Arş.Grv.Dr. NİHAT ONUR AŞIKOĞLU(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi noasikoglu@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Yönetim Organizasyon
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : ANADOLU ÜNİ.İ.İ.B.F.İŞLETME 2005
Yüksek Lisans : Universidade Fenando Pessoa Portugal - Afyon Kocat 2009
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sos.Bil.Ens 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sucuk Markalarının Konumlandırılması ve Tüketici Algısının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari , Güz 2013, 99, 2013(Ecer F., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1LOJİSTİK KÖY KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE MERKEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1, 2, 3, 2016(Elgün M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Brand Valuation and Management as a Rising Factor, 5th Internatıonal Symposıum On Busıness Admınıstra, 22 Mayıs 2008, , 2008(Elitas B, Elitas C., ile birlikte)
2Çok Boyutlu Ölçekleme Analiziyle Sucuk Markalarının Konumlandırılması: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması , 25 Mayıs 2012, , 2012(Ecer F., ile birlikte)
3Sme’s Clusters Competitive Effects: Sector Analysis of Marble in Afyonkarahisar Turkey., 12th EBES Conference Singapore, , , 2014(Özkara B., ile birlikte)
4 FINANCE DEPARTMENT DIRECTORS’ FROM SENIOR MANAGERS QUALIFICATIONS, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY; AN ANALYSIS IN THE MARBLE SECTOR IN AFYONKARAHISAR, 15th EBES Conference Lisbon, 367, 378, 2015(ASIKOGLU R., ile birlikte)
5THE CLUSTERING STRATEGIES AND GOVERNMENT GRANTS IN TURKEY., , , , 2015(Şişman, B., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kobi'lerde Rekabetin Arttırılmasında Kümelenmenin Etkileri; Afyonkarahisar'da Mermer Sektör Analizi, 13. UİK Antalya, , , 2014(Özkara B., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sme’s Clusters Competitive Effects: Sector Analysis of Marble in Afyonkarahisar Turkey.
2THE CLUSTERING STRATEGIES AND GOVERNMENT GRANTS IN TURKEY
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Konut pazarlamasında kullanılan yöntemler ve konut finanslama tekniği olarak mortgage sistemi
2Brand Valuation and Management as a Rising Factor
0Verdiği Dersler : 
1Temel Bilgi Teknolojisi2009
2İletişim2010
3Yönlendirilmiş Çalışma2009
4Yönlendirilmiş Çalışma2009
5Genel İşletme2009
6Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri2009
7Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri2010
8Endüstri İlişkileri2010
9İşletme Yönetimi2010
10Girişimcilik2009
11Girişimcilik2010
12Pazarlama2009
13Pazarlama İlkeleri2010
14Pazarlama İlkeleri2009
15Lojistik Yönetimi2009
16Araştırma ve Raporlama Yönetimi2010
17E-Ticaret2010
18Ticari Belgeler2010
19Pazarlama İlkeleri2009
20Halkla İlişkiler2009
21Halkla İlişkiler2010
22Halkla İlişkiler2013
23Kongre ve Fuar Yönetimi2013
24Yönetim Organizasyon2013
25Hizmet Pazarlası2013
26Hizmet Pazarlaması2013
27Halkla İlişkiler2013
28Yönetim Organizasyon2013
29Kongre ve Fuar Yönetimi2013
30İngilizce II2014
31Mesleki Yabancı Dil IV2014
32İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ2014
33MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ2014
34BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ2014
35ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ2014
36SİGORTACILIK2014
37Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi2014
38İşletme Yönetimi II2014
Diğer Bilgiler :