2012
4Experimental and Statistical Evaluation of Cutting Methods, Rock Mechanics and Rock Engineering, 46, 755-766, 2013( F.Bayram, N.E.Yaşıtlı, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Investigation on the Usage of Some Non-Almandine Garnet Minerals as Abrasive Material in Waterjet Cutting, Gazi University Journal of Science, 24(3), 535-545 , 2012(E.Özkan, S.Kulaksız, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mermer Ocak Üretim Miktarının Hesaplanmasında Netcad Kullanımı, Madencilik Türkiye, 28, 80-85, 2013
2Kırşehir-Kaman granatlarının doğaltaş sektöründe aşındırıcı malzeme olarak kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10/2, 29-36, 2010
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mermer Sektöründe Yeni Teknolojiler, Standard, 51/606, 98-105, 2012
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1A practical method of bench blasting design for desired fragmentation based on digital image processing technique and Kuz-Ram model, FRAGBLAST9 (9th International Symposium on Rock Fr, 13-17.Eylül, , 2009
2Türkiye’deki Bazı Doğaltaş Ocaklarında Zincirli Kollu Kesici Uygulamaları ve Ocak Üretimine Etkileri, 3rd Balkan Mining Congress, 1-3 Ekim, , 2009(Özkan E., ile birlikte)
3Bazı Türk Granatlarının Su Jeti ile Kesimde Alternatif Aşındırıcı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 7th International Industrial Minerals Symposium an, 25-27.Şubat, , 2009(Kulaksiz S., Özkan E., ile birlikte)
4An Investigation on the Usage of Kaman Garnets as an Alternating Abrasive Material for Marble Grinding and Polishing, International Symposium on Industrial Minerals and, 15-18.Eylül, , 2003(Kulaksiz S., Ozcelik Y., Eyuboglu A. S., ile birlikte)
5Investigation into the Relationship Between the Cutting Depth and Vibration in Cutting Process of Ankara-Cubuk Andesites with disc cutter, 17th International Mining Congress & Exhibition of, 19-22.Temmuz, , 2001(Kulaksiz S., Engin I.C. and Eyuboglu A.S., ile birlikte)
6Doğaltaş Eskitme Makinelerinde Sentetik Aşındırıcıların Yerine Farklı Kayaçların Aşındırıcı Olarak Kullanımı, 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi , 15.Ekim.2010, 135, 2010(E. Özkan, S. Curca, ile birlikte)
7Doğaltaş Atölyelerinde Gürültü Seviyesinin ve Yayılımının İncelenmesi, Mersem’7, 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongr, 15.Ekim.2010, 151, 2010(E. Özkan, S. Çetin, ile birlikte)
8Development of cuttability chart in abrasive water jet cutting, EUROCK 2012, the 2012 ISRM International Symposium, 28-30 May 2012, 1, 2012(Y. Özçelik, ile birlikte)
9Su Jetiyle Kesimde Mermer Yüzey Kalitesini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi, MERSEM'2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kon, 13-15 Aralık 2012, 317, 2012
10Mermer Ocaklarında Üretimin Planlanması ve Takibinde Netcad Yazılımının Kullanımı, MERSEM'2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kon, 13-15 Aralık 2012, 617, 2012(S. Çelikkol, ile birlikte)
11Su Jeti Kesim Atıklarından Granat Mineralinin Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanım Performansının Belirlenmesi, EHMS'2012 8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler , 29-30 Kasım 2012, 219, 2012
12Lazer Tarama Teknolojisi Kullanılarak Agregaların Tane Boyutunun Belirlenmesi, IMCET'2013 Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kon, 19.Nisan.2013, 1031, 2013(H.U.Öztürk, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Blok kesme makinalarının enerji tüketimlerinin incelenmesi, Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu (MERSEM’, 26-27.Haziran, , 2008(Özkan E., ile birlikte)
2İscehisar (Afyonkarahisar) maden ve termal sularının jeokimyasal özellikleri ve potansiyel kullanım alanları, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25.Nisan, , 2008(Bağcı M., Ulutürk Y., Özkan E., Akbulut H., ile birlikte)
3Jeotermal kaynakların kullanımıyla oluşabilecek çevre sorunları ve Afyonkarahisar ili üzerine bir inceleme, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25.Nisan, , 2008(Engin A., ile birlikte)
4Ocak İşletmeciliğinde ve Dekoratif Mermer Üretiminde Su Jeti Kullanımı, Türkiye V. Mermer Sempozyumu (MERSEM’2006), 2-3.Mart, , 2006
5Bir Mermer Ocağında Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilecek Bölgelerin Belirlenmesi ve Zon Haritasının Oluşturulması, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19.Aralık, , 2009(Özcelik Y., Bayram F., Eyüboğlu A. S., ile birlikte)
6Diskli Kesicilerle Kesme İşlemlerinde Çekilen Akım Değerlerine Aşağı ve Yukarı Kesme Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi, V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 30-31.Ekim, , 2000(Eyüboğlu A.S., Özçelik Y., Kulaksız, S., Özgüven, A., ile birlikte)
7Bir Kalker Ocağında Süreksizlik Sıklığı ve Blok Boyutunun Patlatma Sonrası Parçalanmaya Etkisinin İncelenmesi, 7. Delme-Patlatma Sempozyumu , 7-8 Kasım 2013, 1-8, 2013(A.Apalak, ile birlikte)
8JKSimBlast Programı Yardımıyla Bir Taş Ocağında Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Tahmini, 7. Delme-Patlatma Sempozyumu , 7-8 Kasım 2013, 135, 2013(M.Gökkaya, S.Yonar, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Doğal Taş (Mermer) Maden İşletmeciliği ve İşleme Teknolojileri, Maden Mühendisleri Odası, , , 2007(Kulaksız, S., Özcelik Y., Bayram F., Eyüboğlu A. S., ile birlikte)
2Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Maden Mühendisleri Odası, , , 2005
3Tribology in Engineering (Ed. Haşim PIHTILI), Chapter 10 Theories on Rock Cutting, Grinding and Polishing Mechanisms, InTech, 240, , 2013
0Editorlük veya Hakemlikler
1Construction and Building Materials
2Arabian Journal of Geosciences
3Safety Science
0Yönettiği Tezler
1Açık Ocak Patlatmalarında Parçalanma Boyutunun Belirlenmesinde Bilgisayar Yazılımlarının Kullanımı, Selma Yonar, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Menderes Masifi (Aydın, Ödemiş, Bayındır Yöresi) ve Bursa Yöresi Granatlarının Su Jeti ile Kesimde Aşındırıcı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
2Açık Ocak Patlatmalarının Optimizasyonunda Bilgisayar Yazılımlarının Kullanımı
3Akdağmadeni, Menderes, Kırşehir Masifi Granatlarının Doğal Aşındırıcı Olarak Kullanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi
4Türk Mermerlerinin Aşındırıcılı Su Jeti ile Kesilebilirliklerinin İncelenmesi
5Volkanik Doğaltaşlarda Seramik Sır Teknikleri Uygulanarak İç ve Dış Mekânlarda Kullanılmasının Araştırılması ve Yeni Ürün Olarak Uluslararası Standartlara Göre Değerlendirilmesi
6Sert Kayaçların Diskli Kesicilerle Kesimi Sonucu Oluşan Soket Aşınmalarının İstatistiki ve Mikroskopik İncelenmesi
7Doğal Hammaddelerin Isı Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanım Olanaklarının Teknolojik Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu
0Verdiği Dersler : 
1Yeraltı Maden İşletmeciliği2008
2Mermer Ocaklarında Tel Kesme Mekanizasyonu2008
3Mermer Kesme İşleme Teknolojisi2008
4Açık İşletmelerde Ocak Tasarımı2008
5Mermer Kesme İşleme Teknolojisi 2011
6Maden Makinaları 2011
7Mermer Ocak Projelendirme 2012
8Açık İşletmelerde Ocak Tasarımı 2012
9Patlayıcılarla Kayaç Parçalanması ve Madenciliktek2012
10Madenlerde Havalandırma 2012
11Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı 2012
12Mermer Tasarımı ve Dizaynı 2012
13İleri Kazı Mekaniği 2012
14Mermer Ocak Projelendirme 2013
15Mühendislik Uygulamaları 2013
16Mermer Tasarım ve Dizaynı2013
17Mühendislik Uygulamaları 2013
18Açık İşletmelerde Ocak Tasarım2013
Diğer Bilgiler :