Prof. Dr. YILMAZ İÇAĞA(Mühendislik Fakültesi)
E-posta Adresi yicaga@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hidroloji, Su kaynakları
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : DOKUZEYLÜL ÜNİ. MÜH.MİM.FAK. İNŞAAT MÜH. 1988
Yüksek Lisans : DOKUZEYLÜL ÜNİ.FEN BİL. ENS.İNŞAAT MÜH. 1994
Doktora : DOKUZEYLÜL ÜNİ.FEN BİL.ENS. İNŞAAT MÜH. 1998
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİESİ 2006
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİESİ 2012


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi BölümüBölüm başkan yardımcılığı19982006
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve UyGenel Kurul Üyesi2003 
Teknik Eğitim FakültesiDekan Yardımcısı20082011
Uzaktan Eğitim MYOMüdür20112012
Mühendislik FakültesiDekan2012 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Genetic Algorithm Usage in Water Quality Monitoring Networks Optimization in Gediz (Turkey) River Basin, Environmental Monitoring and Assesment, 108, 261-277, 2005
2Fuzzy Evaluation of Water Quality Classification, Ecological Indicators, 7, 710-718, 2007
3Vegetation as A Biotic Indicator of Soil and Water Quality In Akarcay Basin (Turkey) , Environmental Management, 42, 764–770, 2008(Serteser, A., Kargıoğlu, M., İçağa, Y. and Konuk, M, ile birlikte)
4Statistical Analysis of Air Pollutants and Meteorological Parameters in Afyon, Turkey , ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT, 14-2, 259-266, 2009(Eyüp Sabah, ile birlikte)
5Application of a fuzzy rule-based method for the determination of clay dispersibility, Geoderma, 160, 189, 2010(Ismail Zorluer, Saban Yurtcu, Hasan Tosun, ile birlikte)
6Relationships between epipelic diatoms, aquatic macrophytes, and water quality in Akar double dagger ay Stream, Afyonkarahisar, Turkey , OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, 41-1, 74-84, 2012(Mustafa Kargıoğlu, Ahmet Serteser, Ersin Kıvrak, Muhsin Konuk, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yeraltı Suyu Akımı İle Diğer Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Derg, 12, 285-292, 2006(Yurtcu Ş, Uygunoğlu T, ile birlikte)
2Akarçay Havzası Su Kalitesi İstatistikleri, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, YTED , 2, 43-50, 2006(Bostanoğlu Y, Kahraman, E, ile birlikte)
3Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Periyodik Davranışının Modellenmesi, Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 21-28, 2005(Yurtcu Ş, ile birlikte)
4Akım Dallanma Oranı Kullanılarak Su Kalitesi Gözlem Ağı Tasarımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 1, 89-98, 2000
5Su Kalite Eğilimlerinin Analizinde İki Yöntemin Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 1, 123-134, 1999
6Evrimsel Algoritmaların İnşaat Mühendisliği Sistemlerinde Kullanımı, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi (YTED), , 2, 51-59, 2006(Yurtcu Ş, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Earthquake Risk Assessment of Buildings Using Fuzzy Logic, Creating The Future, 2006, 133, 2006(Yurtcu Ş, ile birlikte)
2Akarçay Akımının Yağış ve Sıcaklık Verilerinden Tahmininde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Uluslararası Gap V. Mühendislik Kongresi, 2006, 1114, 2006(Yurtcu Ş, ile birlikte)
3Kil zeminlerde yer altı suyu davranışının modellenmesi, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2005, 1170, 2005(Yurtcu Ş, ile birlikte)
4Investigation of vegetation and soil relationship and Sakarya coastal dunes (Turkey), , Proceedings of the sixth international conference , 2003, 1393, 2003(Serteser A, ile birlikte)
5The Use of an Optimisation Method in Assessment of Water Quality Sampling Sites , Proceedings, 5th International Conference on Water, 2002, 414, 2002(Harmancıoğlu NB, ve Gul A, ile birlikte)
6Comparison of Optimization and Entropy Methods in Assessment af Water Quality Sampling Sites, Environmental Modeling, Proceedings of the Interna, 1999, 61, 1999(Harmancıoğlu NB, Özkul SD , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Akarçay Havzasında Aylık Akışların Yağış, Sıcaklık ve Buharlaşma Gözlemlerinden Tahmini İçin Regresyon Modelleri, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi , 2004, 375, 2004
2Akarçay havzası hidrolojik modeli, Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve S, 2004, 306, 2004(Akbulut H, ile birlikte)
3Akarçay Havzası Yağış-Akış İlişkilerinin Modellenmesi, I. Ulusal Su Mühendsiliği Sempozyumu, 2003, 203, 2003
4Akarçay Aylık Akımlarının Modellenmesi, III.Ulusal Hidroloji Kongresi , 2001, 637, 2001
5Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Bulanık Mantık Modeliyle İrdelenmesi, I. Türkiye Su Kongresi, 2001, 647, 2001
6Yeşilırmak Havzasında Su Kalite Eğilimlerinin Belirlenmesi. , TMMOB, Türkiye İnşaat Mühendisliği 13. Teknik Kong, 1995, 481, 1995(Harmancıoğlu N, ile birlikte)
7Nonparametrik Metodlar Kullanılarak Su Kalitesinde Eğilim (Trend) Araştırılması. , Yıldız teknik üniversitesi, 1. Öğrenci Kurultayı, , 1994, 1, 1994
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1İnşaat Laboratuvar Deneyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını , 12, , 2003(Akbulut H, Ünal O, Demir İ, Zorluer İ, Ergün A, ile birlikte)
2Akışkanlar mekaniği , Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, , , 2005
0Editorlük veya Hakemlikler
1Water Resources Management
0Yönettiği Tezler
1Kil zeminlerde yer altı suyu hareketinin modellenmesi, Afyonkarahisar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Şaban Yurtcu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
2Çerçeve Sistemlerde Moment Dağılımı-Atalet Momenti İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi, , Murat Hiçyılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
3Yapay Sinir Ağları Kullanarak İzostatik Kafes Sistem Analizi, Fatih Çamcı, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
4Yapay Sinir Ağları ile Yeraltı Su Seviyesi Modellenmesi, Hüseyin Uslu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
5Bilgisayar Desteğinde Yeraltı Suyu Modellemesi, Emin Hökelekli, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Nonparametrik Yöntemlerle Akarçay Su Kalitesi Gözlemlerinin Eğilim Analizi
2Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Genetik Algoritmalar Kullanılarak Optimizasyonu
3DSİ’nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi ve Ölçüm Ağı İyileştirilmesi II
4DSİ’nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi ve Ölçüm Ağı İyileştirilmesi I
5Türkiye Akarsularında Kalite Eğilimlerinin Belirlenmesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Statistical Analysis of Air Pollutants and Meteorological Parameters in Afyon, Turkey
2Genetic algorithm usage in water quality monitoring networks optimization in Gediz (Turkey) river basin
3Fuzzy evaluation of water quality classification
4Application of a fuzzy rule-based method for the determination of clay dispersibility
5Vegetation as an Indicator of Soil Properties and Water Quality in the Akarcay Stream (Turkey)
0Verdiği Dersler : 
1Sistem Analizi2010
2Veri Analizi2010
3Mezuniyet Tezi 2010
4Mezuniyet Tezi 2010
5İstatistik ve Kalite Kontrol 2010
6Su Yapıları 2010
7Hidrolik2010
8Hidrolik2012
9Su yapıları2012
10İnşaat Mühendsiliğine Giriş2011
11İnşaat Mühendisliğine Giriş2012
12Hidrolik2011
13Su Yapıları Projesi2011
14Mezuniyet Tezi2011
15Mezuniyet Tezi2011
Diğer Bilgiler :