Arş.Grv.Dr. HASAN HÜSEYİN DEMİREL(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi hdemirel@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : VETERİNER PATOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ----
Yüksek Lisans : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2005
Doktora : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2012
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-?-Isomer, Lindane) Intoxication on the Proliferation and Apoptosis in Rat Testes, ACTA VET. BRNO, 78, 615-620, 2009(Hayati Yuksel, Erkan Karadas, Hikmet Keles, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1YÜKSEL, H., KARADAŞ, E., SEVİMLİ, A., KELEŞ, H. ve DEMİREL, H.H. Hexachlorocyclohexane (HCH-Lindane) Toksikasyonunun Rat Testisindeki Proliferatif Aktivite ve Apoptozis Üzerine Etkilerinin Patolojik ve Immunohistokimyasal Olarak İncelenmesi. AKÜBAPK, 06.VF.19, 2008.
2 KELEŞ, H., ÖZKUL, İ.A., KARADAŞ, E. ve DEMİREL, H.H. (2008). Sığırların Enzootik Hematüriye İlgili Sidik Kesesi Tümörlerinde Nitrik Oksit’in (NO) Rolünün İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Araştırılması, Yardımcı Araştırıcı, AKÜBAPK, 08.VF.15.
0Diğer Etkinlikler
1Tıbbi Atıkların Nasıl Kullanılacağına İlişkin Seminer Programı
2Çevre Tosikolojisinde Hızlı Tarama Testleri Kursu
Diğer Bilgiler :