Prof. Dr. MURAT TOSUN(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi drmtosun@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Histoloji Embriyoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987
Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Doktora : Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1998
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi HistolojAnabilim dalı başkanı20102014


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Protective effects of the nuclear factor kappa B inhibitor pyrrolidine dithiocarbamate in bladder ischemia–reperfusion injury in rats, Molecular Biology Reports, 40(10), 5733-5740, 2013(Yucel M, Kucuk A; Bayraktar AC, Yalcinkaya S, Hatipoglu NK, Erkasap N, Kavutcu M, ile birlikte)
2The effects of iloprost on ischemia-reperfusion injury in skeletal muscles in a rodent model, Journal of Surgical research, 184, 1-7, 2013(Avcı T, Erer D, Küçük A, Öztürk Y, Oktar G, Arslan M, İriz E, Kavutçu M, Tatar T , ile birlikte)
3 P53 related apoptosis in kidneys in CO² pneumoperitoneum rat model: an immunohistochemical study. . 2014 Oct;, Mol Biol Rep, 41(10), 6391-5., 2014(Yucel M, Kucuk A, Sezen S., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The effects of iloprost on ischemia-reperfusion injury in skeletal muscles in a rodent model., J Surg Res. , 187(1): , 162-8., 2013(Avci T, Erer D, Kucuk A, Oztürk Y, Oktar GL, Arslan M, Iriz E,Kavutcu M, Tatar T. , ile birlikte)
2Hepatocyte apoptotic index and p53 expression in obstructive jaundice rats, Bratisl Lek Listy., 115(6), 352-6. , 2014(Kosar NM, Polat C, Kahraman A, Arikan Y. , ile birlikte)
3 The protective effects of dexmedetomidine on hepatic ischemia reperfusion injury., Bratisl Lek Listy. , 115(11), 680-4., 2014(Kucuk A, Yaylak F, Cavunt-Bayraktar A, Arslan M, Comu FM, Kavutcu M., ile birlikte)
4Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi Ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi, Kocatepe Tıp Dergisi , 15(1), 228-37, 2014(Erdem S, Vurmaz A, Köken T,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Transplantasyon ve Genetik, Turkiye Klinikleri J Gen Surg, 6 (1), 185-189, 2013(Soysal Y, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1EVALUATION OF MSI-1, CD44 AND CD105 AMONG CHILDREN WITH H. PYLORI GASTRITIS, The XXVIth International Workshop of the European , 12-14 Eylül 2013, , 2013(Uğraş M, Aktepe F, ile birlikte)
2DOES H.PYLORI GASTRITIS EFFECT TISSUE MMP IN CHILDREN, The 46th Annual Meeting of The European Society of, 8-11 Mayıs 2013, PO-G-0135, 2013(Uğraş M, Aktepe F, ile birlikte)
3 Helicobacter pylori gastritli çocuklarda Msi-1, CD44 ve CD105 pozitif kök hücre sayısındaki değişikliklerin değerlendirilmesi e , XII. National Histology And Embryology Congress, 27-29 Mayıs 2014, , 2014(Uğraş M, Aktepe F., ile birlikte)
4Uzun süreli boraks alımının rat karaciğerindeki CK18, Oct3/4 ve Sox2 eksprese eden hücrelerin sayısında oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi , XII. National Histology And Embryology Congress, 27-29 Mayıs 2014, , 2014(Yüksel Y, Kabu M. , ile birlikte)
5Testis Torsiyonunda Dexmedetomidine’in Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. , XII. National Histology And Embryology Congress, 27-29 Mayıs 2014, , 2014(Küçük A, Yücel M, Cücioğlu T, Arslan M , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BOR BİLEŞİKLERİNİN RAT ORGANLARI ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLERİN HİSTOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRMESİ, 21. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARAR, 28-31 Mayıs 2013, S3, 2013(Kabu M, Elitok B, Akosman MS, ile birlikte)
2METOXYCHLOR’UN SIÇAN TESTİSİNDE IGF-I SİNYAL YOLAĞI ÜZERİNE ETKİSİ, 21. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARAR, 28-31 Mayıs 2013, S19, 2013(Altınbaş K, Yağcı A, Akkaya Ö, ile birlikte)
3SIÇANLARIN FÖTAL VE NEONATAL DÖNEMDE METHOXYCHLOR’A MARUZ KALMASININ TESTİSTE ENDOTELYAL NOS ÜZERİNE ETKİSİ, 21. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARAR, 28-31 Mayıs 2013, P4, 2013(Altınbaş K, Yağcı A, Akkaya Ö, ile birlikte)
4RATLARDA POSTNATAL DÖNEMDE TESTİS DOKUSU İLE KAN TESTİS BARİYERİNİN GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 5-8 Eylül 2013, P023, 2013(Songur A, Karateke H, Gönül Y, Turamanlar O, ile birlikte)
5KADMİYUM MARUZİYETİYLE SEREBELLUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE KUERSETİN, BALIK YAĞI İLE MELATONİNİN ETKİLERİ, 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 5-8 Eylül 2013, P141, 2013(Akçer S, Yağmurca M, Songur A, Özen OA, Mollaoğlu H, Turamanlar O, ile birlikte)
6Leptinin Rat testis torsiyonu üzerine koruyucu etkileri, 39 Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, P140, 2013(Yücel M, Küçük A, Bayraktar AC, Erkasap N, Kavutçu M, ile birlikte)
7Nükleer Faktör Kappa B inhibitörü Pyrodiline Dithiocarbamateın streptozocin ile indüklenen diyabetik rat mesanesi üzerine koruyucu etkileri, 39 Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, p001, 2013(Yücel M, Küçük A, Çaycı MK, Yalçınkaya S, Hatipoğlu NK, Toker a, Genç O, ile birlikte)
8Boraks Paklitakselin MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerine olan sitotoksik etkisini potansiyalize etmektedir, Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi , 27-20 Ekim 2013, , 2013(Soysal Y, Uysal M, Yurtçu E, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Cellular Aging, Nova Publisher Sciences, 14, , 2013(Soysal Y, Mas N, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Türkiye Klinikleri Temel Tıp Bilimleri Dergisi
2Webmed Central
3European Journal of Molecular Biology
4TURKİSH JOURNAL OF BIOLOGY
5Cell Biology
0Yönettiği Tezler
1Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi, , Serpil Erdem, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
2İnsan dişi ve erkek fetuslerinde 2. trimester süresince karaciğer dokusunda meydana gelen histolojik değişimler, p53 ekspresyonu ve apoptosis, Emine Daham, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1CO2 Pnömoperitoneum’da periton hücrelerinde p53 ekspresyonu ve apoptosis Proje Yöneticisi, 2006, Proje No: 051-TIP-42 (Tamamlandı).
2CO2 Pnömoperitoneum’da batın içi organlarda p53 ekspresyonu ve apoptosis, Proje Yardımcısı, 2006, Proje No: 051-TIP-10 (Tamamlandı).
3Arı sokması sonucunda kalp kasında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi, Proje Yardımcısı, 2006, Proje No: 2005/18 (Tamamlandı).
4Dantrolenin organik fosfat ile oluşan çizgili kas toksisitesine etkisi. Proje Yardımcısı, 2007, Proje No: 06-TIP-15 (Tamamlandı).
5Böbrek İskemi Reperfüzyon hasarında doksisiklin’in koruyucu etkisi. Proje Yardımcısı, 2007, Proje No: 200611032 (Tamamlandı).
6Farklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesi Proje Yöneticisi, 2007, Proje No: 07-TIP-18 (Tamamlandı).
7Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda Düşük Doz Doksisiklinin Karaciğer, Böbrek, Dalak Ve İntestin Üzerine Etkileri Proje Yardımcısı, 2007, Proje No: (Tamamlandı).
8İnsan dişi ve erkek fetuslerinde 2. trimester süresince karaciğer dokusunda meydana gelen histolojik değişimler, p53 ekspresyonu ve apoptosis, Proje Yöneticisi, 2008, Proje No: 08-Tıp-05 (Tamamlandı).
913-cis Retinoik Asid ve Melatoninin Neuroblastoma Hücrelerinin Morfolojileri ve Viabiliteleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi, 2009, Proje No: 09-TIP-20 (Tamamlandı)
10Helicobacter pylori'nin Mide Progenitor Hücreleri ve APUD Hücreler Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin Immunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi Proje Yardımcısı, 2009, Proje No: 09-TIP-21 (Tamamlandı).
11Metoxychlor’un Sıçan Testisinde IGF-I Sinyal Yolağı üzerine etkisi , Proje Yöneticisi, 2012 (Tamamlandı).
12Rat testislerinin doğum sonrası dönemden erişkin döneme dek histolojik, morfometrik ve moleküler düzeyde değerlendirilmesi Proje Yöneticisi (13-TIP-05)
0Diğer Etkinlikler
121. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 28-31 MAYIS 2013, MERSİN BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
216-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde yapılan XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ‘ de 16.05.2012 günü, 17.50-18.40 saatleri arasındaki “Poster Oturumu I “de oturum başkanı
36th Stem Cell School Training eğitim kursu için "Avrupa Birliği Marie Curie Training" Bursu
0Ödüller :
1Gençoğlan, G. ve M. Tosun, “İsotretinoninin spermatogenez üzerine olan etkileri” “Dermatoloji 2009 Bahar Simpozyumu” Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul, 14-17 Nisan 2009. “Sözel Bildiri 1.lik ödülü”
2Gencoglan G, Tosun M, Gençoğlan Ö. Yara iyileşmesinde isotretinoinin mast hücreleri üzerine etkisi. XIX. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu. 11-15 Kasım 2009,Ankara. “Sözel Bildiri 1.lik ödülü”
3Küçük A, Kınacı MK, Erkasap N, Köken T, Tosun M. Quercetinin İskemi Reperfüzyon oluşturulmuş.Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi 30 Eylül-3 ekim 2009 “Poster 1.lik Ödülü”
Diğer Bilgiler :