Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ZORLU(TURİZM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi ozcan_zorlu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : BALIKESİR ÜNİ. TUR. İŞL. ve OTEL.YÜKSEKOKULU 2005
Yüksek Lisans : BALIKESİR ÜNİ. SOS.BİL.ENST. / TUR.İŞL.veOTEL. ABD 2008
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİ. SOS.BİL.ENST. / İŞLETME ABD 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Turizm kulübüDanışman20082010


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Örgüt Teorilerinde Ahlak: Kavramsal Bir İnceleme, Asia Minor Studies, 1 (2), 185-201, 2013
2Otel İşletmelerinde Restoran Şikayetlerinin Şikayet Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15, 3, 2013(Çeken H., Kara A. M., ile birlikte)
3Outsourcing in Thermal Hotel Enterprises: The Case of Turkey, Business Management Dynamics, 3 (5), 1-14., 2013(Baytok A., Soybalı H. H. , ile birlikte)
4The Effects of Service Quality on Customers' Tipping Behavior, International Journal of Academic Research in Busi, 4 (8), 430-446, 2014(YEŞİLTAŞ, M., SOP, S.A., BEYDİLLİ, E.T., ile birlikte)
5Knowledge Management Processes in Thermal Hotels: An Application in Afyonkarahisar Province, Turkey, Journal of Economic and Social Studies, (4) 1,, 159-182., 2014(Baytok, A., Soybalı, H. H. , ile birlikte)
6Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25), 161-200, 2015(Sandıkçı, M., Vural, T. , ile birlikte)
7The Role of Transformational Leader on Knowledge Sharing Practices: A Study about International Hotel Chains, European Journal of Business and Management, 6 (7), 46-61, 2014(BAYTOK, A., KURT, M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Satın Alma Karar Süreci Faktörlerinin Algılanan Değere Etkisi: Otel İşletmelerindeki Hizmetlere Yönelik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü D, 13 (24), 254-274, 2010(Emir O., ile birlikte)
2Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkileri: Termal Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma , SOİD DERGİ, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 7 (4), 50-61, 2010(KARA M. A, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Knowledge Management Processes in Thermal Hotels: An Application in Afyonkarahisar Province, Turkey, International Conference on Economic and Social St, 11/13 Mayıs 2103, 13, 2013(Baytok A., Soybalı H. H., ile birlikte)
2The Effects of Transformational Leadership Behaviors on Organizational Identification: An Application in Hotel Enterprises., 2nd International Interdisciplinary Business-Econo, 16-19 July, 418-431, 2014(Baytok, A., Soybalı, H.H., Çelik, S., Özdemir, C., ile birlikte)
3CONTRIBUTIONS OF COUNTRYSIDE RESTAURANTS TO RURAL TOURISM: A MANAGERIAL PERSPECTIVE, International Tourism and Hospitality Management C, 30.09-04.10.2015, , 2015(Avan A., Demircan S., ile birlikte)
4MANAGEMENT OF ON-LINE SALES CHANNELS AT HOTELS: CHANNEL MANAGER SYSTEM, International Tourism and Hospitality Management C, 30.09-04.10.2015, , 2015(AVAN, A., BAYTOK, A., TOKER, M. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Termal Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları: Ege Bölgesi Örneği, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan, 295, 2008(Baytok A, Emir O, Soybalı H, ile birlikte)
2Öğrenme Odaklılığın ve İşin Özelliklerinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık 2013, 121-143, 2013(Yeşiltaş, M., P. Kanten, S. Kanten, H. Çeken, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyonkarahisar'daki 5 Yıldızlı Termal Oteller, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 4 Bölüm, 77-108 , , 2012(Avan, A., ile birlikte)
2Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları İle İlgili Diğer Konular, Grafiker Yayınları, 13. Bölüm 551-630, , 2015(Beydilli E. T., ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
1Alternatif Turizm Türleri 01.08.2010 Kanal 3 Radyo ve Televizyon / İklim Yaşam Programı /Konuşmacı
2Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar, Yürütme Kurulu Üyesi
3Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi, 06-09 Haziran 2012, Afyonkarahisar. Katılımcı.
4MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,13-15 Aralık 2012, Çalışma Kurulu Üyesi
5Afyonkarahisar III. Kent Kurultayı 04–05 Haziran 2009, AFYONKARAHİSAR, Düzenleme Kurulu Üyesi
6Uluslararası Katılımlı 7. Seramik Kongresi 26/28 Kasım 2008 /AFYONKARAHİSAR, Düzenleme Kurulu.
7Termal ve Maden Suları Konferansı 24–25 Nisan 2008 / AFYONKARAHİSAR, Kongre Raportörlüğü
0Toplumsal Katkılar :
1 “Alternatif Turizm Türleri” 01 Ağustos .2010 / Megabirlik Medya Kanal 3 TV. İklim ve Yaşam Programı AFYONKARAHİSAR, Konuşmacı
0Verdiği Dersler : 
1MESLEK ETİĞİ (SEÇMELİ)2011
2YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II2011
3KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ2011
4GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ2011
5GİRİŞİMCİLİK2011
6SATIŞ YÖNETİMİ2011
7KONAKLAMA İŞLETMLERİ MUHASEBESİ2011
8Seyahat İşletmeleri Muhasebesi2015
9Genel Muhasebe II2015
10Tur Organizasyonu ve Yönetimi2015
11Turizmde Girişimcilik2015
Diğer Bilgiler :