Prof.Dr SADIK SARISAMAN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi ssadik@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yabancı Dili : Almanca
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.EDE.FAK.TARİH 1982
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.A.İ.İ.T.ENS.A.İ.İ.T. 1990
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.A.İ.İ.T.ENS.A.İ.İ.T. 1995
Doçentlik : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte 2000
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2005


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1"Birinci Dünya Savaşında Türk Cephelerinde Psikolojik Harp", Türkler , XIII, 453-468, 2002
2"Birinci Dünya Savaşında İran Avşarları ve Türkiye" , Türkler, XIII, 440-452, 2002
3"Birinci Ordu, Birinci Kadın İşçi Taburu", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VIII/39, 695-723, 1997
4"Birinci Dünya Savaşında Türkler ve İnsan Hakları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/41, 547-555, 1998
5"Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Bu iNkılapların Özümsenmesi Meselesi", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 45, 101-121, 1999
6"Birinci Dünya Savaşında Salarüddevle Olayı", Atattürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ensti, 2, 149-153, 1995
7"Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran Elçiliğiyle İrtibatlı Bazı Teşkilat-ı Mahsusa Faaliyetleri", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama merkezi Dergi, 7, 209-217, 1996
8"Ömer Naci Bey Müfrezesi", Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü , 16, 501-513, 1997
9"İranlı Bir Türk Lider Mirza Küçük Han", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 137, 19-24, , 1998
10"Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Bahtiyari Politikası", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uy, 8, 295-318, , 1999
11"Şeyh Hazal Olayı", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2, , (Keleşyılmaz, Vahdet, ile birlikte)
12"Birinci Dünya Savaşı Sırasında İhtiyat Kuvveti Olarak Kurulan Osmanlı Genç Derneği", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uy, 11, 439-501, , 2000
13"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kadın Kıyafetleri Meselesi", Anakara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstütüsü, 21, 97-106, , 2000
14"Mahkeme Kayıtlarına Göre Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İltizam Problemi-Afyonkarahisar Örneği", Aku Sosyal Bilimler Dergisi, VI, 2, 111-120, , 2004
15"Milli Mücadele Tarihi Araştırmalarında Mahkeme Kayıtlarının Kaynak Olarak Kullanılması ve Afyonkarahisar Örneği", Aku Sosyal Bilimler Dergisi, VI, 2, 121-130, , 2004
16"Taşrada Harf İnkılabının Uygulanışı Afyonkarahisar Örneği", Aku Sosyal Bilimler Dergisi Doğumunun 125.Yıldönüm, VIII, 3, 93-135, , 2006
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Birinci Dünya Savaşı'nda İran Harekâtını Yapan XIII.Kolordunun İaşesi Meselesi, Askeri Tarih Araştırmaları , S.13, 1-33, 2009
2Büyük Taarruzun Türk Basınındaki Yansımaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C.X, S.2, s.23-52, 2008
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şeyh Hazal Meselesi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.Sosyal Bilgiler, C.1,S.2, s.97-102, 1997
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Osmanlı Güç Dernekleri", Meslek Hayatının 25.Yılında Prof.Dr.Abdulhaluk M.Ç, , 833-846, 1998
2"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Taşra'da Reklamcılık", Toplumsal Tarih, 71, 42-45, , 1999
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Birinci TBMM'de Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'in Faaliyetleri, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat, 3-5 Mayıs 2001, 733-754, 2001
2"Birinci Dünya Savaşında Osmanlı İran Siyasi İlişkileri", XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 2002, 103-150, 2005
3"Trabzon Mıntıkası Teşkilat-ı Mahsusa Heyet-i İdaresinin Faaliyetleri ve Gürcü Lejyonu", XIII.Türk Tarih Kongresi, 1999, 495-533, 2002
4"Osmanlı Fukaraperver Cemiyeti", Celal Bayar Üniversitesi II.Uluslararası Türk Tari, 2005, ,
5"Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya'da Türk Esirleri Tarafından Çıkarılan Bir Gazete: Vaveyla, Ege Üniversitesi I.Uluslararası Türk Dünyası Kültü, 2006, , 2007
6"Birinci Dönem TBMM'de Mardin Mebusları , I.Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2006, 679-702, 2006
7"Harf İnkılabının Taşra'da Uygulanışı", Atatüürk Araştırma Merkesi VI.Uluslararası Atatürk, Kasım 2007, ,
8Afyonkarahisar'da Ermeniler 1910-1914( Şer'iye Sicillerine Göre), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, C.IV, 91-118, 2007
9Dinar ve Çevresinde Anılarda Milli Mücadele, Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları, , 345-361, 2013
10İyonya Muhtar İdaresinin Türk Basınına Yansımaları, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyum, 2012, 79, 2015
11Cihad-ı Ekber İlanının Kafkaslardaki Yankıları, 100. Yılı Münasaebetiyle I. Dünya Savaşında Kafka, 25-27 Eylül 2014 , 707, 2015
12Ali Fethi (OKYAR) Hükümetleri, Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp- Mana, 17-22 Kasım 2011, 2161, 2015
13Türk Basınında Galiçya Cephesi, 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyu, 3-5 Kasım 2014, 423, 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Birinci Dönem TBMM'de Eyüplü Bir Mebus: Yahya Galip(Kargı) Bey", VII.Eyüp Sempozyumu, Mayıs 2004, 218-241, 2004
2"Birinci Dönem TBMM'de Siverek Mebuslarının Faaliyetleri", Tarihte Siverek Sempozyumu , 13-14 Ekim 2001, 121-132, 2002
3"Birinci Dönem TBMM'de Besim Atalay Bey'in Faaliyetleri", 21.Y.Y.'ın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 2001, 387-397, 2001
4"Şebinkarahisar Ermeni İsyanı", Giresun Tarihi Sempozyumu , 24-25 Mayıs 1996, 203-208, 1997
5"Samsun Mıntıkası Ticaret Kongresi 1926", 19 Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun Sempozyumu , 20-22 Mayıs 1999, ,
6"Giresun Basınına Göre Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Giresun'da Sosyal,Kültürel ve Ekonomik Hayat", Giresun Kültür Sempozyumu , 30-31 Mayıs 1998, 59-114, 1998
7"Meclisi Mebusanda Çorum Mebusları ve Faaliyetleri", Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu , 1-3 Ekim 2004, 443-491, 2006
8"Eyüpsultan Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyesi", Tarihi,Kültür ve Sanatıyla IX.Eyüpsultan Sempozyum, 13-15 Mayıs 2005, 70-77, 2005
9"Ordunun Yeniden Oluşumunda Meclisin Rolü", XVI.Milli Egemenlik Sempozyumu, 2005, , 2005
10"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Afyonkarahisar'da Sosyal Hayat, Nüfus, Su, Temizlik ve Aydınlatma", VII.Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu , 18-20 Nisan 2005, 49-64, 2007
11"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Taşrada Sağlık Hizmetleri", Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi 1920-1938, 6-9 Kasım 2007, ,
12Cumhuriyetin İlk Yıllarında Afyon'da Sosyal Hayat, VII.Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildir, 18-20 Nisan 2005, 48, 2007
13Osmanlı Fukaraperver Cemiyetinin Fakirlik ve Dilencilikle Mücadelesi, Bir Kent Sorunu Dilencilik, 18-19 Ekim , 123, 2008
14Muhalif Basında Büyük Taarruz Peyam-ı Sabah Örneği, Sakarya Zaferi ve Haymana II, 12 Eylül 2012, 141, 2015
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Birinci Dünya Savaşında Türk Cephelerinde Psikolojik Harp, Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik Etüt Dairesi Ba, , , 2000
2Cumhuriyet'in İlk Yıllarında(1923-1930) Giresun'da Sosyal,Kültürel ve Ekonomik Hayat, Giresun Belediyesi Yay., , , 1999
3"Birinci İnönü Savaşı'nın Türk Basınında Yansımaları", Mavi Yayıncılık, 81-98, 81-98, 2008
4Siyaset Bilimi, Sosyal Bİlgilerin Temelleri, , 104-109, 2013(Ali Sinanl Bİlgili vd., ile birlikte)
Diğer Bilgiler :