Doç. Dr. SEVİM FEYZA KUŞ(Bayat MYO)
E-posta Adresi sfeyza@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : DOKUZ EYLÜL ÜNİ.BUCA EĞİ.FAK.BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 2004
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. FEN EDB. FAK. BİYOLOJİ BÖL. 2007
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİ. FEN EDB. FAK. BİYOLOJİ BÖL. 2012
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Organochlorine Pesticide Residues in the Drinking Waters of Afyonkarahisar, Turkey, Ekoloji, 19, 24-31, 2010(1.BULUT, S., KONUK, M., CEMEK, M., ile birlikte)
2Nutritional evaluation of seasonal changes in muscle fatty acid composition of Cammon carp (Cyprinus carpio) in Karamık Lake, Turkey, International Journal of Food Proporties, 19(74), 24-31, 2009(2. Bulut, S., Uysal, K., Cemek, M., Gök, V., Karaçalı, M., ile birlikte)
3Evaluation of germination, root growth and cytological effects of wastewater of sugar factory (Afyonkarahisar) using Hordeum vulgare bioassays, Environmental Monitoring and Assessment, 183(1-4), 517-524, 2011(Özkara, A., Akyıl, D., Konuk. M, ile birlikte)
4Evaluation of antibacterial, antioxidant and DNA protective capacity of Chenopodium album’s ethanolic leaf extract, Chemosphere, 90, 374-379, 2012(Korcan, S:E., Aksoy,O., Ciğerci, İ.H., Konuk, M. , ile birlikte)
5Aromatic Hydrocarbons Degradation by Halophilic Archaea Isolated from Çamaltı Saltern, Turkey, Water Air and Soil Pollution, 10.1007/s11270-013-1449-9, , 2013(Mutlu, B., Korcan, S.E., Güven, K., Konuk, M, ile birlikte)
6Potential antimicrobial and antimutagenic activities of Astragalus flavescens, Fresenius Environmental Bulletin, 22(7), , 2013(D. Akyıl, Y. Eren, A. Özkara, E. Korcan , ile birlikte)
7Cytotoxic and genotoxic effects of dioxacarb by human peripheral blood lymphocytes CAs and Allium test., Cytotechnology, DOI 10.1007/s10616-014-9741-0 , , 2014(Eren, Y., Akyıl, D., Özkara, A., Konuk, M., Sağlam, E., ile birlikte)
8Potential cytotoxic effect of Anilofos by using Allium cepa assay, Cytotechnology, DOI 10.1007/s10616-014-9716-1, , 2014(Özkara, A., Akyıl, D., Eren, Y.,, ile birlikte)
9Micronucleus assay in human lymphocytes after exposure to alloxydim sodium herbicide in vitro. , Cytotechnology, DOI 10.1007/s10616-014-9746-8, , 2014(Akyıl, D., Özkara, A., Eren, Y., Konuk, M., Sağlam, E., ile birlikte)
10Evaluation of in vitro genotoxic effects of benfurocarb in human peripheral blood lymphocytes, Fresenius Environmental Bulletin, 24(2), , 2015(Eren, Y., Akyıl, D., Özkara, A., Konuk, M., Sağlam, E, ile birlikte)
11Assessment of cytotoxic and genotoxic potential of pyracarbolid by Allium test and micronucleus assay. , Drug and Chemical Toxicology, doi: 10.3109/01480545.2014.966831)., , 2014(Özkara, A., Akyıl, D., Eren, Y., Konuk, M., Sağlam, E. , ile birlikte)
12Aromatic Hydrocarbon Utilization Ability of Chromohalobacter sp., Ekoloji, 24(3), 796-799, 2015(Korcan, S.E., Konuk, M., Güven, K., Mutlu, B, ile birlikte)
13Evaluation of cytotoxic and genotoxic effects of Benodanil by using Allium and Micronucleus assays, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.3109/01480545.2015.1012211, , 2015(Akyıl, D., Özkara, A., Eren, Y., Konuk, M., Sağlam, E. , ile birlikte)
14Mutagenic and cytotoxic activities of benfuracarb insecticide, , Cytotechnology, DOI: 10.1007/s10616-014-9811-3, , 2015(Eren Y., Akyıl D., Özkara A., ile birlikte)
15Determination of lead remediation capacity of living and dead halophilic bacterium Chromohalobacter sp. biomass, Fresenius environmental Bulletin, 25, 740-748, 2016(Korcan SE, Bulut G, Malkoç S, Erol İ, Güven K, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Screening for Antimicrobial Activities of Actinomycetes sp. isolated from Afyonkarahisar, Turkey, Journal of Applied Biological Sciences, 8 (2), 44-49, 2014(Balkar, N., Korcan, S.E., Malkoç, S., Güven, K., , ile birlikte)
2Effect of Some Physiological Conditions on Chromohalobacter sp. İsolate's ?-Aminolevulinic Acide Dehydratase (ALAD), Research Journal of Biological Sciences, 8(1), 26-28, 2015(Korcan SE, Bulut G, Ciğerci İH, Güven K, ile birlikte)
3Rapid Identification of Coagulase Negative Staphylococcus Isolates from Mastitic Milk by RFLP Analysis of PCR-Amplified groEL Gene (HSP60), Research Journal of Biological Sciences, 8(2), 1-4, 2015(Korcan SE, Kenar B, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Lanaset Blue 2R’nin dekolorizasyonda Pb ve Cd’un Pleurotus türleri üzerine olan etkisi, BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi, 1, 1-6, 2010(2. KORCAN, S.E., FİDAN, S., kONUK, M., , ile birlikte)
2Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi, AKU J. Sci, 12, 17-22, 2012(Özkara, A., Korcan, S.E., Bağcı, Y., Dural, H, ile birlikte)
3Bazı metallerin Pleurotus türlerinin boya dekolorizasyonu ve lakkaz, MnP enzim aktiviteleri üzerine olan etkisi, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12, 33-41, 2012(Fidan, S., Korcan, S.E., Ciğerci, İ.H., Erdoğmuş, ile birlikte)
4Comparison of 16S-ITS rDNA RFLP Profiles of Bacillus sp. Isolated from Milk and Different Water Sources, AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, , , 2015(Hanoğlu, Ş., Korcan S.E., Konuk, M., , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Rapid identification of coagulase negativestaphylococcus isolates from mastitic milk by RFLPanalysis of PCR amplified groel gene HSP60., 1st International Congress on advances in Veterina, 25-29 Ağustos, , 2016(KORCAN S.E,KENAR B, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sevim Feyza KUŞ, “Eber Gölü’nde Yaşayan Esox lucius (L: 1758)’un Kas Dokusu Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, , 2006(1. BULUT, s., CEMEK, m., GÖK, V., KARAÇALI, M., ile birlikte)
2Karamık Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio (L: 1758)’un Kas Dokusu Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, , 2006(2. BULUT, S. CEMEK, M.,GÖK, V., KARAÇALI, M.,, ile birlikte)
3Afyonkarahisar İli İçme Sularında Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, , 2007(BULUT,S.,KONUK, M.,, ile birlikte)
4Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, , 2008(BULUT, S., KONUK, M., CEMEK, M.,, ile birlikte)
5Eber Gölü ve Akşehir Gölü’ndeki(Afyonkarahisar) Organoklorlu Pestisit Kalıntı Miktarları, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 Ekim 2009, , 2009(5. S. BULUT, M. KONUK, M. CEMEK, L. AKKAYA, O. Y Birdane,, ile birlikte)
6Afyon Şeker Fabrikası Atık Suyunun Hordeum vulgare L. Çimlenme Yüzdesi, Kök Ucu Uzunluğu ve Mitotik İndeks Üzerine Olan Etkisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, , 2010(Arzu ÖZKARA, Dilek AKYIL, Muhsin KONUK, ile birlikte)
7Üç Farklı Pleurotus Türünün Lcc ve MnP Enzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkisinin Agar Besiyerinde Belirlenmesi, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kong, 26-29 Ekim 2010, , 2010(S. Elif Korcan, Serkan Fidan,İ. Hakkı Ciğerci , Muhsin Konuk, ile birlikte)
8Lanaset Blue 2R’nin Dekolorizasyonu Üzerine Pb ve Cd Etkisinin Pleurotus Türlerinde Spektrofotometrik olarak Belirlenmesi, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kong, 26-29 Ekim 2010, , 2010(S. Elif Korcan, Serkan Fidan, Muhsin Konuk, ile birlikte)
9Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Mikrobiyal Biodegredasyonu, 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kong, 26-29 Ekim 2010, , 2010(Dilek Akyıl, Arzu ÖZKARA, S. Elif Korcan, Muhsin Konuk, ile birlikte)
10Pyracarbolid ve Benodanil Pestisitlerinin Sitotoksisitelerinin Allium Testi ile Belirlenmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 2014(Özkara A , Akyıl D, Eren Y, , ile birlikte)
11Allium Testi ile Anilofos ve Dioxacarb Pestisitlerinin Sitotoksisitelerinin Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 2014(Özkara A , Akyıl D, Eren Y, , ile birlikte)
12Benfuracarb ve Alloxydim Sodium Pestisitlerinin Mutajenik Aktivitelerinin Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Belirlenmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, , , 2014(Akyıl D, Özkara A ,Eren Y , ile birlikte)
13Halofilik mikroorganizmalardaki dioksijenaz enzimlerinin spektrofotometrik yöntem kullanarak zamana bağlı değişimlerinin belirlenmesi, Ekoloji Sempozyumu, , , 2015(Korcan, SE, Güven K, Malkoç S, Ünal S , ile birlikte)
14Chromohalobacter sp. izolatının fizyolojik toleransının belirlenmesi, Ekoloji Sempozyumu, , , 2015(Malkoç S, Korcan SE, Bulut G, Güven K , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Lab. Klavuzu, , , , 2006(Konuk, M., Erişmiş, U.C.,, ile birlikte)
2Beneficial Usages of Halophilic Microorganisms,, Springer International Publishing, , , 2015(Korcan, S.E., Konuk, M., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Cytotechnology
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
12. Afyonkarahisar İli İçme Suları ile Eber ve Karamık Gölü Sularındaki Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi
2Bazı Mikroorganizmaların Aromatik Hidrokarbonları (fenantren, piren, naftalen) Parçalama Yeteneklerinin Araştırılması
3Büyük baş mastitislerinden izole edilen koagülazı negatif Staphylococcus sp. lerinden groEL geninin PCR-RFLP yöntemiyle identifikasyonu
4Afyonkarahisar İli ve Çevresinde Yer Alan Eber Gölü, Karamık Gölü, Akşehir Gölü Suları ve Balıkları ile İçme Suyunda Organoklorlu Pestisitlerin Belirlenmesi
5Sıcak Su Kaynaklarından Termofilik Bakteri İzolasyonu ve Biyokimyasal Karakterlerinin Belirlenmesi (AKÜ-BAP 11. FEN.BİL. 13).
6Büyük baş mastitislerinden izole edilen koagülazı negatif Staphylococcus sp. lerinden groEL geninin PCR-RFLP yöntemiyle identifikasyonu (AKÜ-BAP 11.FENED.03).
7Benodanil pestisitinin genotoksisitesinin Allium testi ve insan periferal lenfositlerinde mikronükleus test sistemleri ile belirlenmesi (AKÜ-BAP 12.FENED.09).
8Alüminyum asetat kimyasalının mutajenitesinin Allium test ve Ames/Salmonella/Mikrozom test sistemi ile belirlenmesi (AKÜ-BAP 13.FENED.02).
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The organochlorine pesticide residues in the drinking waters of Afyonkarahisar, Turkey
2Aromatic Hydrocarbons Degradation by Halophilic Archaea Isolated from Çamaltı Saltern, Turkey
3). Nutritional evaluation of seasonal changes in muscle fatty acid composition of Cammon carp (Cyprinus carpio) in Karamık Lake
4Evaluation of antibacterial, antioxidant and DNA protective capacity of Chenopodium album’s ethanolic leaf extract
5Evaluation of germination, root growth and cytological effects of wastewater of sugar factory (Afyonkarahisar) using Hordeum vulgare bioassays.
0Ödüller :
1Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2010 yılında)
2Tübitak Yayın Teşvik Ödülü(2013)
0Verdiği Dersler : 
1Tıbbi Mikrobiyoloji ve Biyokimyasal Analiz2015
2Aşı Bilgisi ve Uygulamaları2015
3Araştırma Yöntem ve Teknikleri2015
4Yabancı Dil2015
5Mesleki Yabancı Dil2015
6Hücre Biyolojisi2015
7Parazitoloji2015
8Tıbbi Labaratuar Teknikleri2015
9İş Sağlığı ve Güvenliği2015
10Biyokimya2015
11İngilizce2015
12Mutasyon ve Genetiği2015
Diğer Bilgiler :