Doç. Dr. TURAN AKKOYUN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi takkoyun@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Basın Tarihi, Türk Sineması Tarihi, Şehir Tarihi, Türk Dünyası, Türk Tarihi, İletişim Bilimi, Tarih Sosyolojisi, Kültür ve Medeniyet Tarihi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1986
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkıl 1988
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkıl 1993
Doçentlik : Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümübölüm başkanlığı19941995
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığbölüm başkanlığı19941995
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığbölüm başkanlığı19961997
Anadolu Dil Kültür ve Tarih Araştırma Merkezimerkez müdürlüğü19951995
Anadolu Dil Kültür ve Tarih Araştırma Merkezimerkez müdürlüğü19961997
Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkeziyönetim kurulu üyeliği2012deva
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalıanabilim dalı başkanlığı19941995
AKÜ 3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik SeDanışma ve Bilim Kurulu Üyesi20132013
Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiBölüm Başkanlığı20142017
AKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme KuKurul Üyesi20142017
AKÜ Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve AMerkez Danışöa Kurulu Üyeliği2015deva
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüBölüm Başkan Yardımcı20152016
AKÜ Fen Ed. Fak. Sosyal Bilimler Erasmus Kurum KooKoordinatör2016deva
Afyonkarahisar Kent Müzesi Üniversite KoordinatörüKoordinatör2016deva
Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi İkinci UluslBilim Kurulu Üyeliği20162017
AKÜ Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölges, ArkeoloMerkez Yönetim Kurulu Üyeliği2017deva
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3. UluslararBilim Kurulu Üyesi2017deva


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1"Ödemişli Bir Yazarın Kaleminden Yöresel Unsurlar", Tarih Okulu Dergisi Journal of History School, XIX, ss. 443-466, 2014
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türk Dünyası Kavramı, Türkoloji Üzerine Araştırmalar, 4, , 2012
2"Tarihinin Bütünlüğü İçinde Türk Nüfusunun Hareketliliğine Genel Bakış", Türkoloji Üzerine Araştırmalar, III, 122-137, 2012
3Aydın Kuva-yı Milliyesi'nin Bazı Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Paşa'nın Teşekkürü, Tarih İncelemeleri Dergisi, VI, 183-21, 1991
4Aydın Kuva-yı Milliyesi'nin Tasfiyesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, IX, , 1994
5İzmir Basınına Göre Atatürk Devrinde İktisadi Gelişmeler, Tarih İncelemeleri Dergisi, X, 223-262, 1995
6Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII- 34, 101-124, 1996
7Milli Mücadele'de Cephe Hududu Olarak Şuhud'daki Faaliyetler, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIV, 79-100, 1999
8Nejdet Sançar'ın Eserlerine Dair Notlar, Türk Kültürü, 370, 94-104, 1994
9Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Bekarlık Vergisi Teşebbüsleri, Tarih İncelemeleri Dergisi, XV, 183-198, 2000
10Gelen Medeniyet ile Biten Osmanlı, Yeni Türkiye, VI- 33, 217-219, 2000
11Yörük Yerleşim Diyarı ve Büyük Taarruz'un Kilit Noktası Sincanlı-Sinanpaşa'nın Tarihi Üzerine Notlar, Türkoloji Üzerine Araştırmalar, XI, ss. 49-66, 2015
12"Acıklı, Yağmurlu" Balkan Felaketi: İçtimai Bir Nazariye, Yeni Türkiye Dergisi, 68, ss. 3405-3413, 2015
13"Tuğrul Bey: Tuğrul-ı Buzurg",, Tarih ve Düşünce, 1, 56-58, 2003
14"Kopuş-Birleşme Çizgisinde Kültürel Zenginlik ve Renklilik", Yeni Türkiye, 80, ss. 85-99, 2015
15Orta Doğu’da Emperyalist ‘Bilgeliğin’ Beyaz Perde Görüntüsü: Arabistanlı Lawrence , Yeni Türkiye, 83, 664-675, 2016
16"Cumhuriyet'in Başlarında Bilim ve Teknolojik çeşitlemesine Haberleşme Örneği", Yeni Türkiye, 88, 628-641, 2016
17"Tarihçilik Cihetinden Dış Türkler Kavramı ve Meselesi", TDAV Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bi, 11, 303-317, 2017
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Çağdaş Devlet Yönetiminin Türklerdeki Temelleri ve Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte, Prof. Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı, 559-590, 2013
2Türkleri İslamiyeti Kabulü ve Devlet Yönetimindeki Etkileri, Türkoloji Üzerine Araştırmalar, VII, 1-37, 2013
3"Milli Mücadele'de Nazilli Kongreleri ve Nazilli Heyet-i Milliyesi", Türk Yurdu, 72, ss. 34-39, 1993
4"Türk Sineması Neyi Temsil Ediyor", Tarih ve Düşünce, 56, ss. 62-65, 2005
5"Sandıklı Tarihine Bakış", Toplumsal Tarih, 47, 41-40, 1998
6"Aile Arşivleri, Şehir Tarihçiliği ve Kültürel Değeri", Toplumsal Tarih, 55, ss. 51-53, 1998
7"Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devrinde Afyon Basınının Kökleşmesi ve Etkisi", Toplumsal Tarih, 52, ss. 46-53, 1998
8"Ömer Fevzi Atabek", Toplumsal Tarih, 41, ss. 56-61, 1997
9"Raif Nezih Atakul", Toplumsal Tarih, 37, ss. 54-57, 1997
10"Ortadoğu'da Tarihin Başlangıcı", Tarih ve Toplum, 121, ss. 59-60, 1994
11"Hasan Tahsin Vak'ası", Tarih ve Düşünce, 12, ss. 54-58, 2000
12"Emirdağ'daki Aşiretlere Mahalli Bir Yaklaşım", Tarih ve Toplum, 176, 127-128, 1998
13"Afyon Karahisar'ın Kadınanaları", Tarih ve Toplum, 183, ss. 66-69, 1999
14"İzmir'de Atılan İlk Kurşun Meselesine Dair Notlar", Tarih ve Toplum, 105, ss. 38-40, 1992
15“XX. Asrın İlk Yarısında Türk Toplumunda Bozulan Medeni Hal Dengesi”, Tarih ve Toplum, 177, 48-52, 1998
16“Nüfus Meselemiz”, Tarih ve Medeniyet, 64, 52-57, 1999
17"XX. Asrın Başlarında Aydın Azınlıkları",, Tarih ve Medeniyet, 6, 59-62, 1999
18"Üniversite'de Cadı Kazanı",, Virgül, II/14, 58-61, 1998
19"Türkiye'ye Cumhuriyet Rejiminin Gelişi", , Güneyde Kültür, X/110, 32-40, 1998
20"Zeynel Besim Sun'un Mühim Bir Eseri",, Tarih ve Toplum, 115, , 1993
21"Sada-yı Hak Gazetesine Göre Nureddin Paşa'nın Bursa Mebusu Seçilmesi", Tarih ve Toplum, 99, 15-17, 1999
22"Batı Anadolu'nun Şeyhü'l-Etibbası Mustafa Enver Bey",, Tarih ve Toplum, 175, , 1998
23"Uludağ'ın İsim Babası", Tarih ve Düşünce, 5, , 2002
24"Hizmet Gazetesine Göre 1928'de Beydağ'da Yol Vergisi Yolsuzluğu", Tarih ve Toplum, 111, , 1993
25"Türkçe İbadete Geçiş ve Anadolu Basınındaki Yankıları", Tarih ve Medeniyet, 49, 32-36, 1998
26"Bağımsızlığın Fedakarlık, Miras ve Sorumluluk Ahidi: Misak-ı Millî", Yeni Türkiye, 93, 163-164, 2017
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Osman Zeki Yüksel Serdengeçti", Ahıska'nın Sesi,, I, 1,4, 2002
2Anadolu Gazetesi'ne Göre İsa Efe'nin Öldürülmesi, Balova Rehber, 35, 37-38, 1992
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Anadolu'ya Girişten İstanbul'un Fethine Devlet Yönetimindeki Gelişmeler, Fırat Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bil, 13-15 Ekim 2016, 140-157, 2016
2"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Batı Anadolu'da Şekavet Meselesi: Bir Örnek Kozalaklı Mehmed", Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 3-6 Ekim 1995, 789-803, 1995
3"Atatürk Dönemi İzmir Basının Genel Durumu", Ege Üniversitesi, Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı An, 1993, 179-190, 1992
4Aksaray'da Çekilen 'Somuncu Baba' Filminin Sinema Tarihimizdeki Yeri Hakkında Tarihi Bir Değerlendirme, Aksaray Üniversitesi Birinci Uluslararası Aksaray , 27-29 Ekim 2016, 978-1001, 2016
5Tarih Bilimine Göre Türk Sinemasında Göç Unsuru, Uluslararası 7. Göç Sempozyumu, 2017, 43, 2017
6"Tarih Bilimi Açısından Afyonkarahisar Kent Müzesi'nin Kuruluş Çalışmalar", Alaaddin Keykubad Üniversitesi İkinci Sosyal Bilim, 18-20 Mayıs 2017, 1173, 2017
7"Türk Kültürünün Sinemaya Yansıtılması Üzerine Bir Tarih Araştırması", Uluslararası Birinci Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20 Mayıs 2017, 15, 2017
8"Emirdağ Havalisinde Bağımsızlık Mücadelesi", Uluslarararası Emirdağ Sempozyumu, 24-26 Ağustos 2017, , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Teke Yöresinde Kuva-yı Milliye'nin Tasfiyesi Harekatı Üzerine Birkaç Not", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Birinci Teke Yöres, II, ss. 1165- 1173., 2015
2"Bursa Erkek Liseli Bir Sima: Dr. Aygen", Uludağ Üniversitesi Birinci Halk Kültürü Sempozyum, 4-6 Nisan 2002, 769-773, 2002
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Mehmet Saadettin Aygen'in Hayatı ve Eserler, Afyonkarahisar Belediyesi, 200, , 2012
2Milli Mücadele ve Türk İnkılabı, İnci Ofset , 130, , 1994
3Türk İnkılap Tarihi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 320, , 1997
4Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 600, , 1997
51934'te Orhun ve Milli İnkılap'ın Kapatılmasına Mahalli Bir Bakış, Akademi Kitabevi, 6, , 1994
6Nejdet Sançar, Medrese Kitabevi, 13, , 1995
7Atatürk Devrinde Nazilli'nin Şekillenmesi ve Gelişmesi (1922-1938), Ocak Yayınevi, 12, , 1998
8Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesinin İki Kumandan, , 10, , 1999
9Cumhuriyetin Başlarında Nüfus Siyaseti ve Bekarlık Vergisi Teşebbüsleri, -, -, -, 2013
10Millî Mücadele'de Aydın Kuva-yı Milliyesi, Kümbet Yayınları, 226, , 2014
11"Türk Kültürü ve Mevlevilik Üzerine Bir Değerlendirme", Afyon Kocatepe Üniversitesi, ss. 39-56, , 2015
12Afyonkarahisar Basın Tarihi, , , , 2015
13II. Meşrutiyet Devri Türkçülük Düşüncesi Nazarında Kadın, Celal Bayar Üniversitesi, 149-162, , 2016
0Editorlük veya Hakemlikler
1Tarih Okulu
2Türk Bilim
33 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı, Akademi Kitabevi, İzmir 1994,
4Nihal Atsız ve Nejdet Sançar Armağanı, Medrese Kitabevi, Afyon 1995, Y
5Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Tuncer Baykara'nın Fikirleri ve Hayatı Üzerine Bir Araştırma, Nilüfer Keskin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
2Galiçya Cephesinde Türk Kuvvetlerinin Faaliyetleri, Veli Vehbi Bardakçı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
3İsmail Hızal'ın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Necati Baştağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, deva
4, Yusuf Mazhar Aren'in Hayatı ve Şahsiyeti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, deva
5, "Eskişehir'e Balkan Göçleri ve İskan (1908-2008), , Sosyal Bilimler Enstitüsü, deva
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar Basın Tarihi
2Milli Mücadele'de Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kent Müzesi'ne Temel Oluşturacak Kültürel ve Doğal Varlıkların Belirlenmesine İlişkin Araştırma Projesi,
3Afyonkarahisar'da Basın ve İletişim Tarihi, Afyonkarahisar Kent Müzesine Temel Oluşturacak Kültürel ve Doğal Varlıkların Belirlenmesine İlişkin Araştırma Projesi,
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Süleyman Kocabaş, 2000'e Girerken Olaylarla Türkiye'nin Çıkmazları 1998-1999, Vatan Yay., İstanbul 1999; Turan Akkoyun, Türk İnkılap Tarihi, Afyon 1997 kitabına atıf
2Şükrü Türkmen, Belgelerle Emirdağ, Ankara 2017; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
3Uğur Üçüncü, Türk Kamuoyunda Büyük Taarruz, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Basılmamış Doktora Tezi, Afyonkarahisar Nisan 2010, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
4Hasan Özpunar, "Çimento Fabrikası Taşınırken", Taşpınar, nr. 18, 2017, s. 9; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf.
5"Belediye-Üniversite İşbirliği", Beldemiz Afyonkarahisar, nr. 72, 2017, s. 57-58; Turan Akkoyun, Cumhuriyet Döneminde Afyonkarahisar projesine atıf
6Başak Tunçay, Çok Partili Siyasi Hayata Geçişin Afyonkarahisar'daki Yansımaları, Afyonkarahisar 2014, Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli kitaba atıf
7M. Zahit Yıldırım, "1835 tarihli Jurnal Defterine Göre Karahisar-ı Sahibin Ekonomik Hayatından Bir Kesit", Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
8Süleyman Beyoğlu, "Demirci Mehmet Efe'nin Bazı Faaliyetleri", İlmi Araştırmalar, III, İstanbul 1996, Aydın Kuva-yı Milliyesi'nin Bazı Faaliyetleri ve M. Kemal Paşa'nın Teşekkürü makalesi için
9Sıdıka Çetin, "Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet'e İç Batı Anadolu'da Kentsel Yapının Değişimi", METU JFA 2012/2, ss. 89-126
10Mevlüt Çelebi, "Demirci Mehmet Efe'nin İki Mektubu", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XIV, İzmir 1999, "Aydın Kuvâ-yı Millîyesi'nin Bazı Faaliyetleri ve M. Kemal Paşa'nın Teşekkürü" Makalesi için
11Mehmet Güneş, "Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib'de İskanı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895)", Tarih Okulu, Haziran 2014, nr. 18, ss. 421-452.
12Selman Yaşar, "Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi", The Journal of Academic Social Science Studies, IV/2, Winter 2011, Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon 1997 eserine atıf
13Sezai Küçük, "Yenileşme Döneminde Mevleviler ve Siyaset", Türkler, XIV, s. 110 da Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, isimli esere
14"Atatürk Dönemi İzmir Basınının Genel Durumu", Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, İzmir 1993 tebliğine atıf Nejdet Bilgi, "II. Meşrutiyet Döneminde Manisa'da Yayınlanan İslam ve Ulum Dergisi İnceleme ve Bibliyografya", Tarih İncelemeleri Dergisi, XVI, İzmir 2001, s. 48
15Özer Küpeli, "1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XV, İzmir 2000, s. 237; "XX. Asrın İlk Yarısında Türk Toplumunda Bozulan Medeni Hal Dengesi", Tarih ve Toplum, nr. 177, Eylül 1998 makalesine atıf.
16Özer Küpeli, "XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası", Tarih İncelemeleri Dergisi, XXV/2, Aralık 2010, s. 507.; Turan Akkoyun, "Sandıklı Tarihine Bakış", Toplumsal Tarih, nr. 47, Kasım 1997 makalesine atıf.
17Ülkü Akcüre, "Afyonkarahisar'ın İstiklal Savaşımızdaki Yeri Nasıl Yazılır", Taşpınar, nr. 5, 2010, ss. 16-19. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli esere atıf.
18Asiye Çelik, "Hititlerden Günümüze Bayat Tarihi", Tarih ve Toplum, nr. 179, Kasım 1998, ss. 55-62. Turan Akkoyun, "Raif Nezih Atakul" başlıklı makalesine atıf
19Asiye Çelik, "Hititlerden Günümüze Bayat Tarihi", Tarih ve Toplum, nr. 179, Kasım 1998, ss. 55-62. Turan Akkoyun, "Afyon İlçelerinin Basın Tarihi Üzerine Bir Araştırma", Güneyde Kültür, nr. 107, Ocak 1998, başlıklı makaleye atıf
20Hakkı Yazıcı vd., "Afyonkarahisar Şehrinde Başlıca Planlama ve Alt Yapı Sorunları", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nisan 2005, ss. 19-30. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine
21Osman Akandere, "Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele Lehine Kamuoyu Oluşturma Çabaları: Bazı İstanbul Gazeteleri Muhabirleriyle Yaptığı Mülakat ve Verdiği Demeçler",Selçuk Üniversitesi İletişi Dergisi, 2002; Turan Akkoyun, "Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1996 makalesine atıf
22Ümmiye Talay Eken, Afyon Basın Tarihi 1912-1998; Turan Akkoyun, "Afyon İlçelerinin Basın Tarihi Üzerine Bir Araştırma", Güneyde Kültür, nr. 107, Ocak 1998 makelesine atıf
23Ümmiye Talat Eken, Afyon Basın Tarihi 1912-1998, Afyonkarahisar 1995; Turan Akkoyun, "Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerinde Afyon Basının Kökleşmesi ve Etkisi", Toplumsal Tarih, nr. 52, Nisan 1998 makalesine atıf
24Erol Akcan, "Milli Mücadele'den Sonra Demirci Mehmet Efe", Ankara Üniversitesi TİTE Atatürk Yolu, nr. 57, Güz 2015, "Aydın Kuvayı Milliyesinin Bazı Faaliyetleri M. Kemal Paşa'nın Teşekkürü Makalesine atıf
25Hasan Özpunar, Anılar ve Fotoğraflarla İşgal Günlerinde Afyonkarahisar", Afyonkarahisar 2011; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, AKÜ Yay., Afyon 1997 kitabına atıf
26Arife Cibil Yıldırım, "Ortadoğu'da Tarihin Oluşumunda Petrol", Yeni Türkiye Dergisi, nr.82, Haziran 2016, ss. 462-473; Turan Akkoyun, "Raif Karadağ", Hür Efe, nr. 12856, 9 Mart 1993 Makalesine atıf
27Tarık Özaşkın, Zafer Yolu: Kurtuluş Savaşı'nda Şuhut, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Yay., İstanbul 2016 kitabında Turan Akkoyun, "Milli Mücadele'de Cephe Hududu Olarak Şuhud'daki Faaliyetler", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri, nr. 14, 1999 makalesine atıf
28Süleyman Beyoğlu, "Demirci Mehmet Efe'nin Bazı Faaliyetleri", İlmi Araştırmalar, III, İstanbul 1996, Aydın Kuva-yı Milliyesi'nin Tasfiye Edilmesi makalesi için
29Yasin Şeşen, "Kent Arşivi Kültürü İhtiyacımız", Türk Kütüphaneciliği, 30/1, 2016, ss. 108-113; Turan Akkoyun, "Aile Arşivleri, Şehir Tarihçiliği ve Kültürel Değeri", Toplumsal Tarih, nr. 55, 1998 makalesine atıf.
30Ömer Düzbakar, XIII. yüzyılda Batı-Anadolu'nun Durumu ve Karahisar-ı Sahib Çevresindeki Gelişmeler, Uludağ Üniversitesi SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1999; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli kitaba atıf
31Abdülkadir Kalenderoğlu, "Afyonkarahisarlı Bir Osmanlı Sadrazamı Ahmet Cevat Paşa", Taşpınar,nr. 16, 2016, ss.20-23; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesine atıf
32Hasan Özpunar, "1912 Yılında Afyonkarahisar'da Ticari Sosyal Hayat ve Ermeniler", Taşpınar, nr. 13, Aralık 2014; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi eserine atıf
33Fevzi Kaya, "Afyonkarahisar Ulu Camii", Taşpınar, nr. 13, Aralık 2014; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi eserine atıf
34Hasan Özpunar, "Afyonkarahisar'ın Yüzlerce Yıllık Su Kaynağı Kadınana", Kadınana, nr. 10, Haziran 2013; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atatbek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
35Yusuf İlgar, "Afyonkarahisar'da Kur'ân'a Hizmet Edenler", Kadınana, nr. 10, Haziran 2013; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atatbek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
36Doğumunun 100. Yılında Nihâl Atsız, (Haz. Yücel Hacaloğlu), Ankara 2005; Nihal Atsız ve Nejdet Sançar Armağanına atıf
37Zeynep Gürman, "Afyonkarahisar Merkez Kadın Giyimi", Taşpınar,nr. 16, Haziran 2016, ss. 84-91; Türk İnkılap Tarihi kitabına atıf
38Günnur Aydoğdu, "Sandıklı Hamamönü Camii'nin Tarihlendirilmesine Dair", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IX, nr. 45, Ağustos 2016, ss. 333-346; Turan Akkoyun, "Sandıklı Tarihine Bakış" makalesine atıf
39H. Mustafa Eravcı, "Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Kazası Tekke ve Zaviyeleri", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
40Latif Daşdemir, "Afyonkarahisar'da MHC ve Faalieytleri", VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
41Atatürk'ğn Afyonkarahisar Ziyaretleri (Haz. Latif Daşdemir), Ankara 2002; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
42Selman Yaşar, Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960), Ege Ü. SBE Doktora Tezi, İzmir 2007; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
43Selman Yaşar, Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960), Ege Ü. SBE Doktora Tezi, İzmir 2007; Turan Akkoyun, "Milli Mücadele'de Cephe Hududu Olarak Şuhud'daki Faaliyetler" makaelsine atıf
44Asiye Çelik, "Hititlerden Günümüze Bayat Tarihi", Tarih ve Toplum, nr. 179, Kasım 1998, ss. 55-62. Turan Akkoyun, "Sandıklı Tarihine Bakış", başlıklı makelesine atıf
45Ümmiye Talay Eken, Afyon Basın Tarihi 1912-1998; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi Afyon 1997 isimli esere atıf
46Erol Akcan, "Milli Mücadele'den Sonra Demirci Mehmet Efe", Ankara Üniversitesi TİTE Atatürk Yolu, nr. 57, Güz 2015, "Aydın Kuvayı Milliyesinin Tasfiye Edilmesi makalesine atıf
47Arife Cibil Yıldırım, "Ortadoğu'da Tarihin Oluşumunda Petrol", Yeni Türkiye Dergisi, nr.82, Haziran 2016, ss. 462-473; Turan Akkoyun, "Türk Dünyası Kavramı", Türkoloji Üzerine Araştırmalar, nr. 4, Kazan, Aralık 2012 makalesine atıf
48S. Sarısaman, "Afyonkarahisar'da Ermeniler(1910-1914)", Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Kayseri 2007; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi eserine atıf
49Zeynep Gürman, "Afyonkarahisar Merkez Kadın Giyimi", Taşpınar,nr. 16, 2016, ss.84-92; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesine atıf
50Erdoğan Emre, "Zabıta Komiseri Hulusi Açıkgöz", Kadınana, nr. 10, Haziran 2013; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atatbek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
51Sadık Sarısaman, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Afyonkarahisar'da Sosyal Hayat", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nisan 2005, ss. 49-69, Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine
52Asiye Çelik, "Hititlerden Günümüze Bayat Tarihi", Tarih ve Toplum, nr. 179, Kasım 1998, ss. 55-62.Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli esere atıf
53Günver Güneş, "İzmir Türk Ocağı Mahfeli/Tilkilik Türk Gençler Birliği ve Cumhuriyet Döneminde İzmir'deki İlk Gençlik Dergisi: Türk Gençleri Mecmuası", Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi, nr. 20, 2005; Turan Akkoyun, "Atatürk Dönemi İzmir Basının Genel Durumu", Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu İzmir 1994 tebliğine atıf
54Doğumunun 100. Yılında Nihâl Atsız, (Haz. Yücel Hacaloğlu), Ankara 2005; 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanına atıf
55Afyonkarahisar Kütüğü, II, AKÜ Yay., Afyon 2001; Turan Akkoyun, "Büyük Taarruz'a Dair Notlar", Kocatepe, nr. 9529-9530, 29-30 Ağustos 1996 makalesine atıf
56Selman Yaşar, "Basındaki Haberlere Göre Afyonkarahisar'daki Yunanlılar Tarafından İşgalinin Seyri", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
57Selman Yaşar, "Basındaki Haberlere Göre Afyonkarahisar'ın Yunanlılar Tarafından İşgalinin Seyri",VII. Afyonkarahisar Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nsian 2005, ss. 123-128. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine
58İbrahim Yüksel, Sessiz Tanıklar, Afyonkarahisar Valiliği Yay., 2008; Turan Akkoyun, Ömer Favzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi eserine atıf
59Fevzi Kaya, "Sahipler Türbesi", Taşpınar, nr. 17, 2016, s. 16; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Ömer Fevzi Atabek kitabına atıf
60Emine Pancar, Aydın ve Muğla Kuva-yı Milliyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Tezi, İzmir 2010, Turan Akkoyun, "İzmir'de Atılan İlk Kurşunun Sahibi Meselesine Dair Notlar", Tarih ve Toplum, nr. 105, Eylül 1992 makelesine atıf.
61Fevzi Kaya, "Afyonkarahisar Kalesi", Kadınana, nr. 10, Haziran 2013; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atatbek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
62Hüseyin Akgönül, Afyonkarahisar Madensuyunun Ekonomik Analizi (1972-1998), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon 1999; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
63Selman Yaşar, Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960), Ege Ü. SBE Doktora Tezi, İzmir 2007; Turan Akkoyun, "Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerinde Afyon Basının Kökleşmesi ve Etkisi" makalesine atıf
64"Belediye-Üniversite İşbirliği", Beldemiz Afyonkarahisar, nr. 72, 2017, s. 57-58; Turan Akkoyun, Kent Müzesi Belgeseli Projesine atıf
65Yunus Emre Tansü, "Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı", Bilge, Bahar 2004, Turan Akkoyun "Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesinde İki Kumandan" bölümü
66Hakkı Gürkan Ganız, Milli Mücadele Başlarında Aydın Sancağı (1919-1920), Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2009, Turan Akkoyun, "Milli Mücadele'de Nazilli Kongreleri ve Nazilli Heyet-i Milliyesi", Türk Yurdu, nr. 73, 1993 makalesine atıf
67Erdoğan Boz, "Afyonkarahisar İl Merkezindeki Mahalle Adları", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
68Yusuf İlgar, "XX. YY ilk Çeyreğinde Afyonkarahisar Şehrinde Eğitim-Öğretim", VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
69Arife Cibil Yıldırım, "Ortadoğu'da Tarihin Oluşumunda Petrol", Yeni Türkiye Dergisi, nr.82, Haziran 2016, ss. 462-473; Turan Akkoyun, "Tarihin Bütünlüğü İçinde Türk Nüfusunun Hareketliliğine Genel Bakış", Türkoloji Üzerine Araştırmalar, nr. 3, Eylül 2012 makalesine atıf
70Hakkı Gürkan Ganız, Milli Mücadele Başlarında Aydın Sancağı (1919-1920), Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2009, Turan Akkoyun, İstiklal Savaşında Aydın Kuva-yı Milliyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezine atıf.
71Rahmi Vardı, Atatürk'ün Manevi Dünyası, İstanbul Aralık 2006; Turan Akkoyun, Türk İnkılap Tarihi, Afyon 1997 kitabına atıf
72Metin Kopar, "Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Basın İktidar İlişkisi (1920-1925)", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, IL, nr. 1, 2016, ss. 117-135; Turan Akkoyun, "Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri" makalesine atıf.
73Hümeyra Töre Başat vd., Afyonkarahisar İnanç Turizmi, Merdiven Yay., Ankara Eylül 2016; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli kitaba atıf
74Afyonkarahisar Kütüğü, II, Akü Yay., Afyon 2001; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek Kitabına atıf
75sadık sarısaman, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarından Afyonkarahisar'da Sosyal Hayat", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
76Bülent Ağaoğlu, İnternette Yer Alan Türkiye'de Yayınlanmış Kaynakçalar, İstanbul 2009, Turan Akkoyun, Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri, AAMD makalesine atıf
77Tahir Olcay Kıraç, "Türkiye'de Gazetecilik Mesleğine İlişkin Örgütlenmeler", Ankara Ü SBE Yüksek Lisans Tezi; Turan Akkoyun, "Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerinde Tesiri" makalesine atıf
78Tahir Olcay Kıraç, "Türkiye'de Gazetecilik Mesleğine İlişkin Örgütlenmeler (1908-1938)" Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı 2013 Bildiriler Kitabı; Turan Akkoyun, "Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyundaki Tesiri" makalesine atıf
79Mehmet Mercan, "Karaağaçlızade Ahmed Cevad Paşa" VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bidirileri; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vialyeti Tarihçesi eserine atıf
80Abdülkadir Kalenderoğlu, "Afyonkarahisar Bedesteni", Taşpınar, nr. 17, 2016, s. 12; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabına atıf
81yusuf ilgar, "Afyonkarahisar Ermenileri Üzerine Bir Deneme", Yeni Türkiye, nr. 60, 2014, Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine atıf
82KARAHİSAR-I SAHİB-İ MEKTEB-İ İDADİ-İ MÜLKİSİ afyonlisesi.k12.tr
83Yusuf İlgar, "Türk Ocakları Afyonkarahisar Şubesi Kurucuları ve Başkanları (1914-1931)", Türk Yurdu, nr. 307, Mart 2013 de Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesine
84Süha Ünsal, İkazcı Mehmet Şükrü Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e, Dipnot Yayınları, Ankra Haziran 2007; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi kitabı için
85Necat Çetin, Rahmi Yaman, "Mesutlulu Mestan Efe Hakkında Oğlu İrfan Özkan ile Mülakat", Acta Turcica, Yıl: VI, Temmuz 2014; Turan Akkoyun, "Aydın Kuvayı Milliyesinin Bazı Faaliyetleri ve M. Kemal Paşa'nın Teşekkürü", Tarih İncelemeleri Dergisi'ndeki makale için
86Celil Bozkurt, "Yahudi Aleyhdarı Bir Derginin Değerlendirilmesi: Milli İnkılap Ve Kamuoyundaki Yankıları", Tarih Dergisi, nr. 53, 2011/1, İstanbul, ss. 175-210; Turan Akkoyun, "1934'te Orhun ve Milli İnkılap'ın Kapatılmasına Mahalli Bir Bakış", 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı, İzmir 1994, Bölümüne atıflar
87H. Mustafa Eravcı, "Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Kazası Tekke ve Zaviyeleri", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nisan 2005, ss. 65-75. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine
88Erdoğan Boz, "Afyonkarahisar İl Merkezindeki Mahalle Adları", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 18-20 Nisan 2005, ss. 203-214. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli eserine
89Yusuf İlgar, "XX. Yüzyıl İlk Çeyreğinde Afyonkarahisar Şehrinde Eğitim-Öğretim", VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Ankara Ocak 2003, ss. 527-550, Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, isimli eserine
90Osman Akandere, "Milli Mücadele'de İsmail Şükrü Bey'in Faaliyetleri", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar (Ed. Hasan Babacan), Afyonkarahisar 2010, ss. 183-192. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli esere atıf
91Zelkif Polat, "Milli Mücadele Döneminde Afyonkarahisar'daki Azınlıklar ve Faaliyetleri", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar (Ed. Hasan Babacan), Afyonkarahisar 2010, ss. 193- 209.
92Uğur Üçüncü, "Afyonkarahisar'ın Kurtuluşu ve Halk Üzerindeki Yankıları", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar (Ed. Hasan Babacan), Afyonkarahisar 2010, ss. 263- 278. Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi isimli esere atıf
93Mustafa Eravcı, "Klasik Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme", AKÜ SBE Dergisi, XI, nr. 1, 2009; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon 1997 eserine atıf.
94Murat Yılmaz, "Nihat Atsız Hakkında Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyoğrafya Denemesi", Asos Journal, IV, nr. 31, Ekim 2016, ss. 378-394, Turan Akkoyun, "1934'de Orhun ve Millî İnkılâb'ın Kapatılmasına Mahalli Bir Bakış", 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı, İzmir 1994, Kitapta Bölüme Atıf.
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1Türk Kültürü ve Mevlevilik Üzerine Bir Değerlendirme
2"II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Aile ve Çocuk Eğitimi", XXI. Yüzyılda Aile Sempozyumu, Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Müşterek Faaliyeti, 14-16 Kasım 2014 İZMİR
3"Teke Yöresinde Kuva-yı Milliye'nin Tasfiyesi Harekatı Üzerine Birkaç Not", I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015.
42. Kocatepe Öğrenci Filmleri ve Yarışması 27-28 Nisan 2017, Organizasyon Komitesi Üyeliği
0Diğer Etkinlikler
1"II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Aile ve Çocuk Eğitimi", Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Aile Oturumu, Ulusal 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Müşterek Etkinliğinde Müzakerecilik görevi, 15 Kasım 2014
2Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, 27 Aralık 2014, Masa Başkanlığı Görevi,
35. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali, 14- 18 Mayıs 2014, Sempozyum Onur Kurulu Üyeliği
4"100. Yılında Çanakkale Zaferi", Kanal 3, Canlı Yayın Programı, 18 Mart 2015
5"Türk Tarihi Açısından Çanakkale Zaferi" Ensar Vakfı Tarih Okuması, 19 Mart 2015
6"Şükrü Küçükkurt'un Gazetecilik Ciheti", Abdurrahman Niyazi İplikçioğlu ile Şükrü Küçükkurt'u Müzakereli Anma Etkinliği, AKÜ Organizasyonu 26 Mart 2015.
7"Çanakkale'dan Kocatepe'ye",100 Yıl Sonra Kıta Aşan Projelerle Afyon Şehrengizi, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Organizasyonu, 7 Nisan 2015 tarihinde sunulan bildiri
8"Kişisel Gelişim Seminerlerinin Sosyal Boyutu", AKÜ Hukuk Fakültesi Seminer Etkinliği, 28 Nisan 2015
9"Türkiye'nin Yakın Tarihindeki Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler" Gençlik ve Spor Bakanlığı Akademisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eğitim Seminerleri Farkındalık Konferansı, 28 Nisan 2015-
10"Kişisel Gelişim Seminerlerinde Quamtimist Yaklaşımlar", AKÜ Hukuk Fakültesi Semineri, 12 Mayıs 2015
11"Milli Mücadele ve Türk Vatanı", Kütahya Dumlupınar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Organizesi Tarihe Dair Hizmet İçi Eğitim Paneli Bildirisi 20 Mayıs 2015
12Kütahya Dumlupınar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Organizesi Tarihe Dair Hizmet İçi Eğitim Panelinde Panel Başkanlığı Görevi 20 Mayıs 2015
13"Milli Mücadele'de Bayat ve Bayatlılar", Oğuz Boylarından Bayatlar Etkinliği 23 Kasım 2015 Bayat Belediyesi Organizesi
14Oğuz Boyların Bayatlar, 23 Kasım 2015 tarihli Bayat Belediyesi Organizasyonu Panel Başkanlığı.
15AKÜ Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı'nın Sultan Divânî ve Mevlevîlik - I Kitabında Bilim Kurulu Üyeliği, Afyonkarahisar 2015
16"Destansı Kahraman Analarımızdan Kadınana",Kadın İnsanlık Tarihinin Anasıdır Paneli Bildirisi, Afyonkarahisar Barosu, 9 Mart 2016.
17"Almanya Federal Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırım İddialarını Gündeme Alması Üzerine", Söyleşi, TRT Antalya Radyosu, Akdeniz'in Sesi Programı, 2 Haziran 2016.
18Fırat Üniversitesi, Uluslar arası Birinci Sosyal Bilimler Kongresi, 15 Ekim 2016, Elazığ, Oturum Başkanlığı
19Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi,II. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017, Bilim Kurulu Üyeliği
20Uluslar arası Emirdağ Sempozyumu 24-26 Ağustos 2017; Bilim Kurulu Üyeliği
21Türk Düşünce Tarihi İçinde İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 10 Mart 2017.
22"Frig Vadisinin Tarihi ve Kültürel Değeri", Doğa Yürüyüşü, 6 Mayıs 2017
23Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Uluslar arası İkinci Sosyal Bilimler Sempozyumu, Oturum Başkanlığı
24Sarayevo Uluslar arası Birinci Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20 Mayıs 2017, Oturum Başkanlığı
25Uluslar arası Emirdağ Sempozyumu, 24-26 Ağustos 2017, Değerlendirme Kurulu
0Toplumsal Katkılar :
1Kişisel Gelişim ve gençlik TRT Belgesel Canl Yayın Odası 2011
2"Bölücülük ve Terör Karşısında Gençlerde Milli Birlik ve Beraberlik Ruhunu Uyanık Turmak" AKÜ Görevlendirimesi ile KYK da 26 Kasım 2012 tarihli konferans
3"Gençlik ve Terör" KYK Konferans AKÜ Görevlendirme 8 Mart 2013
4"İnsanlığın Savaşı Yendiği Coğrafya: Çanakkale", Afyon Yarı Açık Ceza Evi, Konferans, AKÜ Görevlendirme 22 Mart 2013
5"Çanakkale Denilen Bir Milletin Dönüm Noktası", AKÜ Çay MYO, Konferans, AKÜ Görevlendirme, 19 Mart 2013
6"Kişisel Gelişim Seminerleri ve İş Hayatına Katkısı", AKÜ Afyon Meslek Yüksek Okulu, 16 Mayıs 2013, Konferans
7"Cumhuriyet ve Demokrasi" Semineri, Eğitimciler Derneği, 29 Ekim 2013
8"Cumhuriyet ve Tarihi Gelişimi" Paneli, Eğitimciler Derneği, 29 Ekim 2013
9Yücel Çakmaklı ve Türk Kültürü, Afyonkarahisar Belediyesi Yücel Çakmaklı Etkinliği 2 Mart 2014
10"Türk Gücü ve Çanakkale Zaferi", AKÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Öğrenci Kulübu Çanakkale Zaferi Anma Programı, 19 Mart 2014, konferans
11"Bir Kahramanlık Ritüeli: Çanakkale", Afyonprestij.com
12"Milli Egemenliğe Dayalı Yeni Türk Devleti" afyonprestij.com
13"Millî Mücâdele'de Bağımsızlığın Elde Edilmesi", AKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Millî Egemenlik ve Bağımsızlık Paneli, 16 Mayıs 2014, Bildiri
14"Kişisel Gelişimin Özellikleri ve Öğeleri I" Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 15.10.2009 tarihli seminer
15"Kişisel Gelişimin Özellikleri ve Öğeleri II" Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 22.10.2009 tarihli seminer
16"Kişisel Gelişimin Özellikleri ve Öğeleri III" Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 05.11.2009 tarihli seminer
17"Kişisel Gelişimin Özellikleri ve Öğeleri IV" Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 12.11.2009 tarihli seminer
18"Diksiyon-Etkili İletişim-Halkla İlişkiler", Afyonkarahisat İl Emniyet Müdürlüğü Personeli için, AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Görevlendirme, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu, 6 Kasım 2014. Seminer
19"Afyonkarahisar'a Adanan Bir Ömür: Abdullah Mahir Erkmen", AKÜ Abdullah Mahir Erkmeni Anma Konferansı, 27 Kasım 2014, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi
20"Kuva-yı Milliye", Ensar Akademi Tarih Okumaları, 11 Aralık 2014.
21"Milli Mücadele'de Afyon Basını", Afyonkarahisarlı Hacı Ali Bey Paneli, AKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, bildiri, 18 Aralık 2014.
22Atatürk ve Nüfus Siyaseti Üzerine Düşünceler", Ensar Vakfı Tarih Okumaları Etkinliği, 18 Aralık 2014
23"Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet" Cumhuriyet ve Gençlik Etkinliği, AKÜ Eğitim Fakültesi, 30 Ekim 2014
24"Tarihçilik", Ensar Akademi Tarih Okumaları Etkinliği, 25 Aralık 2014.
25AKÜ Doğa Koruma Bioizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sudan Sebepler Deyip Geçmeyin Panelinde "Su ve Medeniyet" Tebliği 25 Şubat 2015
26"Toplum Mühendisliği Projesi 28 Şubat", İzmir Düşünce Araştırma Merkezi, 28 Şubat 2015
27"Toplum Mühendisliği Perspektifinden 28 Şubat Dönemi", Afyonkarahisar Ensar Akademi Tarih Okumaları 31 Mart 2015.
28"25 Ağustos 1922 Günü Şuhut'ta Neler Oldu?", Kanal 3, Canlı Yayın, 25 Ağustos 2015. Şuhut Atatürk Evi'nden Canlı Yayın
29"Zafer Yürüyüşü"nün Tarihi ve Toplumsal Anlamı, TRT Antalya Radyosu, Canlı Bağlantı, 30 Ağustos 2015.
30"Eğitim Öğretimde Hedef Belirlemede Quantum Yaklaşımı" Özel Dinar Öğretmen Ünal Yılmaz Ortaokulu, Etkinliği, 15.11.2015
31"Kişisel Gelişim Açısından Quantum Yaklaşımı ile Hedefe Yürüyüşü", AKÜ Hukuk Fakültesi Seminer Etkinliği, 2 Aralık 2015.
32"Tarihçilik Mesleği", Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Meslekler Semineri, 22 Nisan 2016.
33"Dur! Bak! Dinle! Kutü'l-Amare Zaferi 100. Yılı", Afyonkarahisar Milli Eğitim İl Müdürlüğü Konferansı, 29 Nisan 2016.
34"Quantum Yöntemi ile Hedef Belirleme", Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Semineri, 20 Nisan 2016
35"Büyük Taarruz: Başlaması ve Gelişimi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe ve Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi Paneli Bildirisi, 4 Mayıs 2016.
36"Başlangıcından Başkomutanlık Meydan Savaşına Büyük Taarruz", Afyonkarahisar Valiliği - Afyon Kocatepe Üniversitesi Müşterek Organizesi Kocatepe ve Büyük Taarruz Panelinde Bildiri, 28 Ağustos 2016, Rıza Çerçel Konferans Salonu
37"Türklüğün İkinci Anavatanında Ağustos Ayı Zaferleri", Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferler Tarihi Panelinde Bildiri, 30 Ağustos 2016 Afyonkarahisar
38"Suyun Peşinde Yükselen Medeniyet", Dünyanın Konusu Su Paneli, Orman Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma - Bioizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22 Şubat 2017 Afyonkarahisar
39"Türk Düşünce Tarihi İçinde İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif Ersoy", AKÜ Konferansı 10 Mart 2017.
40"Çanakkale Zaferinin Tarihi Analizi", Farklı Cephelerden Çanakkale Zaferi Paneli, 23 Mart 2017 tarihli AKÜ etkinliği
0Verdiği Dersler : 
119. ve 20. Yüzyılda Türk Dünyası Tarihi2012
219. ve 20. Yüzyılda Türk Dünyası Tarihi2012
3Osmanlıca Paleografyası III2012
4Seminer II2012
5Bitirme Tezi2012
6Yerel Tarih Araştırmaları2012
7Türkiye Cumhuriyeti'nin Fikri Temelleri2012
8Uzmanlık Alan Dersi2012
9seminer2012
10Mesleki İngilizce2012
11mitoloji2012
12geçmişten günümüze ermeni meselesi alan dışı2012
13seminer2012
14Osmanlı-Türkistan İlişkileri2012
15Milli Mücadele'de Afyonkarahisar2012
16Uzmanlık alan dersi2012
17Bitirme tezi dersi2012
18XX. yy Türk Düşünce Tarihi2013
19Yerel Tarih Araştırmaları2012
20Bitirme Tezi2013
21Tarih Semineri I2013
22Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi2013
23Tiyatro ve Sinema Tarihi2013
24Türk Demokrasi Tarhi Alan Dışı2013
25Türk Demokrasi Tarhi Alan Dışı2013
26Türk Basın Tarihi2013
27Ermeni Olayları Tarihi2013
28Seminer2013
29Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi2013
30Kentleşme Tarihi2013
31Tiyatro ve Sinema Tarihi2013
32XX. Yüzyıl Türk Düşünce Tarihi2013
33İngilizce I2014
34İngilizce II2014
35Sosyal ve Hukuksal İlişkiler Hukuk Fakültesi2014
36Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Turizm Rehberliği2015
37Dünya Tarihi, Sosyoloji Bölümü2015
38İletişim Bilimlerine Giriş Hukuk Fakültesi2016
39Tarih Sosyolojisi2016
40Tarih Metodolojisi2015
41Tarih Metodolojisi2016
42Tarih Bilimine Giriş Hukuk Fakültesi2016
43Yerel Tarih Aratırmaları Kaynakları2016
44  
Diğer Bilgiler :