Doç. Dr. İJLAL OCAK(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi iocak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MİKROBİYOLOJİ, FEN VE BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ULUDAĞ ÜNİ.NECATİBEY EĞİ.FAK.FEN BİL.EĞİ.BİYOLOJİ 1992
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN BİL.ENS.BİYOLOJİ EĞİ. 1995
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.FEN BİL.ENS.BİYOLOJİ EĞİ. 2001
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığı20052010
Ortaoğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm Bölüm Başkan Yardımcılığı2010 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The external mycoflora of the oribated mites(Acari) Turkey, with three new mite records, Archive Des Sciences, 61, 1-6, 2008(Salih Doğan, Nusret Ayyıldız, İsmet Hasenekoğlu, ile birlikte)
2The accerelating effects of the microorganisms on the biodeterioration of stone monuments under air pollution and continental-cold climatic conditions in Erzurum,Turkey in , Science of the Total Environment, 364, 272-283, 2006(Y. Nuhoğlu, E. Oğuz, H. Uslu, A. Özbek. B. İpekoğlu, İ. Hasenekoğlu, ile birlikte)
3Determination of fungal air spora in Afyonkarahisar, Turkey, Mycotaxon, 102, 199-202, 2007(A. Özkara, E. Korcan., Muhsin Konuk, ile birlikte)
4The first records of fungi in the families Caligonellidae, Cryptognathidae, Stigmaediae and Tectocepheidae mites (Arachnida:Acari) from Turkey. , Archives des Sciences, 56(3), 1-7, 2003(S. Doğan, İ. Hasenekoğlu, F. Sezek, ile birlikte)
5Antifungal activity and chemical composition of Essential oil of Origanum hypericifolium, Int J Food Prop, 5(1), 38-48, 2012(A. Çelik, M.Z. Özel, E, Korcan, M. Konuk, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sequential Teaching Methods In Biology And Their Effects In Academic, Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 32-43, 2009(Esra Özay Köse, Gürbüz Ocak, ile birlikte)
2Akarlardan izole edilmiş entomopatojen bir fungus türü:Bauveria bassiana (Balsamo), Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Journa, 7, 125-132, 2007(S. Doğan, N. Ayyıldız, İ. Hasenekoğlu, ile birlikte)
3Myxomycetes from Trabzon and Giresun Provinces (Turkey), Turk J Bot, 29, 11-21, 2005(İ. Hasenekoğlu, ile birlikte)
4The effects of cement dust emmited from Gaziantep Cement Plant on microfungus flora of surroundings soil, Turkey, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5/5, 107-115, 2004(Y. Sülün, İ Hasenekoğlu, ile birlikte)
5Myxomycetes from Erzurum. Bayburt and Gümüşghane Provices (Turkey), Turl J Bot, 27, 223-226, 2003(İ.Hasenekoğlu, ile birlikte)
6Four new records of Myxomyceyes from Turkey, Turk J Bot, 27, 333-337, 2003(İ. Hasenekoğlu, ile birlikte)
7Okulda performans değerlendirme yönetimi hakkında sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenlerinin gö rüşlerinin değerlendirilmesi ( Erzurum il örneği), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 7, 244-253, 2003(Ocak G., ile birlikte)
8Öğrenci merkezli fen öğretimi ile ilgili 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin gmrüşlerinin değerlendirilmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 45-57, 2003(Ocak G., ile birlikte)
9Bilgisayar destekli sunumun sınıf öğretimine ek olarak ve sınıf öğretiminden bağımsız olarak Canlılar Çaşitlidir Ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığı etkileme düzeyi , G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 19-27, 2002(Ocak G., ile birlikte)
10Biyoloji laboratuarlarının önemi laboratuar uygulamalarında karşılaşılan problemlerin öğretmen görüşlerine dayanılarak tespiti ( Erzurum il örneği) , Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 65-75, 2005(Kıvrak E., Özay. E, ile birlikte)
11Genel biyoloji uygulamalarında akademik başarı ve kalıcılığa cinsiyetin etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültasi Dergisi, 13, 273-277, 2003(Özay E, Ocak G, ile birlikte)
12İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği), AKÜ FEMÜBİD, 14, 2014, 2014( Tümer H, ile birlikte)
13oğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon (Türkiye) Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt: Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik , Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 6(2), 31-36, 2012(Konuk M, ile birlikte)
14 Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerine Yönelik Görüşleri , e-International Journal of Educational Research (, 4(4), 35-54, 2013(Ocak G., Ocak İ., Yamaç A., Yazıcıoğlu A, ile birlikte)
15İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları. İlköğretimonline Dergisi, İlköğretimonline Dergisi, 11(2), 504-519, 2012(Ocak G, Yılmaz M, Mergen H, ile birlikte)
16Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. , Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,, 26(1), 161-184, 2013(Ocak G, Saban Y, ile birlikte)
17İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Düşünceleri ve Bunlara Etki Eden Faktörler (Afyonkarahisar İli Örneği), AKÜ FEMÜBİD, 13, 1-5, 2013(Özpınar D, ile birlikte)
18The primary school teacher's attitude towards the application of professional works., Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 2012, 2012(Ocak G, Saysal Z., Kaya N. Saban Y., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İLKOKUL 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 3. International Conference on Interdisciplinary R, , , 2014(Akkaş Baysal E, ile birlikte)
2aşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerindeki Metaforlar (Metaphors in the Academic Life Stories of Living Scientists), Eğitim programları ve Öğretim: Uygulamalar ve Yöne, , , 2011(Ocak G, Yazıcıoğlu A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM AÇISINDAN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, VIII. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 21-23 Mayıs 2009, , 2009(Taş N, Ocak G., ile birlikte)
2SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 4. VE 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, VIII. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 21-23 Mayıs 2009, , 2009( Ocak G, Ylldırım Z, ile birlikte)
3Bazı Oribatid akarların ( Acari Oribatida) vücut yüzeyi fungus florası, 18. Biyoloji Kogresi, , , 2006(Doğan S, Ayyıldız A, Hasenekoğlu İ, ile birlikte)
4Entomopatojenik bir fungus türü : (Bauveria bassiana) Balsalo, 18. Biyoloji Kongresi, , , 2006( Dogan S, Ayyıldız N, Hasenekoğlu İ, ile birlikte)
5Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu için yeni Myxomycetes Kayıtları: Calomyxa metalica (berk), Cribraria vulgaris Schrad. ve Physarum flavicomum Berk., 19. Biyoloji Kongresi, , , 2008(Hasenekoğlu İ, Ergün S, ile birlikte)
6 Erzurum ve yöresinden toplanan bazı böcekler ve Tetranhycus urticae Koch ( Acari: Tetranhychidae) akarlarda izole edilen funguslar , Entemopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, , , 2007(Kılıç E., Doğan S, Yıldırım E, ile birlikte)
7Köroğlu Beli Ormanından ( Afyonkarahisar) nemli oda ve arazi myxomycete örnekleri, 20. Biyoloji Kongresi, , , 2010(Konuk M, Sarıoğlu S., ile birlikte)
8Konya ve Kütahya İllerinden Myxomyceteler, 20. Biyoloji Kongresşi, , , 2010(Konuk M, Sarıoğlu S, ile birlikte)
9Eğitim fakültesi öğrencilerinin çoklu zeka çeşitleri ile bölüm puan türleri arasındaki ilişki, XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005, 989-994, 2005(Ocak G. , ile birlikte)
10Bir öğretmenden beklenen özelliklerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005, 735-739, 2005(Özay E, Ocak G, ile birlikte)
11Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitim hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005, 757-761, 2005(Ocak G, ile birlikte)
12Lise3 biyoloji ders kitaplarında "Canlılarda Enerji Dönüşümü" konusunda rastlanılan görsel hatalar, XIV: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005, 1072-1076, 2005(Özay E, Hasenekoğlu İ, ile birlikte)
13İlköğretim 1. fademe 4. ve 5. fen ve teknoloji dersi uygulamalarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi , XV. Ulusal Eğitim Bilimlerii Kongresi, 2006, , 2006(Ergün S, ile birlikte)
14İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarısı ile kullandıkları ders çalışma teknikleri arasındaki ilişki, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrasi, 2006, , 2006(Ocak G, Koç D., ile birlikte)
15Fen ve teknoloji dersi başarılarının ölçülmesinde alternatif ölçme değerlendirme ve geleneksel depğerlendirme yaklaşımlarının karşlaştırılması , VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2008, 61-65, 2008(Ocak G. Özdemir H., ile birlikte)
16Yeni Uygulamaya Konulan kariyer sisteminin öğretmen grüşlerine göre değerlendirilmesi, VII. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2008, 898-902, 2008(Ocak G., Gündüz M, ile birlikte)
17İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin "Maddeyi Tanıyalım " ünitesi ile ilgili kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları üzerine bir araştırma , VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2007, 3-7, 2007(M. Gündüz, ile birlikte)
18Sınıf öğretmenliği yapan alan mezunu ve diğer bölüm mezunlarının mesleğe balış açılarının değerlendirilmesi, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2007, 315-319, 2007(Ocak G, Gündüz M, ile birlikte)
19 Fen ve teknoloji dersinde öğretmenlerin kavram öğretimine bakış açılarının değerlendirilmesi , 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2007, 432-437, 2007(Ocak G, Gündüz M, Doğan K., ile birlikte)
20İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin araştırma tercihlerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi , 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2007, 352-357, 2007(Ocak G., Gündüz M, Kılıçarslan A H, ile birlikte)
212005 İlköğretim programlarının öğrenci velilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi , 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2009, , 2009(Ocak G, Mergen H H, Yılmaz M, ile birlikte)
22başarı değerlendirme sınavlarında Türkiye'nin durumuna yöçnelik öğretmen görüşleri ( Afyonkarahisar il örneği), 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, , , 2010(Ocak G, Cesur D, ile birlikte)
23LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , 2014(Gürel E, ile birlikte)
24İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , , , 2014(Saysal Araz Z, ile birlikte)
25Afyonkarahisar Sinanpaşa Ormanları Myxomyceteleri: Stemonitales Takımı, 1. Mikoloji Günleri, , , 2014(Ersöz Gözde, ile birlikte)
26 İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye , 10. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, , , 2011
27İlköğretim Öğrencilerinin Bitki Kavramını Algılarının Çizim Yöntemi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi., 10. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, , , 2011( Ocak G, Ulu H,, ile birlikte)
28Türkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Cins ve Tür Kayıtları, 21. Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, 21. Biyoloji Kongresi,, , , 2012(Ocak İ, Konuk M ve Kıvrak E , ile birlikte)
29Eskişehir Kırka Ormanı Myxomyceteleri: Liceales Takımı , 21. Biyoloji Kongesi, , , 2012(Korcan E, Sarıoğlu S, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Milli Eğitim Dergisi
0Yönettiği Tezler
1İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ) , Hamide ÖZDEMİR (TÜMER), Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri (AFYONKARAHİSAR İli Örneği), Deniz Özpınar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
3İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Proğramının Uygulanmasında Karşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Alper Murat Özdemir, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
4İlköğretm 4. ve 5. Sınıf fen ve Teknoloji Dersi " Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi , Çiğdem Uzun, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
5Afyonkarahisar Sinanpaşa Myxomycetelerinin Biyoçeşitliliği ve Ekolojisi, Gözde Ersöz, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
6 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi , Meryem Damla Kutlı Kalender, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
7İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okur-Yazarlık İle Eleştirel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki , Zübeyde Saysal Araz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
8ESKİŞEHİR KIRKA ORMANI MYXOMYCETELERİ, Seval Sarıoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
9İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğretimine Yönelik Algılarına Bazı Değişkenlerin Etkisi, Hacer Ulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
10İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından ÖğretmenGörüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar Örneği), Duygu Cesur, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
11Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkisinin Öğretmen Düşüncelerine Göre Değerlendirilmesi, Atike Tıldırım, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Köroğlu Beli Ormanının Myxomycete Biyolojik Çeşitliliği ve Ekolojisi (Afyon Kocatepe Üniversitesi. Proje no: 09.EĞT.01 (Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi)
2Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerindeki Metaforlar Proje
3Erzurum, Bayburt, Gümüşhane İlleri İle Trabzon-Giresun Sahil Şeridi Myxomycetes Florası Üzerine Bir Araştırma.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The accelerating effects of the microorganisms on biodeterioration of stone monuments under air pollution and continental-cold climatic conditions in Erzurum, Turkey
2Determination of fungal air spora in Afyonkarahisar, Turkey
3Myxomycetes from Trabzon and Giresun Provinces( Turkey)
4Four New Records of Myxomycetes from Turkey
5Myxomycetes from Erzurum, Bayburt and Gümüşhane Provinces, Turkey
6he Evaluatıon Of The Ideas Of 4th AND 5th Class Students On Student Centered Scıence Teachıng (Erzurum Cıty Sample)
7 ANTIFUNGAL ACTIVITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF ORIGANUM HYPERICIFOLIUM.
8Erzurum, Bayburt, Gümüşhane İlleri İle Trabzon-Giresun Sahil Şeridi Myxomycetes Florası Üzerine Bir Araştırma( Doktora Tezi)
9The external mycoflora of the oribatid mites (Acari) in Turkey, with three new mite records
10First records of fungi in the families Caligonellidae, Cryptognathidae, Stigmaeidae and Tectocepheidae mites (Arachnida : Acari) from Turkey
11Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo)
0Diğer Etkinlikler
1Yenilenen İlköğretim Programlarının Eğitim Fakülteleri ile Paylaşımı Çalıştayı, Katılımcı olarak. 25-27 Ocak 2006, ANKARA
2Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine 6-8. Snıflar Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Tanıtım Semineri Verilmasi 19-29 Haziran 2006, Afyonkarahisar
0Verdiği Dersler : 
1Okul Deneyimi2008
2Özel Öğretim Yöntemler2008
3Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I2008
4Genel Biyoloji2008
5Okul Öncesi Fen Öğretimi2008
6Anne ve Çocuk Beslenmesi2008
7Öğretmenlik Uygulaması2008
8Öğretmenlik Uygulaması2009
9Alan Eğitiminde Araştırma Projesi2009
10Anne ve Çocuk Sağlığı2009
11Fen ve Teknoloji Laboratvar Uygulamaları 2009
12Fen ve Teknoloji Öğretimi II2009
13Öğretmenlik Uygulaması2009
14Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I2009
15Fen ve Teknoloji Öğr.I2009
16Genel Biyoloji2009
17Anne ve Çocuk Beslenmesi 2009
18Fen Öğt.(O.Ö)2009
19Özel Öğretim Yön.2009
20Okul Deneyimi2009
21Okul Deneyimi II2009
22Tez Danışmanlık 2009
23Uzmanlık Alan 2009
24Fen ve Teknolji Lab.Uyg. II2010
25Anne ve Çocuk Sağlığı2010
26Fen ve Teknoloji Öğretimi II2010
27Alan Eğtiminde Araştırma Projesi2010
28Öğretmenlik Uygulaması2010
29Tez Danışmanlık2010
30Uzmanlık Alan 2010
31Fen ve Teknoloji Lab.Uyg.2010
32Genel Biyoloji2010
33Anne ve Çocuk Beslenmesi2010
34Fen Eğitimi (O.Ö)2010
35Öğretmenlik Uygulaması I2010
36Bilimsel Araştırma Yöntemleri2010
37Uzmanlık Alan2010
38Tez Danışmanlığı2010
Diğer Bilgiler :