Doç. Dr. LEVENT ÖZCAN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi leventozcan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Elektrokimyasal Sensörler, Modifiye Elektrotlar, İletken Polimerler, Fotoelektrokimya
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Anadolu Üni.Fen Fak. Kimya Bölümü 1999
Yüksek Lisans : Anadolu Üni., Fen Bil. Enst., Fizikokimya ABD 2002
Doktora : Anadolu Üni. Fen Bil. Enst., Analitik Kimya ABD 2008
Doçentlik : 2014
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kimya BölümüBölüm Başkan Yardımcılığı20112014
Fen Bilimleri EnstitüsüFen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard.2014-
Biyomedikal MühendisliğiBölüm Başkanlığı2016 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Determination of paracetamol based on electropolymerized-molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode, Sensors & Actuators B: Chemical, 127, 362-369, 2007(Şahin Y, ile birlikte)
2Nonenzymatic Glucose Biosensor based on Overoxidized Polypyrrole Nanofiber Electrode Modified with Cobalt(II) Phthalocyanine Tetrasulfonate, Biosensors and Bioelectronics, 24, 512-517, 2008(Şahin Y, Türk H, ile birlikte)
3Electrochemical Preparation of a Molecularly Imprinted Polypyrrole-modified Pencil Graphite Electrode for Determination of Ascorbic Acid, Sensors, 8, 5808-5821, 2008(Şahin M, Şahin Y, ile birlikte)
4Determination of ascorbic acid by polypyrrole potentiometric detector in Ion Chromatography, Biosensors and Bioelectronics, 24 (12), 3492-3497, 2009(Şahin M, Usta B, Şahin Y, ile birlikte)
5The substituent effects on the structure and surface morphology of polyaniline, Journal of Applied Polymer Science, 115 (5), 3024-3030, 2010(Şahin M, Özcan A, Usta B, Şahin Y, Pekmez K, ile birlikte)
6Synthesis and Characterization of Novel Methacrylate Copolymers based on Sulfonamide and Coumarine: Monomer Reactivity Ratios, Biological Activity, Thermal Stability, and Optical Properties , JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTR, 48, 4323-4334, 2010(Erol I, Sanli G, Dilek, Dilek M, ile birlikte)
7Synthesis, Characterization, Biological Activity, and Thermal Stability of New Styrenic Polymer Having Pendant Ketone and Its Some Derivatives, Polymer Engineering and Science, 53, 1383-1393, 2013(İbrahim Erol, Zehra Şahin, ile birlikte)
8Electroanalytical Determination of Some Sulfonamides on Overoxidized Polypyrrole Electrodes , AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY , 64, 965-972 , 2011(Ozkorucuklu SP,Sahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
9Synthesis, characterization, thermal and optical properties of styrene derivatives having pendant p-substituted benzylic ether groups, J. Therm. Anal. Calorim., 114, 377-385, 2013(İbrahim Erol, Sedat Yurdakal, ile birlikte)
10Photoelectrocatalytic selective oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol in water by TiO2 supported on titanium anodes, Applied Catalysis B: Environmental, 132-133, 535-542, 2013(S. Yurdakal, V. Augugliaro, V. Loddo, S. Palmas,G. Palmisano, L. Palmisano, ile birlikte)
11Synthesis, Conformational and Spectroscopic Characterization of Monomeric Styrene Derivatives Having Pendant p-Substituted Benzylic Ether Groups, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolec, 111, 97-103, 2013(Çınar M, Karabacak M, Erol İ, ile birlikte)
12N-doped anatase-rutile photocatalysts for aromatic aldehyde synthesis under UV and solar irradiation, Science of Advanced Materials, , 7, 2306-2316, 2015(Tek BS, Yurdakal S, Augugliaro V, Loddo V, Palmisano G, ile birlikte)
13Selective photooxidation of ortho-substituted benzyl alcohols and the catalytic role of ortho-methoxybenzaldehyde , Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chem, 328, 122-128, 2016(Scandura G, Palmisano G, Yurdakal S, Tek BS, Loddo V, Augugliaro V, ile birlikte)
14Selective photoelectrocatalytic oxidation of 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde in water by using Pt loaded nanotube structure of TiO2 on Ti photoanodes, Catalysis Today, org/10.1016/j.cattod.2016.07.024, , 2016(Yalcın, P., Oguzhan A., Yurdakal, S., ile birlikte)
15Electrochemical Determination of Bisphenol A with Pencil Graphite Electrodes Modified with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Fe(II) Phthalocyaninetetrasulfonates, Analytical Sciences, 32:, 881-886, 2016(Altuntaş M, Büyüksağiş A, Türk H, Yurdakal S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of vitamin E and selenium on tissue bio-element status in organophosphate toxicity of rats, Pesticide Biochemistry and Physiology, 98 (1), 9-18, 2010(2) Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Büyükben A, Aymelek F, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Electrochemical Detection of Tumor Necrosis Factor Gene Sequence Based on Imprinting Polypyrrole Modified Electrode, XII. International Biomedical Science and Technolo, İzmir , Turkey, 20-23 September, 2005(Özcan A, Şahin Y, Kadayıfçılar PK, Arıksoysal DÖ, Özsöz M, ile birlikte)
2Substituent Effect on the Morphology of Polyanilines, German-Turkish University Conference and Project M, Germany, 26-28 February, 2007(Şahin Y, Özcan A, Ercan B, Cılaz M, ile birlikte)
3Synthesis, Characterization and Electrochemical Behaviour of Soluble Fluoro- and Chloro-Polyaniline, 58th Annual Meeting of the ISE, Banff, Canada, 9-14 September, 2007(Şahin Y, Şahin M, Özcan A, Ercan B, ile birlikte)
4Electropreparation of ascorbic acid imprinted polypyrrole and overoxidized-polypyrrole: A comparatively study, The 6th Spring Meeting of the ISE, Foz do Iguaçu, Brasil, 16-19 March, 2008(Şahin Y, ile birlikte)
5Preparation of Molecularly Imprinted Polypyrrole Modified Electrode and Its Application for Determination of Ascorbic Acid, 58th Annual Meeting of the ISE, Banff, Canada, 9-14 September, 2007(Şahin Y, ile birlikte)
6Simple and low cost voltammetric determination of catechol at pencil graphite electrode, The 6th Spring Meeting of the ISE, Foz do Iguaçu, Brasil, 16-19 March, 2008(Şahin Y, ile birlikte)
7Analytical Performance of Conducting Polymers, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkey, 9-12 October, 2008(Şahin Y, Şahin M, Özcan A, Usta B, Perçin S, Yılmaz M, ile birlikte)
8Voltammetric Behaviour and Determination of Sulfamethoxazole on Pencil Graphite Electrode, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkey, 9-12 October, 2008(Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
9Electrochemical Behaviour of Some Sulfonamides on Overoxidized Polypyrrole Pencil Graphite Modified Electrode, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkey, 9-12 October, 2008(Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
10Preparation of polypyrrole potentiometric detector for ascorbic acid in ion chromatography, 8th International Electrochemistry Meeting in Turk, Antalya, Turkey, 8-11 October, 2009(Şahin M, Usta B, Şahin Y, ile birlikte)
11Determination of Glucose by an Enzymeless Biosensor Based on Overoxidized Polypyrrole nanofiber Electrode, 8th International Electrochemistry Meeting in Turk, ntalya, Turkey, 8-11 October, 2009(Şahin Y, Türk H, ile birlikte)
12PHOTOELECTROCATALYTIC SELECTIVE SYNTHESIS of p-ANISALDEHYDE in WATER by TiO2 SUPPORTED on Ti ANODES, 10th INTERNATIONAL ELECTROCHEMISTRY MEETING 4-8 se, PP 33, 70, 2013( YURDAKAL S, AUGUGLIARO V , LODDO V, PALMAS S, PALMISANO G, PALMISANO L, ile birlikte)
13N-doped anatase/rutile for photocatalytic synthesis of aromatic aldehydes synthesis under UV and solar irradiation, Finecat 2015, Symposium on Heterogeneos Catalysis , 8-9 April 2015, 49, 2015(Tek BS, Yurdakal S, Augugliaro V, Loddo V, Palmisano G, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Direct Electrochemical Determination of DNA Hybridization Using GC-Polypyrrole Electrode, 6. Elektrokimya Günleri, 28 Haziran-1 Temmuz Eskişehir, , 2005(Özcan A, Şahin Y, Arslanyolu M, Kadayıfçılar PK, Arıksoysal DÖ, Özsöz M, ile birlikte)
2Direct Electrochemical Determination of ds-DNA Using GC-Polypyrrole Electrode, 6. Elektrokimya Günleri, 28 Haziran-1 Temmuz Eskişehir, , 2005(Özcan A, Şahin Y, Kadayıfçılar PK, Arıksoysal DÖ, Özsöz M, ile birlikte)
3Bazı İletken Polimerlerin Katı faz Ekstraksiyon İşleminde Kullanılması, V. Ulusal Kromatografi Kongresi, 30 haziran-2 temmuz Eskişehir, , 2004(Ercan B, Şahin Y, ile birlikte)
4Moleküler Baskılanmış Polipirol ile Parasetamolün Voltametrik Tayini, 7. Elektrokimya Günleri, 28-30 Haziran Ankara, , 2006(Şahin Y, ile birlikte)
5Bazı sülfonamitlerin Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal davranışlarının İncelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 28-30 Haziran Ankara, , 2006(Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
6Sülfonilamit Bileşiğinin Farklı Su-Organik Çözücü Karışımlarında Elektrokimyasal ve Kromatografik Davranışlarının İncelenmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 05-07 Temmuz Çanakkale, , 2006(Perçin S, Erdemgil Z, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
7The effect of dopants on the morphology of polyaniline, Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikrosk, 26-29 Ağustos Eskişehir, , 2007(Cılaz M, Özcan A, Şahin M, Şahin Y, Turan S, Yurdakul H, ile birlikte)
8Preparation and morphological investigation of nanostructured polypyrrole films, Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikrosk, 26-29 Ağustos Eskişehir, , 2007(Özcan A, Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, Turan S, YurdakulH, ile birlikte)
9Sülfadiazin Bileşiğinin Farklı Asetonitril-Su Karışımlarında Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos Malatya, , 2007(Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
10Sülfamerazin Bileşiğinin Elektrokimyasal ve Kromatografik Davranışlarının İncelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos Malatya, , 2007(Perçin S, Şahin Y, Alsancak G, ile birlikte)
11Termal Yükseltgeme ve Dip-Coating Yöntemleri ile Üretilen TiO2 Elektrotların Fotoakım Performansları, III. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz, 3-7 Haziran 2014, 17, 2014(Efe E, Yurdakal S, Alagöz O, ile birlikte)
12Vanilin ve p-anisaldehitin TiO2 Elektrotlar Kullanılarak Fotoelektrokatalitik Sentezi, III. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisasüstü Yaz , 3-7 Haziran 2014, 16, 2014(Efe E, telek A, Tek BS, Yurdakal S, ile birlikte)
13Laboratuvar Sentezi Azot Katkılı Anataz-Rutil bifazik TiO2 Fotokatalizörler ile p-Anisaldehitin Çevre-dostu Koşullarda Sentezi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Syf. 25, 2015(Yurdakal S, TEK BS, AUGUGLIARO V, LODDO V, PALMISANO G, ile birlikte)
14FTO Yüzeyine Modifiye Pt Nanoparçacık Katkılı TiO2 Kullanılarak Sulu Ortamda Fotokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Yöntemle Vanil Alkolden Vanilin Sentezi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Syf. 68, 2015(Yurdakal S, Yalçın P, Alagöz O, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Chemistry (hakemlik, 2012)
2Polymer Engineering & Science (Hakemlik, 2014)
3Talanta (Hakemlik, 2015)
4Electrochimica Acta (hakemlik, 2015)
5Catalysis Today (Hakemlik 2016, 2 kez)
6Journal of Applied Polymer Science (Hakemlik 2016)
7Journal of Chemistry (Hakemlik, 2013)
8Journal of Chemistry (Hakemlik, 2014)
9Environmental Technology (Hakemlik 2016)
10Polymer Engineering and Science (hakemlik, 2012, 2 kez)
11Journal of Environmental Chemical Engineering (Hakemlik, 2013)
12Environmental Technology (Hakemlik 2015)
13Journal of Applied Electrochemistry (Hakemlik, 2013)
0Yönettiği Tezler
1BİSFENOL A’ NIN ELEKTROKİMYASAL TAYİNİ İÇİN MODİFİYE ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ , Muhammet ALTUNTAŞ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
22. Esra EFE, TiO2 Modifiye Elektrotların Elektrokimyasal ve Foto-Elektrokimyasal Sensör Olarak Kullanımı, Esra EFE, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
3TiO2 Modifiye Elektrotların Elektrokimyasal ve Foto-Elektrokimyasal Sensör Olarak Kullanımı, Esra EFE, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1İletken Polimerlerin Biyosensörlerde Kullanımı Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Genel amaçlı), AÜAF 031064,
2Metalofitalosiyaninler ile Modifiye Edilmiş Nanofiber Yapılı İletken Polipirolün Elektrokimyasal Biyosensör olarak kulllanımı
3Yüksek Aktivitede Azot Katkılı TiO2 Fotokatalizörler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 11.FEN.ED.07 (Genel Amaçlı)
4"Bisfenol A’nın Elektrokimyasal Tayini için Modifiye Elektrot Geliştirilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, (Lisansüstü Tez) 11.FEN.BİL.01
5"TiO2 Modifiye Elektrotların Elektrokimyasal ve Fotoelektrokimyasal Sensör Olarak Kullanımı" Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi, 12.FEN.BİL.10
6"Fotoelektrokatalitik yöntemle sulu ortamdaki seçici sentezler için TiO2 modifiye elektrot geliştirilmesi" TÜBİTAK Kariyer Projesi (Devam Ediyor)
7"TiO2 Modifiye Elektrotların Fotoelektrokimyasal Performansının Geliştirilmesi" Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi, 13.FENED.09 (Devam ediyor)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effects of vitamin E and selenium on tissue bio-element status in organophosphate toxicity of rats (Atıf sayısı: 6)
2Non-enzymatic glucose biosensor based on overoxidized polypyrrole nanofiber electrode modified with cobalt(II) phthalocyanine tetrasulfonate (Atıf sayısı:64)
3Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole-modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid (Atıf Sayısı: 57)
4Photoelectrocatalytic selective oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol in water by TiO2 supported on titanium anodes (6 atıf)
5Synthesis and Characterization of Novel Methacrylate Copolymers based on Sulfonamide and Coumarine: Monomer Reactivity Ratios, Biological Activity, Thermal Stability and Optical Properties(Atıf Sayısı: 6)
6Determination of paracetamol based on electropolymerized-molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode (Atıf sayısı:138)
7Electroanalytical Determination of Some Sulfonamides on Overoxidized Polypyrrole Electrodes (Atıf Sayısı: 5)
8Synthesis, conformational and spectroscopic characterization of monomeric styrene derivatives having pendant p-substituted benzylic ether groups (Atıf sayısı: 1)
9The Substituent Effects on the Structure and Surface Morphology of Polyaniline (Atıf sayısı: 2)
10Determination of ascorbic acid by polypyrrole potentiometric detector in ion chromatography (Atıf sayısı: 12)
11Synthesis, Characterization, Biological Activity, and Thermal Stability of New Styrenic Polymer Having Pendant Ketone and Its Some Derivatives (Atıf sayısı: 1)
12Synthesis, characterization, thermal and optical properties of styrene derivatives having pendant p-substituted benzylic ether groups (Atıf sayısı: 2)
0Ödüller :
110th INTERNATIONAL ELECTROCHEMISTRY MEETING 4-8 September 2013 Konya, TURKEY Poster üçüncülüğü ödülü
0Verdiği Dersler : 
1Kimya II (Maden Müh.)2012
2Analitik Kimya Lab. II2012
3Radyasyon ve Uyg. (seçmeli)2012
4Genel Kimya (Sınıf Öğrt.)2012
5Yüzey Analiz Yöntemleri2012
6Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm2012
7Çevre kirliliği ve Geri Dönüşüm2013
8Genel Kimya (Sınıf Öğretmenliği)2013
9Genel Kimya II (Fen Bilgisi Öğrt.)2013
10Analitik Kimya Lab. II2013
11Aletli Analiz Lab. II2013
12Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm2013
13Genel Kimya (Makina Mühendisliği)2013
14Analitik Kimya Lab. I2013
15Aletli Analiz Lab. I2013
16İletken Polimerler2014
17Kimyasal Risk Etmenleri2014
18Kimya laboratuvarlarında Güvenli Çalışma2014
19Genel Kimya III (Analitik Kimya)2014
20Aletli Analiz Laboratuvarı I2014
21Genel Kimya Lab. I2014
22Biyosensörler2014
23Yüzey Analiz Yöntemleri2014
24Organik Kimya2014
25Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm2014
26Spektroelektrokimya2015
27İletken Polimerler 2015
28Yüzey Analiz Yöntemleri2015
29Kimyasal Risk Etmenleri2015
30Kimya Laboratuvarlarında G 
31Kimya Laboratuvarlarında Güvenli Çalışma2015
32Elektrokimyasal Sensörler2015
33Analitik Kimyada Örnek Hazırlama Yöntemleri2015
34Kimyada Hesaplamalar2015
35Elektroanalitik Kimya I2016
36Biyosensörler2016
37Kimyasal Risk Etmenleri2016
38Kimya 2016
39Nanomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu2016
40Biyomedikal Sensörler2016
41Enstrümental Analiz Teknikleri2016
42Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler2016
43Mesleki Yabancı Dil2016
Diğer Bilgiler :