Öğr.Grv. HÜSNA DOĞAN(BAYAT MYO)
E-posta Adresi husnadogan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İnsan Kaynakları Yönetimi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme 2007
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Organizasyon 2014
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Effects Of Demographic Factors On Perceived Customer Satısfaction Between Public And Private Banks: Turkey Example, International Journal of Information Technology an, 22(1), 1-7, 2014(Serin E. A. ve Balkan O., ile birlikte)
2The Perception And Causes of Mobbing: Turkey Example, Journal of Business Economics and Finance, 3(1), 5-17, 2014(Emin S.A. ve Balkan O., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri Arasındaki Ast-Üst İlişkisi Örneği Esasında Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri,, Selçuk Üniv. Hukuk Fak. Dergisi, Cilt., 22(1), 27-57, 2014(Mecek M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Üniversite Merkez Kampüsleri Dışındaki Meslek Yüksekokullarıda Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri,, UMYOS'2015 (Uluslararası MYO Sempozyumu), 21-23 Mayıs 2015, , 2015(Mecek M., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1İstihdam Açısından Yerel Yönetimlerin Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetimi, BEKAD Yayınları, 209-272, , 2015(Mecek M., ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1İnsan Kaynakları Yönetimi2013
2İnsan Kaynakları Yönetimi2013
3Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi2013
4Davranış Bilimleri 12013
5Davranış Bilimleri 22014
6Halkla İlişkiler2013
7Performans Yönetimi2015
8Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi2015
9Örgütsel Davranış2014
Diğer Bilgiler :