Yrd.Doç.Dr. ALPARSLAN ÖZMEN(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi aozmen@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : PAZARLAMA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : DOKUZEYLÜL ÜNİ.İ.İ.B.F. İŞLETME 1984
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.YÖNETİM-ORGANİZASYON 1995
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.İŞLETME ABD 2003
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması, Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 2014;5(1), 29-34, 2014(Şensoy N,Doğan N,Ercan A,Karabekir H.S., ile birlikte)
2The Relationship Between Employess' Perceptions Towards Sectoral Reputation And Corporate Reputation In Health Care Institutions And The Effective Factors, Journal of Yasar University, 2014;9(34), 6083-6098, 2014(Çakır T, Doğan İ, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal (BERJ), 4/2, 37-53, 2013(Onaran B., Bulut Z. A., ile birlikte)
2Hasta Memnuniyeti, Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 5/5, 2013, 2013(Şensoy N., Ercan A., ile birlikte)
3Siyasal Pazarlama Faktörlerinin Seçmen Eğilimi Üzerindeki Etkileri: Afyonkarahisar İl Merkezinde Bir Uygulama, E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 6/4- 400-421, , 2011(Öcal H., Topcu B., Yüksel B., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Öğrenen Turizm Bölgelerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, International Conference On Eurasion Economies, 1-3Haziran/2014, 997-1006, 2014(Ciğerci E., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Pazarlama Departmanı ile Pazarlama Fonksiyonunun Bütünleşmesi: Üretim İşletmesinde Pazarlama Departmanının Gerçekte Ne Tür Sorumluluklar Üstlendiğine İlişkin Bir Araştırma, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 30.06.2002, 61, 2002("Yüksel B.","Öz F.", ile birlikte)
2Popüler Kültür Öğelerinin Pazarlama Açısından Önemi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personelinin Kültürel Tüketim Profili Üzerine Bir Araştırma (Poster), 6.Ulusal Pazarlama Kongresi, , 331, 2001("Göksel T.","Öz F.", ile birlikte)
3Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetine Yönelik Bir Saha Araştırması (Poster), II. Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi, 18-21 Mart , 37-38, 2010(Şensoy N., Doğan N., Ercan A., Karabekir H., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Stratejik Küresel Pazarlama, Eflatun, 591, , 2009("Öztürkler H.","Ay C.","Yüksel B","Marangoz M.","Baltacıoğlu T.","Karayel Bilbil E.","Aksu S.","Erdal M.","Şahin A.",Tanyeri M.","Yağcı M. İsmail",Aydın K.","Nardalı S.","İnal M.Emin","Korkmaz S.","Demirbağ Kaplan M.","Savaş Gün F.","Telli Yamamoto G, ile birlikte)
2Küresel ve Çok Kültürlü Pazarlarda Marka Konumlandırma, Eflatun, 591, , 2009(, ile birlikte)
3Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Nobel Yayınevi, 50, , 2013(Ağar C.C, Akgemci T., Aydoğan E., Aypek N., Cop R., Eleren A., Haşıloğlu S.B., Özer G., Özer K., Süer İ., Şamiloğlu F., Tuzcu A., ile birlikte)
4Stratejik Küresel Pazarlama 2. Baskı, Efil Yayınevi, 665, , 2013(Bakırtaş İ., Yağcı M.İ., Öztürkler H., Aydın K., Ay C., Nardalı S., Onaran B., İnal M.İ., Marangoz M., Korkmaz S., Baltacıoğlu T., Kaplan M.D., Gün F.S., Bilbil E.K., Yamamoto G.T., Aksu S., Bayraktaroğlu G., Erdal M., Arpacı T., Şahin A., Gürgen E.,, ile birlikte)
5Küresel ve Çok Kültürlü Pazarlarda Marka Konumlandırma, Efil Yayınevi, 31, , 2013(Bakırtaş İ., Yağcı M.İ., Öztürkler H., Aydın K., Ay C., Nardalı S., Onaran B., İnal M.İ., Marangoz M., Korkmaz S., Baltacıoğlu T., Kaplan M.D., Gün F.S., Bilbil E.K., Yamamoto G.T., Aksu S., Bayraktaroğlu G., Erdal M., Arpacı T., Şahin A., Gürgen E.,, ile birlikte)
6Uluslararası Pazarlamada Ürün ve Marka Kararları, Lisans Yayıncılık, 175-233, , 2014
7Kobiler İçin Temel Markalaşma Rehberi, Abigem, 87, , 2014(Kayabaşı H., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Stratejik Küresel Pazarlama
0Yönettiği Tezler
1Tedarik Zinciri Yönetiminde Tahminleme ve Planlama İşbirliğinin Rekabet Gücüne Etkisi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Mehmet Demirtaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
2Televizyon Reklamlarında Star Kullanımının Tüketiciler Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama, Betül Berrin Ulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
3Turizm İşletmelerinde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama, Semih Bağana , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
4Türk Lojistik Altyapısının İntermodal Taşımacılık Açısından Değerlendirilmesi, Hüseyin Fehmi Yersel, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
5Hasta Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Bir Uygulama, Filiz Özden Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
6Kamu Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Ve Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama (AFJET) , Mehmet Talha Hancıoğlu , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
7Tüketici Yeniliği Ve Yeniliklerin Benimsenmesi: Bir Yenilik Olarak Mobil İnternetin Benimsenmesi, Bekir Köse, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Projesi Ve Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama
2Siyasal Pazarlama Faktörlerinin Seçmen Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Afyon İl Merkezinde Bir Uygulama
3Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetine Yönelik Bir Saha Araştırması
4Ürün adaptasyonu ile ihracat performansıarasındaki ilişki: Mobilya, Hazır Giyim ve deri sektörü üzerinde bir araştırma
0Diğer Etkinlikler
17. Ulusal Pazarlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
0Verdiği Dersler : 
1Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret2013
2Uluslararası Pazar Analizi2013
3Marka Yönetimi2013
4Marka Yönetimi ve Araştırmaları2013
5Uluslararası Pazarlama Yönetimi2013
6Hizmet Yönetimi ve Pazarlaması2013
7Hizmet İşletmelerinde Pazarlama2013
8Hizmet Sektöründe Pazarlama Uygulamaları2013
9Pazarlama İlkeleri2013
Diğer Bilgiler :