MELTEM DİLEK(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mdilek@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : DENDRİMERLER, YENİLEBİLİR FİLMLER, DOĞAL ÜRÜNLER
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ. FEN EDB. FAK. KİMYA 1993
Yüksek Lisans : AKDENİZ ÜNİ. FEN BİL. ENS. KİMYA 1997
Doktora : AKDENİZ ÜNİ. FEN BİL. ENS. KİMYA 2004
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kimya Mühendisliği Bölüm BaşkanlığıBölüm Başkanlığı2012 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Water Sorption and Water Vapour Permeability Properties of Polysaccharide (Locust bean gum) Based Edible Films, Lebensm.- Wiss. u. –Technol., 33, 63-67, 2000(Tutaş M, ile birlikte)
2Production of Rose Absolute from Rose Concrete, Flavour and Fragrance Journal, 18, 26-31, 2003(Tutaş M, ile birlikte)
3Mechanical and Light Transmittance Properties of Locust Bean Gum Based Edible Films, Turkish Journal of Chemistry, 28, 163-171, 2004(Tutaş M, Bozdemir Ö. A, ile birlikte)
4Gas Chromatographic Investigation of Rose Concrete, Absolute, and Solid Residue, Flavour and Fragrange Journal, 20, 481-486, 2005(Aycı F, Bozdemir Ö.A, Tutas M, ile birlikte)
5Synthesis and Characterization of Poly(aryl ether) Dendritic Structure Functionalized with Coumarin Derivatives, Reactive and Functional Polymers , 65, 317-327, 2005(Tutaş M, Atasoy B, Bozdemir Ö.A, ile birlikte)
6Convergent Synthesis of Fluorinated Dendrons Using Mesylate Activation Route, Turkish Journal of Chemistry, 31, 389-396, 2007(Bozdemir Ö.A, Tutaş M, ile birlikte)
7Synthesis of Poly(aryl ether) Dendritic Structures Based on Calix[4]arenes, Journal of Macromolecular Science, 46, 591-596, 2009(Kezer F, ile birlikte)
8Antimicrobial Activity of an Endemic Species, Thermophis Turcia, Turkey, Kuwait Journal of Science ? Engineering, 36, 101-112, 2009(Korcan S.E., Ciğerci İ.H., Kargıoğlu M., Cenkci, S., Konuk, M. , ile birlikte)
9Synthesis and Evaluation of Thermal Propertiesof Fluorinated Poly(aryl ether) Dendritic Structures, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure an, 47, 26--32, 2010(Erol, I., ile birlikte)
10“Synthesis of Fluorinated Poly(aryl ether) Dendritic Structures Based on Calix[4]arenes”, Journal of Macromolecular Science , Part A: Pure a, 47, 26-32, 2010(EROL I., ile birlikte)
11Synthesis and Characterization of Novel Methacrylate Copolymers based on Sulfonamide and Coumarine: Monomer Reactivity Ratios, Biological Activity, Thermal Stability, and Optical Properties, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemis, Vol. 48,, 4323–4334, 2010(EROL, I., ŞANLI, G., ÖZCAN, L., ile birlikte)
12Application of Locust Bean Gum Edible Coating to Extend Shelf Life of Sausages and Garlic-Flavored Sausage , Journal of Food Processing and Preserv, 35, 410-416, 2011(Polat, H., Kezer, F., Korcan E., , ile birlikte)
13Perfluorinated Dendrimers Based on Calix[4]arenes and Perfluorinated Dendrimers Based on Calix[4]arenes and Cyclam: Synthesis, Thermal Properties and Biological Activities, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure an, 50, 844–854, 2013(Kadir Kadayifci, Tuncay Tomek, Elif Korcan, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Determination of The Amount of Oil and Its Fatty-Acid Composition in Pistacia Terebinthus L. Fruits Using The Gas Chromatographic Method, International Journal of Chemistry, 13, 9-12, 2003(Tutaş M, ile birlikte)
2Development and characterization of pH-sensitive locust bean gum-alginate microspheres for controlled release of ibuprofen, J. DRUG DEL. SCI. TECH., 24 (6) , 613-619, 2014(Bulut E, ile birlikte)
3Poly(aryl ether) Dendritic Structures Based on 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane Core: Synthesis, Characterization, Photophysical Properties and Biological Activity, Asian Journal of Chemistry, 27(7), 2587-2592, 2015(Dilek Ö, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Production of Rose Absolute from Rose Concrete and Determination of It’s Properties, International Symposium on essential oils (28th I, 1-3/Ekim/1997, , 1997(Kürkcüoğlu, M., Tutaş, M., , ile birlikte)
2Inhibitor action of quercus robur and pomegranate peel extracts on the corrosion of steel in geothermal fluid, XI. International Corrosion Symposium, 22-25 Ekim 2008, 349, 2008(Büyüksağiş A, Kargıoğlu M, , ile birlikte)
3Preparation And Characterization Of Sodium Alginate-Locust Bean Gum Blend Microspheres For Controlled Release Of Ibuprofen, 10 th International Symposium on Pharmaceutical, 26-29 Haziran 2012, , 2012(Bulut E, ile birlikte)
4Investigation of Biofuel Production via Pyrolysis of Poppy Capsule Pulp, Turkish-German Conference on Energy Technologies, 14.10.2014, 10, 2014(Hopa DY, Yılmaz N, Alagöz O, Helvacı A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Keçiboynuzu Çekirdeği Polimerinden Yapılan Yenilebilir Filmlerin Su Buharı Geçirgenliğine Plastikleştirici (PEG 200, 400, 600, 1000) Etkisinin İncelenmesi, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31-04 Eylül 1997, , 1997(Tutaş M, Bozdemir Ö.A , ile birlikte)
2Keçiboynuzu Çekirdeği Polimerinden Yapılan Yenilebilir Filmlerin Su Buharı Geçirgenliklerine Plastikleştirici (gliserin, sorbitol, propilen glikol) Etkisinin İncelenmesi, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31-04 Ağustos 1997, , 1997(Bozdemir Ö.A, Tutaş M , ile birlikte)
3Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendritik Yapıların Sentezi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, , 2002(Tutaş M, Atasoy B, Bozdemir Ö.A, ile birlikte)
4Gül Konkretinden Gül Absolü Üretimi ve Absolü Ürününün Karakterizasyonu, III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 19-21 Haziran 2002, 1, 2002(Aycı F, Tutaş M, ile birlikte)
5Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendritik Yapıların Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 08-11 Eylül 2003, , 2003(Bozdemir ÖA, Tutaş M, Atasoy B, ile birlikte)
6Perfloro Aromatik Uç Grup Taşıyan Dendronların Sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 08-11 Eylül 2003, , 2003(Bozdemir ÖA, Tutaş M , ile birlikte)
7Gül Konkretinin Kromatografik Yöntemlerle İncelenmesi, IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 17-19 Eylül 2003, , 2003
8Kükürt Grubu Taşıyan Polimerik Yapıdaki Kaliksaren Türevlerinin Sentezi Ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, , 2006(Uysal Akkuş G, Sayın S, Kanbak M.Ç, Aslan S, ile birlikte)
9İşlenmiş Et Ürünlerinde Yenilebilir Kaplamaların Uygulamaları, XXI Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, , 2007(Polat H, Kezer F, ile birlikte)
10Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Florlu Uç Grup Taşıyan Poli(Aril Eter) Dendritik Kaliksarenlerin Sentezi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-02 Temmuz 2009, , 2009
11Cyclam Çekirdekli, Florlu Uç Grup Taşıyan Poli(Aril Eter) Dendrimerlerin Sentezi, 24. Ulusal Kimya Kongresi , 29 Haziran-02 Temmuz 2009, , 2009(Tömek T, Kadayifci K, ile birlikte)
12Keçiboynuzu Çekirdeği Bazlı Kaplamaların Kaşar Peynirinin Raf Ömrünü Uzatmada Uygulanması, 11. ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, 140, 2014(Soydan MB, ile birlikte)
13Papaver Somniferum L. Çiçeklerinin Esansiyel Yağ içeriği, Antimikrobiyal ve Antifungal Özelliklerinin Belirlenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, 30, 2014(Gültepe A, Öztaşan N., ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Kükürt Grubu Taşıyan Kaliksaren Türevlerinin Sentezi Ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi , Mehmet Çağatay KANBAK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
2Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(Aril Eter) Dendritik Kaliksarenlerin Sentezi, Fatma KEZER, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
3Cyclam Çekirdekli, Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(Aril Eter) Dendrimerlerin Sentezi, Özlem DİLEK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
4Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Florlu Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendritik Kaliksarenlerin Sentezi, Kadir KADAYİFCİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
5İşlenmiş Et Ürünlerinde Yenilebilir Filmlerin Ve Kaplamaların Uygulamaları Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bil. Enst., 2007., Hüseyin POLAT, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
6Cyclam Çekirdekli Pentaflorlu Uç Grup Taşıyan Poli (Aril Eter) Dendrimerlerin Sentezi, Tuncay TÖMEK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
7Keçiboynuzu çekirdeği bazlı kaplamaların kaşar peynirinin raf ömrünü uzatmada uygulanm, Muhammet Barış SOYDAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Gül Konkretinden Gül Absolü Üretimi ve Özelliklerinin Saptanması
2Keçiboynuzu Çekirdeği Polimerinin Karakterizasyonu
3Kromofor Uç Gruplu Poli(arileter) Dendritik Hiperdallı Yapıların Sentezi ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
4Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendritik Yapıların Sentezi. Araştırmacı.
5Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Floro Aromatik Uç Grup Taşıyan Dendritik Yapıların Sentezi
6Kükürt Grubu Taşıyan Biscalix(4)aren Türevlerinin Sentezi ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
7Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter)Dendritik kaliksarenlerin Sentezi
8Cyclam Çekirdekli, Kromofor Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendrimerlerin Sentezi
9Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Florlu Uç Grup Taşıyan Poli(aril eter) Dendritik Yapıların Sentezi
10Keçiboynuzu Çekirdeği Bazlı Kaplamaların Kaşar Peynirinin Raf Ömrünü Uzatmada Uygulanması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Water Sorption and Water Vapour Permeability Properties of Polysaccharide (Locust bean gum) Based Edible Films
2Production of Rose Absolute from Rose Concrete
3“Convergent Synthesis of Fluorinated Dendrons Using Mesylate Activation Route”
4Synthesis and Characterization of Poly(aryl ether) Dendritic Structure Functionalized with Coumarin Derivatives
5Synthesis and characterization of novelmethacrylate copolymers based on sulfonamide and coumarine: Monomer Reactivity Ratios, Biological Activity, Thermal Stability and Optical Properties
6Gas Chromatographic Investigation of Rose Concrete, Absolute, and Solid Residue
7“Synthesis of Poly(aryl ether) Dendritic Structures Based on Calix[4]arenes”
0Verdiği Dersler : 
1Alatli Analiz II2009
2Aletli Analiz I2008
3Polimer Kimyası (Seç.)2008
4Kimya Lab. Güv. Çal. Esas. (Seç.)2008
5Kimyada Formüladyon (Seç)2008
6Ayırma Yöntemleri2008
7Spektroskopik Yöntemler I2008
8Kimya Tarihi (Seç)2009
9Doğal Ürünler Kimyası 2009
10Spektroskopik Yöntemler II2009
11Spektroskopik Yöntemler II2009
12Fizikokimya2012
13İleri Spektroskopik Yötemler I2012
14Genel Kimya2012
Diğer Bilgiler :