Yrd.Doç.Dr. AYŞE AYDIN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : ALMANCA
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN ED.FAK.TARİH EĞİTİMİ 1991
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TARİH 1995
Doktora : GAZİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TARİH 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
    


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Adnan Menderes 'in Siyasi Hayatının Başlaması, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı, , , 2011
2Hatay Meselesi 'nin Çözümü Esnasında Başbakan Celal Bayar 'ın Faaliyetleri , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilmler Dergisi, XIV, Sayı 1., 2012
3Türk Mukavemet Teşkilatı İçinde Rauf Denktaş 'ın Faaliyetleri, Asıa Mınor Studies, Cilt 2, 50-63, 2014(Başak Tuncay, ile birlikte)
4Demokrat Parti 'nin Kuruluşunun İlk Yıllarında Parti İçinde Meydana Gelen Hizipleşme ve Müstakil Demokratlar Grubu, Tarih Okulu -Journal of History Scholl, Sayı XIX, 269-288, 2014
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Tunalı Hilmi Bey, Atatürk İilkerleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve , 3, 205-216, 1998
2Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Döneminde Görev Yapan Sağlık Mensupları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV, 907-923, 998
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Türk Mukavemet Teşkilatı 'nın Ankara 'daki Faaliyetleri , Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadele 'de TM, 31 Ekim-5 Kasım 2011, , 2011
2Osmanlı Kadını ve Çalışma Hayatı, II.Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012, 132, 2012
3Dinar Menzil Müfettişliği ve Faaliyetleri, Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları, 25-26 Mayıs 2013, 17, 2013(Başak Tuncay, ile birlikte)
4Milli Mücadele Sırasında Dinar 'da uygulanan Sıkıyönetimin Uzatılması ve Daha Sonra Kaldırılması , Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları, 25-26 Mayıs 2013, 35, 2013(Yasemin Kilimci, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Mütareke Döneminden Milli Mücadeleye, Berikan Yay., 20, , 2010(, ile birlikte)
2İlk Büyük Millet Meclisi'nin Açımas ve Yeni Türk Devleti'nin Kuruluşu, Berikan Yay., 24, , 2010(, ile birlikte)
3"Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde Dinar " Dinar Tarihi , Matba-i Beka , 2014, 179-278, 2014
0Diğer Etkinlikler
1-"Atatürk ve Gençlik " RAM, 12 Kasım 2013.
2"Dünden bugüne Türk toplumunda kadın" , AKÜ, Atatürk Kültür Merkezi , 12 Kasım 2013.
3" İlk Meclisin Dış Politika Anlayışı " AKÜ, Eğitim Fakültesi , Abdullah Kaptan Konferans Salonu
4" Cumhuriyetin İlanına Giden Süreç" Polis Meslek Yüksek Okulu , 30 Ekim 2014.
5"Dünden Bugüne Ermeni Meselesi " Çobanlar Belediyesi, Afyonkarahisar, 2012
6"İnsani Yönleriyle Atatürk " Atatürkçü Düşünce Derneği, Afyonkarahisar, 10 KASIM 2014.
7"İnsani Yönleriyle Atatürk " RAM, 11 Kasım 2014.
8 
0Verdiği Dersler : 
1Türkiye Cumhuriyeti dış Politikası2011
2Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları2011
3Günümüz Dünya Sorunları2011
4Çağdaş Türk Dünyası Tarihi2010
5Çağdaş Dünya Tarihi2005
6Uluslararası Bölgesel Oluşumlar ve Türkiye2005
7Yakınçağ Avrupa Tarihi2002
8Yeniçağ Avrupa Tarihi2002
9İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2009
10Dünya Savaşları ve Türkiye 2007
11 Türk Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi 2002
12Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi I2011
13Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi II2011
14  
Diğer Bilgiler :