Yrd.Doç.Dr. SELİM PULLU(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi spullu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eskiçağ Tarihi - Arkeoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İ.Ü. Edebiyat F. Tarih B. 1992
Yüksek Lisans : University of Missouri Kansas City Ancient 1997
Doktora : İ.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Eskiçağ Tarihi 2006
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Universitesi, Edebiyat Fakültesi TaEskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı2010 -


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Antikçağ'da Zırhlı Savaş Makineleri Assur Ordusunda Tank", AKU Sosyal Bilimler Dergisi, XI/2, 163 - 177, 2008
2"Antikçağ'da Zırhlı Savaş Makineleri", Eskiçağ'dan Modern Çağa Ordular, Kitabevi Y., 21 - 34, 2008
3"Anadolu'da İki Kutsal Dağ, Ağrı ve Erciyes, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un gemisi Sempozy, , , 2007
4"Tabal - Urartu İlişkisi", I. Van Gölü Havzası Sempozyumu, , , 2006
5"Tabal Krallıkları", Arkeo Atlas Dergisi, , , 2005
6Kimmer Kadınları Amazonlar:Karadenizde Proto Türk İzleri, Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyu, Cilt I, 55 - 66, 2009
7M.Ö. I. Binyılda Orta Karadeniz Bölgesi ile Batı Anadolu Frig merkezleri Arasındaki Ticari ilişkiler, , , , 2010
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Antik Kaynaklar Işığında Dinar: Konumu ve Önemi", 978-605-87969-0-4, I Cilt, 156-166, 2011
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Dağlık Kilikya 2008: Yerleşim Arkeolojisi ve Epigrafya Araştırmaları", ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009 / 7, 48, 2009(H.Şahin, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Historical Studies
0Yönettiği Tezler
1Orta Anadolu’da Atlı Kavim İz ve Kültürleri; Kimmer ve İskitlerin Anadolu’daki Tarihi Coğrafyası , Hacı ÇOBAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Tabal Bölgesi Tarihi Coğrafyası
2İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Van Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Yukarı ve Aşağı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı
3İ.Ü. Van Tarih Ve Arkeoloji Enstitüsü, Van - Karagündüz Nekropol Kazısı
4İ.Ü. Van Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Van - Altıntepe Urartu Nekropolü Kazısı
5İ.Ü. Van Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Van - Yoncatepe Kazısı
6İ.Ü. Van Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Urartu baraj, Gölet ve Sulama kanalları Yüzey Araştırması
7İ.Ü. Van Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, Doğu Anadolu Bölgesi Erken Demir Çağı Kale ve Nekropollerinin Araştırılması
8İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,Eskiçağ Tarihi, Mersin İli Eskiçağ Tarihi Coğrafyası ve Epigrafyası Araştırması.
9Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile İlgili Son Araştırmalar Işığında Doğu Anadolu Arkeolojisi. International Ministry of Noah's Ark Assoc. Hong Kong
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Yazılı Kaynaklara Göre M.Ö. I.Binde Anadolu Mezopotamya İlişkileri
0Diğer Etkinlikler
1"Proto Phryg Keramik özellikleri ve Phryg'lerin göç Yolları", Trakya Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi - 2001
2"Çanakkale Savaşı'nın İnsani Boyutları", A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Erdal Akar Konferans Salonu, Panel - 2002
3"II. İnönü Zaferi'nin İç ve Dış Kamuoyunda Yankıları ve Etkileri", A.K.Ü, Fen Edebiyat Fakültesi, Erdal Akar Konferans Salonu, Panel - 2002
4"Urartu Tabal İlişkileri", I. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van - 2004
5"Tabal Krallıkları", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı, 2005
6"Anadolu'da İki Kutsal Dağ, Ağrı ve Erciyes", I. Uluslararası Ağrı dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu - 2005
7"Tabal Krallıkları", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Araştırmaları Toplantısı- 2006 (poster)
8"Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve Belgeler",3. Ordu Hava Savunma Taburu, Erzincan - 2006
9"Antik Çağda Zırhlı Savaş makineleri", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi, Eskiçağ'dan Modern Çağ'a Ordu: Oluşum, Teşkilat, İşlev Sempozyumu. - 2007
10"Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili Son Araştırmalar Işığında Doğu Anadolu Arkolojisi", International Ministry of Noah's Ark Assoc., Hong Kong - 2007
11"Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile İlgili Son Araştırmalar Işığında Doğu Anadolu Arekolojisi", Ağrı valiliği, Doğu Beyazıt kaymakamlığı Kültür Merkezi, Ağrı - 2008
12"Kimmer kadınları Amazonlar:Karadeniz'de Proto-Türk İzleri", Uluslararsı Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun
13Konferans:"Antikçağ'da Zırhlı Savaş Makineleri: Assur Ordusunda Tank", Afyonkocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Erdal Akar Konferans Salonu.2009
14"M.Ö. I. Binyıl Orta Anadolu Kuzey Suriye Ticareti: Tabal Metal Eserleri ve Ticaret Rotası", IV. Uluslararası Ortadoğu Semineri, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü,Elazığ, 2009
15"Antik Batı Mitolojisi'nde İstanbul Boğazı Efsaneleri", İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu,İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi Müdürlüğü,2009
16M.Ö. I. Binyılda Orta karadeniz - Batı Anadolu Frig Merkezleri Arasındaki Ticari İlişkiler. I. Ulusal Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, Merzifon/Amasya
17Uluslararası Marsyas Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
18"Antik Kaynaklar Işığında Dinar: Konumu ve Önemi" I. Uluslararası Marsyas Sempozyumu, Dinar Afyonkarahisar - 2010
19"Cumhuriyet ve Demokrasi Kavramları Hakkında" A.K.Ü. Edebiyat Fakültesi Eerdal Akar Konferans Salonu, Panel. 2010
20"Antik Çağda Afyon: Konumu ve Önemi" Afyon Lisesi Tarihiyle Buluşuyor, Panel. 2010
0Toplumsal Katkılar :
1Afyonkarahisar ilinin Tarihi ve Arkeolojik değerleri üzerinde yerel televizyon kanalında belgesel programı yapmak.
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri tarafından kurulan "Arkeoloji Kulübü" Danışman Öğretim Üyesi.
3Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Kültür Konseyi Eski Eserler ve Restorasyon Komisyonu üyeliği
4Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Kültür Konseyi, Tarih, Kültür, Turizm Komisyonu Üyeliği
5Frigya Kültür Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği Bilimsel (Friküm)Danışman Üyeliği
6I. Uluslararası Marsyas Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
7"Antik Çağ'da Batı Anadolu: Afyon Bölgesi Eskiçağ Tarihi" Afyon Lisesi "Afyon Liseli gençler Tarihiyle Buluşuyor" Sempozyumu, Afyonkarahisar
8II. Ulusal Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, Merzifon
0Verdiği Dersler : 
1Antropoloji I2007
2Eskiçağda Destanlar2007
3Bizans Tarihi2008
4Arkeoloji'ye Giriş2007
5Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi2007
6Akdeniz Medeniyetleri Tarihi2009
7İlkçağ Tarihi Kaynakları2009
8Ortaçağ Avrupa Tarihi2009
9Ortadoğu Mitolojisi2009
10Eski Anadolu Şehirleri2009
11Eski Anadolu Tarihi2009
12Anadolu Sanatı2010
13Eski Mısır Tarihi2010
14Kültürel Antropoloji2010
15Roma Tarihi2010
16İlkçağ Tarihi I2010
17İlkçağ Tarihi III2010
18Uygarlık Tarihi2011
19Arkeoloji2011
20İlkçağ Tarihi II (EBT)2011
21Eskiçağda Büyük Göç Hareketleri2011
22Eski Anadolu Kültürleri2011
Diğer Bilgiler :