Yrd.Doç.Dr. ERKAN ÖZKAN(Mühendislik Fakültesi )
E-posta Adresi erkanozka@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Mühendislik Ekonomisi, Jeoistatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Doğaltaş
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : DOKUZ EYLÜL ÜNİ.MÜH.FAK.MADEN 1999
Yüksek Lisans : AKÜ İŞLETME/AKÜ MADEN 2003/2005
Doktora : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İscehisar Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcılığı20032005
Maden Mühendisliği BölümüBölüm Başkan Yardımcısı20132017
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve AraştıMüdür2017 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Application and productivity analysis of new channel opening method in natural stone quarries with diamond wire cutting machine, Arabian Journal of Geosciences , 8(2), 1089-1098, 2015(Sarıışık G, Ceylan S, ile birlikte)
2Classification of Parameters Affecting Impact Resistance of Natural Stone, Journal of Testing and Evaluation, 44(4), 1650-1660, 2016(Sarrışık G, Kundak E, Akdaş H, , ile birlikte)
3Fuzzy logic approach in resource classification, http://dx.doi.org/10.1080/17480930.2017.1381219, X, X, 2017(İphar M, Konuk A, ile birlikte)
4Integration of risk matrix and event tree analysis: a natural stone plant case, 42, 10 (1741-1749), https://doi.org/10.1007/s12046-017-0725-6, 2017(Özfirat M K, Kahraman B, Şengün B, Yetkin M E, ile birlikte)
5Effects of natural rock properties on cutting forces, specific energy and specific cutting energy by four-axis machine , 11, 5, https://doi.org/10.1007/s12517-018-3424-7, 2018(Sarıışık G, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Investigation on the Usage of Some Non-Almandine Garnet Minerals as Abrasive Material in Waterjet Cutting, Gazi University Journal of Science, 24, 535-547, 2011(Engin İ.C., Kulaksız S., ile birlikte)
2Dogal Tas Ocaklarında, Kanal Açma Yönteminde Yeni Bir Uygulama ve Verimlilik Analizi, Madencilik TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi, 1/52, 27-34, 2013(Sarıışık G, Ceylan S, ile birlikte)
3Bilgisayar Kontrollü Makine (CNC) ile Mermerlerin  İşlenebilirliğinde Kesme Kuvveti ve Spesifik Enerjinin Belirlenmesi,   Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik B, 16(2), 420-430, 2016(Sarıışık G, ile birlikte)
4Mermerlerin CNC Makinesi ile İşlenmesinde Kesme Kuvvetleri ve Spesifik Kesme Enerjisinin İstatistiksel Analizi , Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen, 19(55), 178-193, 2017(Sarıışık G, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mermer Mozaik Tasarımı ve Yapım Teknikleri, Mermer Dergisi, 43, 58-67, 2005(Sarışık G, Sarıışık A , Şentürk A,, ile birlikte)
2Katrak İle Kesim Sonucunda Çıkan Mermer Toz Atıklarının Karakterizasyonu ve Endüstride Kullanılabilirliği , Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi , 11/1, 11-17, 2015(Sayın Ebru; Ersoy, Bahri, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bazı Türk Granatlarının Su Jeti ile Kesimde Alternatif Aşındırıcı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2009(Engin İ.C, Kulaksız S,, ile birlikte)
2Türkiye'deki Bazı Doğaltaş Ocaklarında Zincirli Kollu Kesici Uygulamaları ve Ocak Üretimine Etkileri, 3. Balkan Mining Congress, 2009, 339-345, 2009(Engin İ.C,, ile birlikte)
3Doğaltaş Eskitme Makinelerinde sentetik Aşındırıcıların Yerine Farklı Kayaçların Aşındırıcı Olarak Kullanımı, Uluslararası mermer ve Doğal Taş Kongresi, 14-15 ekim 2010, 135, 2010(İrfan Celal Engin, Samet Curca, ile birlikte)
4Doğaltaş Atölyelerinde Gürültü Seviyesinin ve Gürültü Yayılımının İncelenmesi, Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 14-15 Ekim 2010, 151, 2010(İrfan Celal Engin, Selçuk Çetin, ile birlikte)
5Dogaltas Ocaklarında Yeni Bir Kanal Açma Yönteminin Uygulanması, 8. Uluslar arası Mermer ve Dogaltas Kongresi, 13.12.2012-15.12.2012, 659-665, 2012(Ceylan S, Özkan E, Sarıışık G, ile birlikte)
6Dogaltas Bloklarında Uygulanan Güçlendirme Yöntemlerinin Arastırılması ve Uygulama Örnekleri, 8. Uluslararası Mermer ve Dogaltas Kongresi, 13.12.2012-15.12.2012, 543-551, 2012(Demirel Adnan, Altürk Ö, Sarıışık G, Özkan E, Sarıışık A, ile birlikte)
7Örnek Bir Dogaltas Tesisinin Planlama Kararlarının Arastırılması, 8. Uluslararası Mermer ve Dogaltas Kongresi, 13.12.2012-15.12.2012, 531-542, 2012(Çelikten Y, Sayın Ü, Özkan E, Sarıışık G, ile birlikte)
8Mermer Plakalarda Çarpma Dayanımı Deneyi ve Sınıflandırılması, 8. Uluslararası Mermer ve Dogaltas Kongresi, 13.12.2012-15.12.2012, 407-418, 2012(Sarıışık G, Kundak E, Akdaş H, Özkan E, ile birlikte)
9Dogaltas Üretim Tesislerinde Risk Analizi ve Degerlendirmesi, 8. Uluslararası Mermer ve Dogaltas Kongresi, 13.12.2012-15.12.2012, 593-616, 2012(Özfırat M. K, Özkan E, Kahraman B, Şengün B, Yetkin M.E., ile birlikte)
10Kumlama Makinası ile Islenen Kalsiyum Karbonat Kökenli Dogal Tasların Yüzey Pürüzlülüklerinin, 8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 29.11.2012-30.12.2012, 227-235, 2012(Sarıışık G, Özkan E, Sarıışık A, ile birlikte)
11Farklı Ortam Koşullarında Çarpma Dayanımı ile Kireçtaşlarının Performanslarının Araştırılması, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Se, 14-17 Nisan 2014, 737, 2014(Sarıışık G, Özkan E, Sentürk A, ile birlikte)
12Determination of the Parameters Affecting the Procressability of Natural Stones with Computer Numerical Controlled Machine, V. Dünya Dogaltas Kongresi, 22-25 Ekim 2014, 248, 2014(Sarıışık, G, ile birlikte)
13Investigation of Performance of Limestones on Impact Resistance in Different Environment Conditions, V. Dünya Dogaltas Kongresi, 22-25 Ekim 2014, 136, 2014(Sarıışık, G, Sentürk, A, ile birlikte)
14Evaluation of factors influencing the room and pillar marble mining method apllied underground by AHP (Analytic Hierarchy Process) Technique, V. Dünya Dogaltas Kongresi, 22-25 Ekim 2014, 93, 2014(Bahadır Ş, Özfırat Mızrak P, Özfırat K M, ile birlikte)
15What- if analysis in a marble quarry, V. Dünya Dogaltas Kongresi, 22- Ekim 2014, 168, 2014(Şengün B, Yetkin E, M, Özfırat K M, ile birlikte)
16Analysis of the force and spesific cutting energy with the processing of rocks by CNC machines, 6 th International conference on computer applicat, 05.10.2016, 07.10.1016, 2016(Sarıışık G, Sarıışık A, ile birlikte)
17Effects of marble properties on cutting forces and spesific energy by CNC machine, 6 th International conference on computer applicat, 05.10.2017, 07.10.2017, 2017(Sarışık G, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Uluslararası Pazarlamada Doğaltaş Ürün ve Pazar Özellikleri, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2006, 141-150, 2006(Şentürk A,, ile birlikte)
2İscehisar(Afyonkarahisar) Maden ve Jeotermal Sularının Jeokimyasal Özellikleri ve Potansiyel Kullanım Alanları, Termal ve Maden Suları Konferansı, 2008, 217-228, 2008(Bağcı M, EnginI.C , Ulutürk Y. ve Akbulut H,, ile birlikte)
3Konut Projelerinde Kullanılan Doğal Taşların Seçimini Etkileyen Önemli Faktörler, Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu , 2008, 79-85, 2008(Yerel S , Aydoğdu V, Sarıışık G,, ile birlikte)
4Mermer Plaklarındaki Ölçüm Hatalarının Çok Değişkenli İstatiksel Analiz Tekniği ile Belirlenmesi, Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu , 2008, 271-275, 2008(Yerel S, Konuk A,, ile birlikte)
5Blok Kesme Makinelerinin Enerji Tüketimlerinin İncelenmesi, Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2008, 141-148, 2008(Engin İ.C,, ile birlikte)
6Dogaltas Ocaklarında JCB Traktörlü Kollu Zincirli Kesici Makineleri ile Blok Üretimi ve Kesim, 4.Maden Makinaları Sempozyumu, 23.05.2013-24.05.2013, 133-144, 2013(Sarıışık A, Özkan E, Sarıışık G, ile birlikte)
7Analitik Hiyearasi Proses Yöntemiyle Yer altı Maden Isletmelerinde Fiziksel Risk Etmenleri ile Değerlendirilmesi, 4.Maden Makinaları Sempozyumu, 23.05.2013-24.05.2013, 303-308, 2013(Özfırat M. K, Özkan E, Özfırat P. M, Şengün B, Kahraman B, ile birlikte)
8 Bilgisayar Kontrollü Makineler (CNC) ile Doğal Taş Artıklarının İşlenmesi ve Modellenmesi, 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 2014, 367, 2014(, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Dogal Yapı Malzemelerinde Kaymazlık Testi ve Kayma Direncinin Belirlenmesi
2Menderes Masifi (Aydın, Ödemiş, Bayındır Yöresi) ve Bursa Yöresi Granatlarının Su Jeti ile Kesimde Aşındırıcı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
3Mermercilikte Meslek Geliştirme Eğitimi Mozaik Yapım ve Tasarım Teknikleri, Avrupa Birliği Meslek Eğitim Programı Lenardo Da Vinci Projesi
4Maden İşletme Anabilim Dalı Laboratuvarının Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi
5Sİo2'li Doğal Taşların Pandül Test Yöntemiyle Kayma Direnci Analizi
6Bilgisayar Kontrollü Doğal Taş İşleme Makineleri Kullanımı ile Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı
7Eskişehir/ Mihalıçık/ Koyunağılı Bölgesi Linyit Ocaklarında, Yaban ve Tavan Yollarındaki Kayaçların Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması
8Katrakta Kesilen Farklı Mermerlerin Toz Atıklarının Tane Boyutu Bakımından İncelenemesi
9 Bilgisayar Kontrollü Doğaltaş İşleme Makinelerinde (CNC) Burdur Bej İle Isparta Bej Kireçtaşlarının Spesifik Enerjilerinin Taguchi Deney Tasarımı Yöntemiyle Araştırılması
0Diğer Etkinlikler
1Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi-23-25 Mayıs 2011-Meslek Standartları Hazırlama Eğitimi
28. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi 13-15 Aralık 2012 Afyon (Yürütme Kurulu) (Editör)
3Maden Hukuku Sempozyumu 3-4 Ekim 2015 Afyon (Yürütme Kurulu)
4XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 7 – 9 MAYIS 2014 AFYON (Yürütme Kurulu) (Editör)
0Verdiği Dersler : 
1Mühendislik Ekonomisi (İnşaat Mühendisliği)2017
2Mühendislik Ekonomisi (Maden Mühendisliği)2017
3Mühendislik Ekonomisi (Kimya Mühendisliği)2017
4Mühendislik Ekonomisi (Malzeme Mühendisliği)2017
5İstatistik (Maden Mühendisliği)2017
6Risk Yönetimi (İş Güvenliği ABD)2017
7Açık Ocak İş Makinaları (Maden Müh. ABD)2017
8Mermer İşleme Tesis Projelendirme (Maden Müh.)2017
9İş Sağlığı ve Güvenliği (Harita Mühendisliği)2017
10Mühendislik Ekonomisi (Elektrik Müh.)2017
11İş Sağlığı ve Güvenliği (Harita Mühendisliği)2017
12Mühendislikte Veri Analizi (Maden Müh. ABD)2017
Diğer Bilgiler :