Doç. Dr. RECEP KEŞLİ()
E-posta Adresi recepkesli@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı2013-
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü2013-
Afyon Kocatepe ÜniversitesiTıp Fakültesi, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araş2013-
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÖğrenci Danışmanlığı Komisyonu Üyeliği2013-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Comparison of the diagnostic accuracy of 5 different stool antigen tests for the diagnosis of Helicobacter pylori infection., Helicobacter, 18, 384-91, 2013(Korkmaz H, Karabaglı P, Terzi Y. , ile birlikte)
2Levels of serum soluble P-selectin and E-selectin in psoriatıc patients., Ann Dermatol, 26(2), 275, 2014(Ataseven A, Ataseven H, Ozturk P, Ozdemir M, ile birlikte)
3Akciğer iskemi reperfüzyonunun indüklediği böbrek hasarında karnosol ön koşullaması, T Gogus Kalp Damar Cerr Derg, 22(4), 816-20, 2014(Apillioğulları B, Esme H, Yüceaktaş H, Yoldaş B. , ile birlikte)
4Assessment of lipocalın 2, clusterin, soluble tumor necrosıs factor receptor-1, interleukine-6, homocysteine and uric acıd levels in patients with psoriasis., Dis Markers , 2014:541709. , 10.1155/2014/541709. , 2014(Ataseven A, Kurtipek GS, Ozturk P. , ile birlikte)
5Novel inflammatory markers in psoriasis vulgaris: vaspin, vascular adhesion protein-1 (vap-1), and ykl-40., G Ital Dermatol Venereol, , , 2014(Ataseven A, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ocular penetration of topically applied %1 daptomycin in a rabbit model. , J Ocul Pharmacol Ther, 29, 75-8, 2013(Sakarya R, Sakarya Y, Ozcimen M, Alpfidan I, Kara S. , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Determinaiton of seroprevalence rates of hepatitis A virüs infection in province of Afyonkarahisar in different age groups. , Göztepe Tıp Derg, 29 (2), 94-98, 2014(Aşcı Z, Akgün S, Demirtürk N. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Determination of seroprevalnce rates of hepatitis A virüs infection in province of Afyonkarahisar in different age groups. , 4th SEEC Chemotherapy and Infection 2013, 15-17 Kasım, P-26, 2013(Aşcı Z, Akgün S, Demirtürk N. , ile birlikte)
2Identification of the microroganisms isolated from blood cultures and determination of the antimicrobial resistance rates. , 4th SEEC Chemotherapy and Infection 2013, 15-17 Kasım, P-54, 2013(Er H, Aşık G, Yoldaş O, Demir C,, ile birlikte)
3Distribution of the bacteria and antimicrobial resistance rates isolated from lower respiaratory tract specimens, obtained from hospitalized paitents., 4th SEEC Chemotherapy and Infection 2013, 15-17 Kasım, P-55, 2013(Aşık G, Demir C,Yoldaş O, Er H. , ile birlikte)
4Microrganisms isolated from catheter cultures and antibiotics resistance in the last four years (2009-2013) at microbiology Laboratory of Afyon Kocatepe University Hospital. , 4th SEEC Chemotherapy and Infection 2013, 15-17 Kasım, P-58, 2013(Aşık G, Demir C, Ulu S, Yoldaş O, Er H., ile birlikte)
5Determination of resistance rates to majör anti-tuberculosis drugs in Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) strains by using BACTE 460 TB and BACTEC MGIT 960 systems. , 4th SEEC Chemotherapy and Infection 2013, 15-17 Kasım, , P-59, 3013(Aşık G, Ulaslı SS, Demir C, Er H, Yoldaş O, ile birlikte)
6-, 4th South East European Conference (SEEC) on Chemo, 15-17 Kasım, -, 2013
7Determination of the frequency of rotavirus and adenovirus in children with acute gastroenteritis and molecular epidemiology of rotavirus., 2 nd International Molecular Immunology & Immunoge, 27-30 Nisan 2014, P044, 2014(Oztas S, Asık G, Altındiş M, Yoldas O. , ile birlikte)
8An ınvestigation of crrbapenemase genes in carbapenem resistant Klebisella pneumoniae strains. 2 nd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-II), 2 nd International Molecular Immunology & Immunoge, 30 Nisan, 2014, P045., 2014(Asık G, Demir C, Yoldas O, Cetinkaya O. , ile birlikte)
9The role of neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in the exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease., ATS (American Thoracic Society), 21 Mayıs 2014, A5897, 2014(Kurtipek E, Bekci T.T. Erdem S.S., Terzi Y., ile birlikte)
10Resveratrol, thymoquinone and caffeic acid phenethyl ester inhibit Pseudomonas aeruginosa lipopolysaccharide-induced inflammation and cell death in human alveolar epithelial a549 cells. , IFCC WorldLab Istanbul 2014 , 26 Haziran 2014, S985, 2014(Celik S, Ozyurek A, Ulasli SS, Gunay E, Unlu M. , ile birlikte)
11Prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in Turkish men with primary infertility., The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:257., 2014(Köse M, Mermer MS, Aksoy E, Pektas MK. , ile birlikte)
12Assessment of evidence for positive association and seroprevalence of hepatitis B and C in diabetic patients in a developing country., The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:258., 2014(Korkmaz H, Pamuk BO, Ipekci SH, Terzi Y, Kebapçılar L. , ile birlikte)
13Comparison of the diagnostic accuracy of 5 different stool antigen tests for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. , The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:259., 2014(Korkmaz H, Karabagli P, Terzi Y. , ile birlikte)
14The Prevalence of infectious agents in patients with systemic sclerosis., The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:260., 2014(Bilgin H, Kocabas H, ile birlikte)
15The clinical and laboratory features of acute meningitis in childhood. , The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:398., 2014(Emirorglu M, Kılıcaslan M. , ile birlikte)
16Adults born between 1945 and 1965 in Turkey might need one time hepatitis C testing(Multicenter Study). , The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (C, 27 Eylül 2014, P:427., 2014(Altindis M, Demiray T Köroğlu M, Atasoy AR, Tosun S, Ozdemir M, Aksozek A, Ece G, Cetinkol Y, Guducuoglu H. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Suçiçeğinin nadir bir koplikasyonu: Varisella artriti., 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs , 212, 2013(Özdemir H, Kocaoğlu Ç, Böke B, Çelik İ, Keşli R, Özel A. , ile birlikte)
2Sfenoid sinüs mukoseline ikincil akut bakteriyel menenjit, 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs , 212, 2013(Özdemir H, Kocaoğlu Ç, Böke B, Akkaya O, Övet G, Kıvrak HY, Özel A. , ile birlikte)
3Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının Atak ve Stabil Dönemlerinde Plazma Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Seviyelerinin Değerlendirilmesi., TUSAD 35. Ulusal kongresi, 2-6 Ekim, 122, 2013(Kurtipek E, Bekçi TT, Eroğlu F, Akın B, Kurku H. , ile birlikte)
4Afyon Kocatepe Üniverstiesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli yoğun bakım ünitelerine ait kan kültürlerinden izole edilen Candidların tiplendirirlemsi ve antifungal direncin belirlenmesi (2008-2013). , 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 20-13 Kasım , 332, 2013(Yoldaş Ö, Aşık G, Er C, Demir C, ile birlikte)
5-, II. Ulusal Kocatepe Tıp Öğrenci Kongresi, 1-3 Kasım, -, 2013
6Karbapenem dirençli Klebsiella peneumoniae izolatlarının genotipik özelliklerinin araştırılması. , 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, 43, 2014(Aşık G, Demir C, Yoldaş Ö, Çetinkaya Ö. , ile birlikte)
7Klinik örenklerden izole edilen Entreokok suşlarında belirlenen glikopeptid direncinin yıllara göre değişimi. , 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 20 Nisan 2014, 66, 2014(Yoldaş Ö, Aşık G, Çetinkaya Ö, Demir C. , ile birlikte)
8Enterobacteriaceae üyelerinde karbapenem direnci ve dirençten sorumlu enzimlerin varlığının araştırılması., 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongr, 7 Haziran 2014, 120, 2014(Bulut A, Aşık G, Demir C, Er H, Altındiş M, ile birlikte)
9Afyon, Karabük ve Konya illerinde rotavirus genotip dağılımındaki güncel durum. , 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongr, 7 Haziran 2014, 139, 2014(Altındiş M, Öztaş S, Aşık G, Acar S, Karagöz A, Durmaz R. , ile birlikte)
10Antiviral tedavi almayan düşük risk gruplarına ait serum örneklerinden elde edilen anti-HCV, HCV-RNA ve HCV genotiplendirme sonuçlarının incelenmesi., 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongr, 7 Haziran 2014, 141, 2014(Demir C, Keşli, G, Yoldaş Ö, Çetinkaya Ö. , ile birlikte)
11Mycobacterium tuberculosis tanısında iki farklı boyama yöntemlerinin (Ehrlich Ziehl Neelsen, Auramin Rodamin) iki farklı kültür yöntemleri ile (MGIT 960, LJ) karşılaştırılarak incelenmesi. , XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 304, 2014(Çetinkaya Ö, Aşık G, Yoldaş Ö, Demir C. , ile birlikte)
12Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tiroid otoantikorları prevelansının araştırılması. , XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 330, 2014(Çetinkaya Ö, Aşık G, , Demir C, Bozkurt E, Çelik S. , ile birlikte)
13Tip1 Diabetes Mellitus (DM)’lu hastalarda tiroid otoantikorlarının varlığının araştırılması., XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 331, 2014(Çetinkaya Ö, Bozkurt E, Aşık G, , Demir C, , Çelik S. , ile birlikte)
14Tiroid otoantikorları ile Antinükleer Antikor (ANA) birlikteliğinin incelenmesi., XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 332, 2014(Çetinkaya Ö, Aşık G, , Demir C, Bozkurt E. , ile birlikte)
15Kist Hidatik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon Testi (IHAT) ile Indirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) yöntemlerinin karşılaştırılması. , XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 336, 2014(Çetinkaya Ö,Aşık G, Yoldaş Ö, Demir C, Çufalı D, Pektaş B. , ile birlikte)
16Antibiyotik ilişkili ishal yakınmalı hastalarda Entamoeba histolytica pozitifliği. , XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2014, 340, 2014(Yoldaş Ö, Altındiş M, Aşık G, Çetinkaya Ö, Çufalı D. , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Antibiyotik duyarlılık testleri ve laboratuvar uygulamaları. , Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 15, , 2013
0Editorlük veya Hakemlikler
1Viral Hepatit Dergisi VHD-46220
2Selçuk Tıp Dergisi
3J Microbiol Open Acess
4Microbiology Insights
5Pan African Med J
6Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology
7Infectious Diseases
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Comparison of the diagnostic accuracy of 5 different stool antigen tests for the diagnosis of Helicobacter pylori infection.
Diğer Bilgiler :