Doç. Dr. MUSTAFA UÇAR(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi ucarm@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ANALİTİK KİMYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİV. FEN FAK. KİMYA 1988
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİV. FEN BİL. ENS. KİMYA 1992
Doktora : ANKARA ÜNİV. FEN FAK. KİMYA 1998
Doçentlik : ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
A.K.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüMüdür Yardımcısı20072011
A.K.Ü. Fen Edeb. Fak. Kimya BölümüAnabilim Dalı Bşk2006 
Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi (JUAM)Yönetim Kurulu Üyeliği2009 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Electrochemical Reduction of 1-{[(4-Halophenyl)imino]methyl}-2-naphthols in Aprotic Media, Analytical Science, 20, 1-6, 2004(Polat K, Aksu M. L. and Ünver H., ile birlikte)
2Electrochemical behavior of 1-{[(3-halophenyl)imino]methyl}-2-naphthol type Schiff bases on graphite electrode, Can. J. Chem., 82, 1-7, 2004(Polat K, Aksu M.L and Ünver H. , ile birlikte)
3Electrochemical Reduction of Some Schiff Bases on Pt Electrode in Non-Aqueous Media, Bulletin of Electrochemistry, 20 (5), 207-212, 2004(Polat K, Aksu M. L and Atakol O, ile birlikte)
4The electrochemical reduction of nitrobenzimidazoles on solid electrodes, Bulletin of Electrochemistry, 19 (12), 555-562, 2003(K. Polat, S. Dinçer, ile birlikte)
5Synthesis and keto-enol tautomerism in N–(2-hydroxy-1-naphthylidene)anils, Spectroscopy Letters, 36 (4), 287-301, 2003(Ünver H, Polat K, and Zengin D.M, ile birlikte)
6Electrochemical behavior of Thymolpthalein, Turk. J. Chem., , 27, 155-166, 2003(Menek N, ile birlikte)
7Electrochemical behaviour of 2'-haloderivatives of N,N-dimethyl-4-aminoazobenzene at mercury electrode, Analytical Science, 18, 997-1002, 2002(Solak A.O and Menek N , ile birlikte)
8Electrochemical investigation of 4'-haloderivatives of 4-aminoazobenzen, Bulletin of Electrochemistry, 18 (5), 223-230, 2002( Solak A.O., Aksu M. L. and Menek N. , ile birlikte)
9Electrochemical investigation of 4'-haloderivatives-N,N-dimethyl-4-aminoazobenzen, Turk. J. Chem, 26, 509-520, 2002( Solak A.O., Aksu M. L and Toy M., ile birlikte)
10Dye-affinity microbeads for removal of phenol and nitrophenols from aquatic systems, Journal of Applied Polymer Science, 83 (11), 2411-2418, 2002(Denizli A, and Özkan G , ile birlikte)
11The cyclic voltammetric investigation of the oxidation reactions of alkyl phosphites using various solid electrodes, Bulletin of Electrochemistry, 17 (9), 415-419, 2001( Akbaba Y, Polat K, Yılmaz H, and Aksu M.L., ile birlikte)
12Voltammetric and spectrophotometric studies of 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylamino)phenol copper(II) complex, Analytical Letters, 34 (10) , 1733-1740, 2001(Menek N, and Topçu S, ile birlikte)
13Removal of Chlorophenols from aquatic systems with dye-affinity microbeads, Separation and Purification Technology, 24 , 255-262, 2001(Denizli A and Özkan G, ile birlikte)
14Electrochemical behavior of 2'-halogenated derivatives of 4-methoxyazobenzene at mercury electrode, Dyes and Pigments , 87/1, 55-61, 2010(Polat, K.; Solak, A.O.; Toy, M.; Aksu, M. L., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Electrochemical behaviors of the 4'-haloderivatives of N,N-dimethyl-4-aminoazobenzene, 35th IUPAC Congress, Istanbul-Turkey, 14-19 August , 1277, 1995( Solak A.O., Toy M, and Kılıç E, ile birlikte)
2Electrochemical behaviors of the 2'- and 3'-haloderivatives of N,N-dimethyl-4-aminoazobenzene, 35th IUPAC Congress, Istanbul-Turkey, 14-19 August 1995, 658, 1995( Solak A.O., Toy M, and Kılıç E, ile birlikte)
3Electrochemical behavior and adsorption effect of the 4'-haloderivatives of N,N-Dimethyl-4-aminoazobenzene, Second Mediterranean Basin Conference on Analytica, 23-28 November 1997, PII-114, 1997(Solak A.O., Toy M. , ile birlikte)
4Determination of cork taints problem of wine by batch system, 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical C, June 4-9, 2000, PII-196, p. 295, 2000(Anlı R. E. , Ceyhan Ö., ile birlikte)
5Determination of some heavy metal ions in wine by batch system, 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical C, June 4-9, 2000, PII-155, p. 254, 2000(Anlı R. E. , and Sökmen M. , ile birlikte)
6Chromatography column packed material: dye-carrying pHEMA microspheres for removal of toxic Chlorophenols from aquatic solutions, 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical C, June 4-9, 2000,, PII-116, p. 215, 2000(Özkan G., Denizli A., ile birlikte)
7Investigation of 2-hydroxy-4-(N-halophenyl)-naphtaldimine derivatives on solid electrodes, 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical C, June 4-9, 2000, PI-5, p.101, 2000(Polat K. , Ünver H., Zengin D.M., and Aksu M. L. , ile birlikte)
8Removal of nitrophenols from aqueous solutions using Alkali Blue 6B carrying microspheres, VI Polish Conference on Analytical Chemistry, Gliw, July 9th - 14th , II. p .179, 2000(Özkan G., Denizli A. , ile birlikte)
9Voltammetric and spectrophotometric studies of 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylamino) phenol copper(II) complex, VI Polish Conference on Analytical Chemistry, Gliw, July 9th - 14th, II. p. 78, 2000(Menek Necati, Topçu Saim , ile birlikte)
10The Electrochemical Reduction of (2E)-2-({4-[3-Methyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclobutyl]-1,3-thiazol-2-yl}imino}methyl)naphthalen-2-ol Type Schiff Base Ligand and Metal Complexes on Pt, Cu, and GC Electrodes in Non-Aqueous Media, 8th International Electrochemistry Meeting, Antalya-Turkey, October 2009, III. P-35. p.195, 2009(Menkü, Ç.; Polat, K.; Daldal, S.; Aksu,M.L.,, ile birlikte)
11The electrochemical reduction of 4-bromo-2-((E)-{[4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-1,3-thiazol-2-yl]imino}methyl)phenol Type Schiff Base Ligand and Metal Complexes on Pt, Cu, and GC Electrodes in Non-Aqueous Media, 8th International Electrochemistry Meeting, , Antalya-Turkey. October 2009., III. P-36. p.196, 2009(Yılmaz, M.; Polat, K.; Çelikkan, H.; Aksu, M. L. , ile birlikte)
12The electrochemical reduction of 1-((E)-{[4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-1,3-thiazol-2-yl]imino}methyl)-2-naphthol Type Schiff Base Ligand and Metal Complexes on Pt, Cu, and GC Electrodes in Non-Aqueous Media, 8th International Electrochemistry Meeting,, Antalya-Turkey, October 2009.,, III. P-36. p.194., 2009(Akkaya, S.; Polat, K.; Çukurovalı, A.; Aksu, M.L. , ile birlikte)
13Electrochemical Investigations of the Interaction of Albumin with Cibacron Blue F3GA Chemically Immobilized on a Modified Glassy Carbon Electrode as a Nanofilm, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-18 June, 381, 2010(Akkaya, S., Güzel R., Üstündağ, Z., Ekşi, H., and Solak, A.O., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bazı Azobenzen Türevlerinin Sentezi ve Polarografik Davranışlarının İncelenmesi, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Karade, 20-24 Eylül, 242, 1993(Solak A.O. , ile birlikte)
24'-halojen-4-aminoazabenzen Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının ve Adsorpsiyon Etkisinin İncelenmesi, XI Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van , 16-20 Haziran, Bildiri Kitabı, sayfa 487, 1997(Solak A.O. , Aksu M.L., ve Toy M. , ile birlikte)
33'-halojen-4-metoksiazabenzen Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, XI Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 16-20 Haziran, Bildiri Kitabı, sayfa 486, 1997(Solak A.O., ve Toy M. , ile birlikte)
42'-halojen-4-metoksiazabenzen Türevlerinin Polarografik ve Voltammetrik Davranışlarının İncelenmesi, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Ün, 14-16 Mayıs, Bildiri Kitabı, sayfa 20, 1997(Solak A.O. , ile birlikte)
5Timolftalein’in Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, XIII Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi,, 31-Ağustos-4 Eylül, 368, 1999(Menek N., ve Solak A.O. , ile birlikte)
62-(5-bromo-2-pyridylazo)diethylamino fenolün Ni(II) ve Zn(II) komplekslerinin termodinamik incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diy, 10-15 Eylül , 427, 2000(Menek Necati, Topçu Saim , ile birlikte)
71-[N-(4-halofenil)]-2-hidroksi-1-naphtaliden türevlerinin sentezi ve keto-enol tautomerizm özelliğinin UV spektroskopisi tekniği ile incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diy, 10-15 Eylül , Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa. 371, 2000(Ünver H., Polat K. , Uçar M. , ve Zengin D.M. , ile birlikte)
8Bazı naftaldimin türevlerinin katı elektrotlarda indirgenme reaksiyonlarının incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diy, 10-15 Eylül, Bildiri Özetleri Kitabı, 370, 2000(Polat K. ,Ünver H. , Menek N. , ve Aksu M. L. , ile birlikte)
9Halo sübstitüe Schiff Bazlarının Sentezi ve keto-enol tautomerizm özelliğinin UV spektroskopisi tekniği ile incelenmesi, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diy, 10-15 Eylül , Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 369, 2000(Ünver H. , Polat K., ve Zengin D.M., ile birlikte)
104’Halojen-4-Hidroksiazobenzen Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, 3. Elektrokimya Günleri, Mersin, 18-20 Nisan, 26, 2001(Solak A.O., Aksu M. L., Menek N. , Toy M., ile birlikte)
11Alkilfosfitlerin Katı Elektrotlar Üzerinde Yükseltgenme Reaksiyonunun Dönüşümlü Voltametri Tekniği ile İncelenmesi, 3. Elektrokimya Günleri, Mersin, 18-20 Nisan , 32, 2001(Akbaba Y., Polat K., Yılmaz H., ve Aksu M.L. , ile birlikte)
12Demineralize düşük kaliteli Türk linyitleri ile Klorofenollerın adsorpsiyonunun kesikli sistemde incelenmesi, 2. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Ünivers, 6-8- Haziran, Bildiri Özetleri Kitabı, 85, 2001(Karabakan A., ve Denizli A. , ile birlikte)
13Modifiye Edilmiş Magnetik Maya ile Atık Sularda Bulunan Fenol ve Klorofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması, Kromatografi 2008 Kongresi., Bildiri Özetleri Kita, 9-11 Haziran 2008, Isparta.,, 114-115, 2008( Çıracı A.D., Uçar S.v e Denizli A., ile birlikte)
14Cibacron Blue F3GA takılı Magnetik Polimeri Kullanılarak Atık Sularda Bulunan Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması, Kromatografi 2008 Kongresi., Bildiri Özetleri Kita, 9-11 Haziran, Isparta.,, 35-36, 2008(Erçolak K., Denizli A ve S. Uçar.,, ile birlikte)
15Modifiye edilmiş klinoptinolit kullanılarak sulu ortamda bulunan fenol ve klorofenollerin uzaklaştırılması, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 26-29 Ağustos, , 2008(Uçar S., Evcin A., Erçolak K., Alibeyli R., ile birlikte)
16Zeolit Dolgulu PDMS Membranların Hazırlanması ve Morfolojik İncelenmesi, FKP 10, XXII. Ulusal Kimya Kongresi,Mağusa - K.K.T, 6-10 Ekim, , 2008(Evcin A., Koyaş S., Tutkun O., ile birlikte)
17Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptilnoliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması, AKP 111, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa - K.K, 6-10 Ekim, , 2008(Uçar S., Evcin A., Erçolak K., ve Alibeyli R., ile birlikte)
18Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi, AKP 6, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa - K.K.T, 6-10 Ekim, , 2008(Arıtan E., Dumlupınar İ., Kocabaş C., Yıldız A., Evcin A., Bağcı M., Çoban F., ve Kibici Y., ile birlikte)
19Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması, AKP 5, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa - K.K.T, 6-10 Ekim, , 2008(Çıracı A.D., Uçar S., Yıldız A., ve Çoban F., ile birlikte)
20Manyetik Mayalara Fenol ve Klorofenol Türevlerinin Adsorpsiyonu, Kromatografi 2009 Kongresi, , Trabzon, 26-29 Eylül, 2009., P 35, s 67., 2009(Ablak, H.; Sarafik, I.; Safarikova, M.; Denizli, A.,, ile birlikte)
21“Hümik Asitlerin Polimerik Mikrokürelere Adsorpsiyonunun Yüksek Performans Sıvı Kromotografisi ile İzlenmesi”, I. Ulusal Kromotografi Kongresi,, 1999, 310-316, 1999(Özkan G, Uçar M, Arıca Y ve Denizli A, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Cibacron Blue F3GA Takılı Magnetik PHEMA ile Atık Sularda Bulunan Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması, Kübra ÖZDİLEK (ERÇOLAK), Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
2Modifiye Edilmiş Manyetik Mayalara Fenol ve Klorofenollerin Adsorpsiyonu, Hatice ABLAK (ARIBAL), Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Nitratın katı elektrotlar kullanarak voltametrik tekniklerle tayini için yöntem geliştirilmesi.
22,3,11,12-Dibenzo-5-9-diaza-4,9(10)cis-diimino-1,13-dioksosiklopenta-dekan(O-en-N-tn) ve çeşitli komplekslerinin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi.
3Akşehir ve Eber Göllerindeki güncel sedimantasyonun incelenmesi.
4Islah ve kurtarma çalışmaları için Akşehir ve Eber Göllerinin sedimantolojik incelenmesi.
5Bazı dimetilaminoazobenzen ve metoksiazobenzen türevlerinin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi.
6Bazı azobenzen türevlerinin sentezi ve polarografik davranışlarının incelenmesi.
7Nitrofenollerin Alkali Blue 6B Takılı Polimerik Mikroküreler Kullanılarak Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması
8Doğal Zeolitlerin Katalizör ve Adsorbent Sentezi ve Ekonomik Açıdan Kullanilabilirlikleri: Uygulamalı Çalışma
9"Atık sularda bulunan fenol ve klorofenollerin modifiye edilmiş klinoptinolit kullanılarak kesikli sistemde uzaklaştırılması".,
10Atık Sularda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Modifiye Edilmiş Manyetik Maya Kullanılarak Kesikli Sistemde Uzaklaştırılması
11Çeşitli Klorofenol Türevleri Kullanılarak Modifiye Edilmiş Manyetik Mayanın Adsorpsiyon Mekanizmasının İncelenmesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Electrochemical behaviour of 2'-haloderivatives of N,N-dimethyl-4-aminoazobenzene at mercury electrode”., Analytical Science, Vol. 18, p. 997-1002, 2002 (6 Atıf).
2Electrochemical investigation of 4'-haloderivatives of 4-aminoazobenzen., Bulletin of Electrochemistry, 18 (5), 223-230, 2002 (6 Atıf).
3Voltammetric and spectrophotometric studies of 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylamino)phenol copper(II) complex., Analytical Letters., 34 (10): 1733-1740, 2001 (12 Atıf).
4Removal of Chlorophenols from aquatic systems with dye-affinity microbeads., Separation and Purification Technology., 24, 255-262, 2001 (15 Atıf).
5Synthesis and keto-enol tautomerism in N–(2-hydroxy-1-naphthylidene)anils., Spectroscopy Letters. Vol. 36 (4), pp. 287-301, 2003 (6 Atıf).
6Dye-affinity microbeads for removal of phenol and nitrophenols from aquatic systems., Journal of Applied Polymer Science., 83 (11), 2411-2418, 2002 (12 Atıf).
7Electrochemical Reduction of Some Schiff Bases on Pt Electrode in Non-Aqueous Media., Bulletin of Electrochemistry., 20 (5), 207-212 (2004) (1 Atıf).
8Electrochemical behavior of 1-{[(3-halophenyl)imino]methyl}-2-naphthol type Schiff bases on graphite electrode., Can. J. Chem., 82 1-7 (2004) (1 Atıf).
9Electrochemical investigation of 4'-haloderivatives-N,N-dimethyl-4-aminoazobenzen., Turk. J. Chem., 26, 509-520, 2002 (3 Atıf).
10Electrochemical Reduction of 1-{[(4-Halophenyl)imino]methyl}-2-naphthols in Aprotic Media., Analytical Science., 20, 1-6 (2004) (2 Atıf).
0Diğer Etkinlikler
1Erasmus Ders Verme Etkinliği (Teaching Stuff) kapsamında Czech Republic University of South Bohemia in Ceske Budejovice Faculty of Science, Ders verme, 06/06/2010-12/06/2010.
2Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON-2), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 14-15 Mayıs 2010.
3Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON-1), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 1-2 Mayıs 2009.
4Erasmus Ders Verme Etkinliği (Teaching Stuff) kapsamında Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Chemistry, 12/06/2011-20/06/2011, Ders verme, Lublin- POLAND.
0Ödüller :
1 TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (14 adet).
0Verdiği Dersler : 
1Analitik Kimya I2010
2Analitik Kimya Lab. I2010
3Kimya I (Teknoloji Fak.)2010
4Elektroanalitiksel Yöntemler (F.B.E)2011
5Analitik Kimya II2011
6Analitik Kimya Lab. II2011
7Elektroanalitik Kimya I (FBE)2010
8Elektroanalitik Kimya II (FBE)2011
9Analitik Kimya Lab. II2010
10Elektroanalitiksel Yöntemler (FBE)2010
11Analitik Kimya II2010
12Analitik Kimya Lab. II2010
13Elektroanalitik Kimya II (FBE)2009
14Aletli Analiz I2009
15Genel Kimya (Eğitim Fak.)2009
16Analitik Kimya I (Kim Muh)2009
17Elektroanalitik Kimya II (FBE)2010
18Aletli Analiz II2010
19Su Kimyası2011
20Temel Kimya I (TEK Fak.)2011
21Temel Kimya II (TEK Fak.)2011
Diğer Bilgiler :